Więcej

  Współpraca szkół Litwy i Polski. Młodzież z Kowna odwiedziła Myślibórz

  Szkoły w Kownie i Myśliborzu noszące imiona bohaterskich lotników litewskich, Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa, współpracują ze sobą od dawna. Są to Gimnazjum w Kownie i Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu, w pobliżu którego — w Pszczelniku, rozbił się samolot litewskich lotników.

  Czytaj również...

  Staraniem dyrektora zespołu szkół w Myśliborzu Rafała Skowrona oraz konsula honorowego Litwy w Szczecinie Wiesława Wierzchosia gościła w tym mieście (22 listopada br.) delegacja Gimnazjum z Kowna. W jej skład wchodzili Deimantė Jankūnaitė, z-ca dyr. ds. oświaty, oraz siedmioro uczniów tego gimnazjum. Obecny był także burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski.  

  Czytaj więcej: Oni nadal lecą… 90. rocznica tragicznego lotu

  Powitanie kowieńskich gości i pierwsze wrażenia

  Oficjalne powitanie gości oraz prezentacje multimedialne szkół z Myśliborza i Kowna miały miejsce w trakcie apelu na sali gimnastycznej. Były także: odegranie hymnów Litwy i Polski, spacer po szkole śladami wspólnych patronów, m.in. wizyta w izbie pamięci i pamiątkowy wpis w księdze gości oraz na zakończenie posiłek i rozmowy kuluarowe, a po nich przejazd delegacji do Pszczelnika. Tam obie delegacje wspólnie złożyły kwiaty, zrobiły pamiątkowe zdjęcie i zwiedziły tamtejsze muzeum znajdujące się w żmudzkiej chacie.

  Zapytana o wrażenie z pobytu w Pszczelniku Deimantė Jankūnaitė powiedziała deklaratywnie: „Jestem tu pierwszy raz… Pszczelnik to miejsce, które dla nas, Litwinów, wiele znaczy. Tu przecież tragicznie zginęli nasi bohaterscy lotnicy S. Darius i S. Girėnas. Chcieliśmy zabrać tu naszych uczniów. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że w Polsce znajduje się nasze narodowe sanktuarium, tak ważne dla naszej historii i naszej kultury i tak daleko od nas położone, bo to ponad 900 km z Kowna. Miejsce to jest dla nas inspiracją”.

  Myślibórz. W czasie spaceru po szkole śladami wspólnych patronów 
  | Fot. Leszek Wątróbski

  Projekt dedykowany 90. rocznicy lotu przez Atlantyk

  W czasie spotkania w Myśliborzu miały miejsce rozmowy kuluarowe nt. planów dalszej współpracy pomiędzy obu szkołami oraz pomiędzy Litwą i Polską. Obok wspomnianych wcześniej osób w rozmowach uczestniczyli również m.in. Arkadiusz Mazepa – dyr. ds. Młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Magdalena Szymczyk, dyr. Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

  Dokonano podsumowania projektu „Na ścieżce świadomości historyczno-obywatelskiej” dedykowanego 90. rocznicy przelotu przez Atlantyk przez Dariusa i Girėnasa. Projekt realizowany był z inicjatywy kowieńskiego gimnazjum, wzmacniając międzynarodową współpracę między miastami i szkołami w Kownie i Myśliborzu. Jego celem było wzmocnienie współpracy międzynarodowej, wspieranie dialogu wieloetnicznego, rozwijanie kompetencji obywatelskich i świadomości kulturowej uczniów, umiejętności komunikacyjnych w językach obcych oraz promowanie rozumienia integracji w wielokulturowym świecie.

  W trakcie projektu młodzież zapoznała się z tradycjami pielęgnowania pamięci historycznej w kontekście litewsko-polskich krajów, miast i imiennych szkół. Uczestnicy dzielili się swoimi dobrymi doświadczeniami — tradycjami szkolnymi w nadawaniu znaczenia pamięci o marszu Dariusa i Girėnasa.

  Dalsze działania projektowe mają być realizowane poprzez uczenie się przez doświadczenie i promowanie postrzegania integracji w wielokulturowym świecie, wspieranie dialogu wieloetnicznego, poprawę kompetencji przywódczych, kulturowych, współpracy, wystąpień publicznych i umiejętności komunikacyjnych uczniów. 

  Kowieńska młodzież w Pszczelniku
  | Fot. Leszek Wątróbski

  Odkrywanie własnych korzeni i przełamanie stereotypów

  Rozmawiano też o perspektywach polsko-litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży — projektach, dzięki którym młodzi Polacy i Litwini odkrywają własne korzenie i przełamują stereotypy narodowe. Projekt ten ma być realizowany w ramach dwóch niezależnych formatów: pierwszego, obejmującego wymianę młodzieży polskiej i litewskiej i drugiego, obejmującego szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne i projekty informacyjne, w tym publikacje. Formaty te różnią się od siebie rodzajem i metodologią realizowanych działań, jak również systemem dofinansowania.                                                                                                                                       

  W roku przyszłym priorytety funduszu to m.in.: propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania między młodzieżą polską i litewską; wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów; promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 455. rocznicą Unii Lubelskiej oraz 230. rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej czy wreszcie promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku z 30. rocznicą Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską.

  Czytaj więcej: Przyjaźń krzepnie: Myślibórz podpisał list intencyjny z Oranami  

  Wspólnie pamiątkowe zdjęcie po złożeniu kwiatów pod pomnikiem bohaterskich lotników
  | Fot. Leszek Wątróbski


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Prezes PZKO: „Zdajemy sobie sprawę z tego, że następców trzeba zachęcić do działania”

  Leszek Wątróbski: Wasz związek jest nadal największą organizacją polską na Zaolziu. Helena Legowicz: Staramy się kontynuować naszą działalność, którą prowadziliśmy wcześniej, jeszcze przed rokiem 1989, czyli przed aksamitną rewolucją. A byliśmy wtedy jedyną polską organizacją istniejącą na Zaolziu, ponieważ władze...

  „Antidotum na tęsknotę za rodzinnym Wilnem”. Jubileusz 35-lecia szczecińskiej „Świtezi”

  Jego celem było i nadal jest upowszechnianie wiedzy o przeszłości i teraźniejszości Kresów, tworzenie więzi emocjonalnych i kulturowych między jego członkami i Polakami zza wschodniej granicy oraz wzbogacanie kulturowego pejzażu Szczecina. Czytaj więcej: Konsul honorowy RL w Szczecinie: „Niestety, Litwinów...

  Słyszałem tam katastroficzne prognozy — sprawdziły się. Dziś Awdijiwki już nie ma

  Mieszkańcy już wtedy nie wróżyli świetlanej przyszłości i wyczuwali, że to urośnie do czegoś większego. Wtedy, gdy pojechałem w pobliże donieckich separatystów razem z byłym prezesem Związku Polaków w Ukrainie, Stanisławem Kosteckim, było jeszcze inaczej. Ale każdy czuł, że...

  Polski kościół w Budapeszcie: „Polska parafia personalna żyje”

  W dzielnicy Kőbánya znajdowały się liczne kopalnie kamienia wapiennego, a w jej podziemiach wydobywano wapień do budowy Budapesztu. Z kopalni, a dokładnie z jej wód, korzystał również ówczesny browar, który docenił połączenie dobrej jakości wody i stałych temperatur w...