Więcej

  Podsumowanie VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

  W auli Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie w dniu 21 listopada odbyła się uroczysta gala, będącą podsumowaniem ostatnich lat działalności Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) a także ceremonią zakończenia projektu realizowanego przez EFHR — „Europejczycy, Polacy, Obywatele” oraz powiązanego z nim konkursu plastycznego „Prawa małego człowieka”. 

  Czytaj również...

  Wydarzenie było wyjątkową okazją do przeglądu dotychczasowego dorobku fundacji oraz do podsumowania projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, którego kończąca się edycja była już szóstą zrealizowaną przez EFHR. W tym roku projekt, który ma na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach polskich na Litwie, był współfinansowany przez Stowarzyszenie Odra-Niemen i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzez udział w inicjatywie, młodzież polska na Litwie miała okazję pogłębić swoją wiedzę, a także świadomość obywatelską i znajomość praw przysługujących mniejszościom narodowym. 

  Dzięki audycjom radiowym emitowanym na falach Radia „Znad Wilii”, materiałom publikowanym na platformie internetowej wos.efhr.eu oraz artykułom prezentowanym na łamach dziennika „Kurier Wileński” uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami w aż dziesięciu obszarach tematycznych: „Aktywność obywatelska”, „Unia Europejska”, „Władza”, „Problemy współczesnego świata”, „Prawa Człowieka”, „Naród i Państwo”, „Media”, „Organizacja międzynarodowe”, „Konflikty międzynarodowe” oraz „Globalizacja”.

  Cały projekt zakończył się egzaminem online, który odbył się 19 listopada na platformie internetowej i sprawdzał zdobytą przez uczniów wiedzę z całego projektu. W tegorocznej edycji egzaminu wzięło udział kilkadziesiąt osób, a cztery z nich, które wykazały się najlepszą wiedzą, otrzymały atrakcyjne nagrody: I miejsce — smartwatch Apple, II miejsce — tablet, III miejsce — słuchawki Airpods, wyróżnienie — bilety autobusem z Wilna do Warszawy w obie strony. Nagrody przygotowano także dla uczestników konkursu, którzy wykazywali się aktywnością i uczestniczyli w cotygodniowych konkursach przeprowadzanych na platformie w ramach projektu (nagrodami były dwa podwójne zaproszenia do kina na dowolne wybrane filmy z repertuaru). 

  Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w projekcie i przystąpili do egzaminu, wręczone zostały dyplomy potwierdzające ich uczestnictwo
  | Fot. organizatorzy

  Na uroczystej gali finałowej, po wykonaniu kilku piosenek przez chór szkolny oraz podsumowaniu działalności fundacji przez ostatnie lata, nastąpiło wręczenie nagród oraz ogłoszenie laureatów egzaminu, którymi zostali:

  I miejsce — Maja Gric 

  II miejsce — Patrycja Tatol 

  III miejsce — Daniel Stecki 

  Wyróżnienie — Arleta Walentonowicz 

  Nagrodzono również dwie osoby wyróżnione za aktywność i odpowiedzi w cotygodniowych konkursach przeprowadzanych na platformie, którymi zostali Karol Chmielewski i Monika Szukaititie.

  Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w projekcie i przystąpili do egzaminu, wręczone zostały dyplomy potwierdzające ich uczestnictwo, dodatkowe dyplomy wręczono także uczestnikom, którzy uczestniczyli w cotygodniowych konkursach, które odbywały się na platformie internetowej projektu.

  Podczas gali podsumowano także drugą z inicjatyw, którą EFHR, zgodnie z tradycją, od lat łączy z projektem „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, starając się trafić także do młodszych uczniów — konkurs plastyczny „Prawa małego człowieka” — przeznaczony dla uczniów klas 5-8. Konkurs ten ma na celu rozwijanie świadomości i zainteresowania prawami człowieka poprzez wyrażanie ich interpretacji w formie sztuki plastycznej, promując kreatywność najmłodszych uczestników i jednocześnie angażując społeczność szkolną w rozmowy na temat znaczenia i wartości praw podstawowych. W tym konkursie wyłoniono zwyciężczynię, którą została Karina Mižutavičiūtė

  Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Dziękujemy również wszystkim za zaangażowanie oraz udział w VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” i w powiązanym z nim konkursie „Prawa małego człowieka”. Szczególne podziękowania należą się także Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, chórowi szkolnemu, który umilał wydarzenie pięknie wykonanymi piosenkami oraz całemu personelowi placówki, który współpracował z fundacją przy organizacji wydarzenia. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza będzie dla wszystkich inspiracją do dalszego zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie.

  Zachęcamy również do udziału w kolejnej edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” oraz w innych inicjatywach organizowanych przez EFHR, o których informacje można znaleźć na stronie www.efhr.eu.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Agata Palińska

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przedsiębiorstwa uczniowskie w „Konarskiego”: 7 spółek, produkują znaczki, mydła i podstawki pod telefon

  Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie od wielu lat ma podpisaną umowę o współpracy z „Junior Achievement”, który jest liderem programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości i wiedzy finansowej.  Celem programu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki...

  Sprawa rekompensaty nową działką pod budowę w miastach

  Sejm RL 14 grudnia 2023 r. przyjął dwie poprawki do Ustawy o Zwrocie ziemi, które dotyczą rekompensat za zajętą ziemię w miastach. Zmiany weszły w życie dnia 1 stycznia 2024 r. Pierwsza poprawka. Artykuł 5 cz. 2 p. 3 Ustawy...

  Wspomnienie o ŚP. Stanisławie Pieszce

  Drugi Zjazd Deputowanych Wileńszczyzny odbył się 1 czerwca 1990 r. w Zawiszańcach, na terenie przedsiębiorstwa, którym kierował. Był posłem do Rady Najwyższej RL w latach 1990-92. W głosowaniu o restytucji niepodległego państwa litewskiego wstrzymał się od głosu, za co...

  Sprawa rekompensaty: las na terenie wiejskim za miastową ziemię

  Ustawa o Zwrocie ziemi za zajętą ziemię w miastach przewiduje trzy sposoby rekompensaty: Nowa działka pod budowę do 0,12 ha; Rekompensata — las na terenie wiejskim; Rekompensata pieniężna — 2 900 euro za 1 ha ziemi. Jeżeli pretendent już otrzymał nową działkę pod...