Więcej

  Na remonty dróg i ulic w rejonie wileńskim przeznaczono prawie 6 mln euro

  5 lipca Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła prawie 6 mln euro na dystrybucję środków na prace związane z utrzymaniem dróg. Planowana jest poprawa infrastruktury komunikacji rejonu wileńskiego. Pragnieniem mera Roberta Duchniewicza jest, aby wszystkie ważne i niezbędne dla rejonu prace infrastrukturalne przebiegały sprawnie, były wykonywane należycie i na czas.

  Czytaj również...

  Projekt o podziale środków z programu utrzymania i rozwoju dróg w 2023 r. (lit. KPPP) przewiduje zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu na drogach i ulicach rejonu, poprawę infrastruktury całej sieci lokalnych dróg i ulic, utrzymanie, budowę i remonty (naprawę) dróg o znaczeniu lokalnym oraz ulic.
  – Straciliśmy kilka miesięcy z powodu przedłużającego się międzynarodowego procesu przetargowego na prace związane z utrzymaniem dróg, więc teraz prace rozpoczynamy natychmiast. Kilka dni temu podpisaliśmy wszystkie umowy na utrzymanie dróg w naszym rejonie. W sumie jest pięć pakietów prac. Planowana jest modernizacja i poprawa infrastruktury transportowej rejonu oraz jej stanu: budowa, remonty dróg, ulic, montaż oświetlenia itp. – mówi mer Duchniewicz.
  Środki KPPP są przyznawane z budżetu państwa, zgodnie z przepisami Ustawy o finansowaniu programu utrzymania i rozwoju dróg. Dla Samorządu Rejonu Wileńskiego przeznaczono 5 mln 723 tys. 600 euro. Środki na projekty w rejonie wileńskim są rozdzielane według kryteriów ustalonych przez radę samorządu. 20 proc. środków jest przeznaczane na ważne obiekty komunalne, wciągnięte w strategicznym planie działalności rejonu wileńskiego lub na dokończenie rozpoczętych obiektów.

  Czytaj więcej: Mer Robert Duchniewicz spotkał się z przewodniczącą Państwowej Komisji Języka Litewskiego dr Violetą Meiliūnaite

  Pozostała część – 8 proc. – jest przeznaczona na wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego dróg, na pokrycie części środków samorządu przy budowie dróg o znaczeniu lokalnym z udziałem osób fizycznych i prawnych, na montaż, restrukturyzację, remont (naprawę) dróg wewnętrznych (ulic) podwórek kamienic i parkingów dla mieszkańców bloków na gruntach państwowych i komunalnych oraz do nadzorowania, po zakończeniu remontu bloku, innych pilnych prac (projektowanie, obsługa techniczna, ekspertyzy projektów i opisów, badania laboratoryjne, przygotowanie studium bezpieczeństwa ruchu, prace ratownicze, poprawę bezpieczeństwa ruchu itp.).
  Wykaz porządkowanych obiektów, w których określony zakres prac jest obecnie orientacyjny, został sporządzony zgodnie z przedłożonymi przez gminy protokołami pierwszeństwa rozszerzonych zebrań sołtysów. Przed przystąpieniem do prac zostanie sporządzony kosztorys prac każdej gminy w oparciu o przyznane środki z planowanych obiektów.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...