Więcej

  Zmiany w wymaganiach dla aptek. Mogą pogrążyć małe miejscowości

  1 lipca br. wejdzie w życie nowa ustawa, zgodnie z którą w każdej aptece powinien być zatrudniony farmaceuta posiadający stopień magistra farmacji.

  Czytaj również...

  „Regulacja jest szczególnie istotna także w obliczu wyzwań, przed którymi stoi system ochrony zdrowia. Pandemia COVID-19 już pokazała, że należy wprowadzać nowe rozwiązania rozszerzające uprawnienia farmaceutów, dlatego tak ważne jest utworzenie ram prawnych umożliwiających świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów. Do tego potrzebni są fachowcy z odpowiednim wykształceniem” — informuje resort ochrony zdrowia.

  Czytaj więcej: W aptekach brakuje niektórych leków

  Zmiany w obsadzie personalnej

  Obecnie w wielu krajowych aptekach obsługą klientów zajmuje się technik farmaceutyczny, który jest zdalnie konsultowany przez farmaceutę. Tego rodzaju specjalistów kształci Kolegium Kowieńskie.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  — W stołecznych aptekach, zwłaszcza tych sieciowych, zawsze pracują farmaceuci z wyższym wykształceniem, technicy farmaceutyczni pracują tu z zasady jako pomocnicy farmaceutów. Inaczej sytuacja wygląda w mniejszych miasteczkach oraz rejonach, gdzie ze względu na mniejsze obroty, apteki nie mają możliwości na pełny etat zatrudnić farmaceuty. Po wdrożeniu nowych zasad aptekom w mniejszych miejscowościach grozi zamknięcie — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” poseł Antanas Matulas, przewodniczący sejmowego Komitetu ds. zdrowia.

  W kraju brakuje farmaceutów

  Litewskie Stowarzyszenie Aptek (LVA) informuje, że w kraju brakuje kilkuset wykwalifikowanych farmaceutów. Kristina Nemaniūtė-Gagė, przewodnicząca stowarzyszenia zaznacza, że niedostatki farmaceutów występują w szczególności w mniejszych regionach w kraju. 

  „O braku farmaceutów na Litwie mówimy od dawna. O powadze problemu świadczy fakt, że z roku na rok więcej farmaceutów przechodzi na emeryturę, niż przychodzi do pracy po studiach. Brak nowych specjalistów będzie coraz bardziej odczuwalny. W ciągu kolejnych siedmiu lat na emeryturę przejdzie prawie 800 farmaceutów pracujących w aptekach, zaś przyjdzie do pracy 580. Obecnie pozwolenie na pracę w zawodzie farmaceuty posiada 3 642 specjalistów. Większość pracuje w aptekach, ale są zatrudnieni także w innych sektorach — instytucjach państwowych działających w dziedzinie farmacji, laboratoriach, korporacjach farmaceutycznych. We wszystkich sektorach odnotowuje się brak wykwalifikowanych farmaceutów. Należy podkreślić, że na Litwie nawet 70 proc. absolwentów farmacji pracuje w aptekach. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, gdyż w innych państwach wynosi on 55 proc.” — wyjaśnia Nemaniūtė-Gagė.

  Zaznacza, że po wdrożeniu nowej ustawy, kiedy w każdej aptece fizycznie będzie musiał być obecny co najmniej jeden farmaceuta, niedostatek specjalistów zwiększy się dwukrotnie.

  Czytaj więcej: „Przykazania” aptekarzy, jak pokonać własny niepokój

  Specjaliści z Ukrainy

  W wielu krajowych aptekach pracują specjaliści z Ukrainy. Pomimo że posiadają dyplom o ukończeniu studiów farmaceutycznych, ich kwalifikacje zawodowe oraz brak znajomości języka litewskiego nie pozwalają na pracę w zawodzie farmaceuty. Zgodnie z obowiązującym regulaminem zatrudniani są jako technicy farmaceutyczni, czyli asystenci farmaceuty. Na Litwie do pracy w zawodzie farmaceuty potrzebny jest tytuł magistra farmacji.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Park Grutas — odłamek komunistycznej przeszłości w jednym miejscu

  Prywatny skansen otworzył swoje bramy przed zwiedzającymi 1 kwietnia 2001 r. Początkowo skromna kolekcja sowieckich pomników była systematycznie uzupełniana kolejnymi. Obecnie jest tu 86 prac 46 autorów. Co roku park przyciąga około 300 tys. odwiedzających. Na terenie 20 ha większość eksponatów...

  Nowe tendencje migracji na Litwie

  Irlandia oraz Wielka Brytania od dawna są najbardziej popularnymi kierunkami emigracji zarobkowej wśród obywateli Litwy. Wśród licznych przyczyn emigracji najpowszechniejsza jest ekonomiczna. Szczyt emigracji do tych krajów odnotowano w 2008 r. Jedną z podstawowych przyczyn masowego odjazdu ludzi był wówczas ogólnoświatowy...

  Zdewastowanie Kalwarii Wileńskiej — efekt antyreligijnej nagonki rozpoczętej przez władze sowieckie

  Walka z religią Był to efekt antyreligijnej nagonki rozpoczętej przez władze sowieckie. W 1929 r. z polecenia Stalina rozpoczęto walkę z religią poprzez utworzenie organizacji propagującej ateizm — Związku Wojujących Bezbożników. Kampania wymierzona była głównie przeciwko cerkwi prawosławnej, a także innym konfesjom. Nowa ateistyczna organizacja była...

  Od końca maja w wileńskiej komunikacji miejskiej nowy system skanowania biletów

  Instalacja nowych aparatów w autobusach i trolejbusach czy układanie kabli elektrycznych odbywają się w nocy. — Nowy system skanowania biletów ma być bardziej przyjazny dla pasażerów — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Neringa Žukauskaitė, kierowniczka Działu Marketingu i Komunikacji...