Więcej

  Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, ale w transporcie mają lepiej

  Według najnowszych danych, otrzymanych przez nas z SoDry, mężczyźni zarabiają średnio o prawie 14 proc. więcej niż kobiety. Sprawiedliwość płacowa wyrównuje się w sektorze budżetowym, gdzie różnica zmniejszyła się w ub. roku do 10,2 proc.

  Czytaj również...

  W listopadzie 2022 r. średni dochód kobiet, które przepracowały cały miesiąc, wyniósł 1 697 euro brutto, podczas gdy dochód mężczyzn wyniósł 1 927 euro. „Powiększona luka niekoniecznie oznacza, że ​​na rynku pracy utrwalają się negatywne tendencje. Duża część pracujących kobiet — 13 proc., pracuje w opiece zdrowotnej. Tutaj dochody rosły szybciej w poprzednich latach 2020–2021, więc nominalny wzrost dochodów z pracy kobiet w 2022 r. był wolniejszy. Jednak różnice w dochodach nadal nie znikają” — mówi Kristina Zitikytė, doradczyni działu statystyki, analiz i prognoz państwowej spółki SoDra.

  Czytaj więcej: Mężczyźni nadal zarabiają więcej niż kobiety, mają też większe oczekiwania co do zarobków

  Największa różnica między dochodami z pracy kobiet i mężczyzn — 15,9 proc., jest w sektorze pozabudżetowym. W sektorze budżetowym luka ta zmniejszyła się z 10,5 proc. (2021 r.) do 10,2 proc. (2022).

  W sektorze budżetowym kobiety stanowią 74 proc. wszystkich ubezpieczonych, a w pozabudżetowych miejscach pracy — 46 proc. Na różnicę w dochodach niewątpliwie wpływa wybór zawodu. Najwyższe dochody osiągają kobiety w działalności związanej z finansami i ubezpieczeniami (2 383 euro) oraz informacją i komunikacją (2 257 euro). Jednak udział kobiet tam pracujących wynosi tylko 5 proc. spośród wszystkich ubezpieczonych kobiet.

  Informacja i komunikacja

  Dodatkowo w sferze informacyjnej i komunikacyjnej występują jedne z największych luk dochodowych. Choć kobiety zarabiają tu więcej niż w innych dziedzinach, to jednak mężczyźni zarabiają aż o 41 proc. więcej od swoich koleżanek.

  Jeszcze większa luka płacowa jest widoczna w sferze opieki zdrowotnej. Chociaż kobiety stanowią tam 86 proc. wszystkich ubezpieczonych, to zarabiają o połowę mniej niż mężczyźni. Najmniejsza różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn występuje w działalności edukacyjnej. Prawie 80 proc. tam pracujących stanowią kobiety, a ich wynagrodzenie średnio jest zaledwie o 3,5 proc. mniejsze niż mężczyzn.

  W transporcie nowy trend

  Z kolei pojawił się nowy trend w działalności transportowej. Chociaż pracuje tu tylko jedna piąta (18 proc.) kobiet, to zarabiają one średnio o ok. 14 proc. więcej niż mężczyźni. Kobiety pracują tam głównie jako specjalistki z wysokimi kwalifikacjami, zazwyczaj przy czynnościach administracyjnych, a mężczyźni — jako kierowcy.

  Płacowa różnica rośnie do 50. roku życia

  Różnica między dochodami z pracy kobiet i mężczyzn zwiększyła się w ciągu roku: mężczyźni zarabiają średnio 13,6 proc. więcej niż kobiety. Z danych SoDry wynika, że ​​kobiety najczęściej wybierane są do zawodów administracyjnych, jako ekspedientki, nauczycielki, specjalistki ds. zdrowia i sprzątaczki.

  Luka dochodowa zmniejsza się dopiero po 50. roku życia.

  Największa różnica między średnim dochodem z pracy mężczyzn i kobiet wynosi 16,4 proc. Występuje ona w grupie wiekowej 30–39 lat. Kobiety w tym wieku zarabiają średnio 1 949 euro przed opodatkowaniem, mężczyźni — 2 268 euro. „Wiele kobiet w tym wieku rodzi i opiekuje się małymi dziećmi, więc ich zarobki w tym okresie utrzymują się na tym samym poziomie, podczas gdy mężczyźni kontynuują karierę” — mówi Kristina Zitikytė.

  Czytaj więcej: Średnia płaca kobiet na Litwie wciąż niższa niż mężczyzn

  Różnica w emeryturach

  „W wieku 50–60 lat różnica staje się minimalna — średni dochód kobiet i mężczyzn różni się zaledwie o około 40 euro na rękę” — zauważa Kristina Zitikytė, ale zaznacza, że zarabianie przez całe życie niższego wynagrodzenia od mężczyzn prowadzi do mniejszych emerytur kobiet.

  W listopadzie ub. r. emerytura kobiet była o 19 proc. niższa niż emerytura mężczyzn. Różnica wyniosła średnio 92 euro. Średnia emerytura kobiet z wymaganym stażem pracy wynosi obecnie 481 euro, mężczyzn — 573 euro.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Popyt najniższy od 15 lat, ale ceny nieruchomości rosną

  O ogólnej sytuacji na rynku nieruchomości „Kurierowi Wileńskiemu” opowiada Marina Rustemowa, menedżerka wileńskiej agencji Namvila. — Wojna w Ukrainie i ogólna sytuacja globalna z pewnością doprowadziły do ​​stagnacji rynku nieruchomości. Podwyżki kredytowych stóp procentowych banków wpłynęły również na siłę nabywczą...

  Nie masz badań lekarskich — policja odbierze prawo jazdy

  „Od 1 stycznia 2025 r. prawa jazdy kierowców, którzy nie będą posiadali aktualnego świadectwa zdrowia, stracą ważność” — powiedział na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Aurimas Pečkauskas. Nie trzeba składać dodatkowego wniosku „Osoby, które nie odnowią w terminie badań lekarskich, będą musiały...

  „Dzień Drona” jako zwiad możliwości krajowych producentów maszyn bezzałogowych

  Aleksander Borowik: Ministerstwo Ochrony Kraju 24 maja organizuje „Dzień Dronów 2024”, podczas którego twórcy litewskich dronów zaprezentują przegląd możliwości tych bezzałogowych maszyn. Jaka jest obecnie sytuacja z rozszerzeniem nowych możliwości prowadzenia wojny z pomocą różnego rodzaju dronów? Artur Płokszto: Od...

  10 przykazań „na” policjantów

  Wygląda na to, że lato rozpanoszyło się na całego. Ptactwo lata radośnie a do niego ochoczo dołączyły lotne… patrole policyjne. Kierowcy, patrząc im w oczy, nazywają ich aniołami stróżami, a za „skrzydłami”… wszyscy wiecie jak. Ale „jest jak jest” i...