Więcej

  Opłatek nauczycieli religii, katechetów, studentów — budowanie żywej i wiernej wspólnoty

  Coroczne spotkanie opłatkowe wileńskiej rodziny katechetycznej w tym roku miało szczególną wagę — tradycyjne przeżycie razem tego pięknego okresu przy opłatku i kolędzie, jak też świętowanie uruchomienia Kursu teologiczno-katechetycznego w Filii UwB w Wilnie.

  Czytaj również...

  „Bardzo się cieszymy, że w tym roku ruszył kurs katechetyczny w naszej filii, to jest wielka zasługa pani Renaty Cytackiej i nieobecnego dziś pana Stanisława Pieszki. Było dużo pracy, dużo spotkań, dużo nerwów, ale wszystko zakończyło się pomyślnie. Kurs ten ruszył też z tego względu, że udało się otworzyć kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. My istniejemy i prowadzimy naszą działalność z myślą o Polakach tu zamieszkałych. Sprawa katechetyki, ewangelizacji nie ma narodowości, to jest praca na rzecz Kościoła powszechnego, jak też kościołów lokalnych, a przede wszystkim chodzi nam o to, żeby ludzie stawali się lepsi. I z tym zamiarem myśmy podjęli to zadanie” — podczas spotkania mówił dziekan Flii UwB w Wilnie, prof. Jerzy Halicki.

  Czytaj więcej: Inauguracja roku akademickiego w polskiej uczelni

  Ważne wydarzenie dla wiernych

  Spotkanie katechetów, nauczycieli religii, studentów tego kursu, które odbywało się w klasztornych pomieszczeniach braci joanitów, zaszczyciło niemałe grono kapłanów-duszpasterzy, wykładowców i przyjaciół. Podczas uroczystości padło wiele słów uznania i podzięki dla pana Stanisława Pieszki, prezesa Fundacji Wspierającej Oświatę Polską „Samostanowienie”, który, niestety z powodów zdrowotnych, nie mógł być obecny na spotkaniu. 

  „Pragnę wszystkich serdecznie przywitać w imieniu pana Stanisława Pieszki, który obecnie nie może być razem z nami, a który prosił mnie o przekazanie wszystkim najlepszych życzeń świątecznych oraz noworocznych. Pragniemy podziękować Waszej Ekscelencji Arcybiskupowi i Biskupowi, za pozwolenie na uruchomienie kursu, podpisanie umowy oraz zatwierdzenie programu edukacyjnego. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla wiernych z Wilna i okolic, że mamy szansę wykształcić osoby, które będą mogły uzyskać dodatkowe przygotowanie do nauczania religii w szkołach, prowadzenia katechezy parafialnej oraz rozwoju osobistego osób zaangażowanych w życie kościoła. Dziękujemy Wileńskiemu Archidiecezjalnemu Centrum Katechetycznemu za merytoryczne wsparcie i asekurację w naszych działaniach. Słowa podziękowania kierujemy także do dziekana Filii UwB w Wilnie, pana profesora Jerzego Halickiego oraz pani Elżbiety Majewskiej, zastępcy dziekana, za uruchomienie na wydziale pedagogiki Kursu teologiczno-katechetycznego. Nie udałoby się tego także osiągnąć bez niestrudzonego ks. prof. Andrzeja Proniewskiego. Cieszy, że nasze dwuletnie starania uwieńczyliśmy wspólnym sukcesem w postaci otwarcia Kursu teologiczno-katechetycznego w Wilnie. Mamy cichą nadzieję, że studenci zdobędą odpowiednie wykształcenie i już niebawem zasilą nasze placówki edukacyjne i będą wychowywać naszą młodzież w wierze rzymskokatolickiej. Liczymy też na dalszą współpracę i w to, że w przyszłości kurs da się kontynuować bądź otworzyć studia teologiczne jako stałą możliwość kształcenia dla osób pragnących pogłębiać wiedzę oraz wiarę katolicką, otrzymując odpowiednią formację duchową” — podczas spotkania dziękowała Renata Cytacka, koordynatorka Kursu teologiczno-katechetycznego.

  Czytaj więcej: Silna kobieta z Wileńszczyzny

  Wzruszający moment

  W tej wzniosłej atmosferze przemówień wielce zaszczytnych gości najbardziej wzruszającym momentem było łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. A tu na medal się spisali głównie studenci Kursu teologiczno-katechetycznego. Młody artysta z Wileńszczyzny, Waldemar Dudojt, zorganizował w okresie świątecznym koncert pt. „Światło świąt”. Podczas spotkania pokazane zostały fragmenty tego przedsięwzięcia. Wystąpili: Barbara Mieszkuniec, zespół INITIUM, pod kierownictwem Waldemara Dudojta, Rafał Szipkowski, zespół Amore in Deo ze wspólnoty Oaza młodzieżowa w Wilnie. Ten ostatni zespół śpiewał też podczas mszy i Adoracji Najświętszego Sakramentu, które odbyły się w kościele pw. Zbawiciela w Wilnie.

  Podczas spotkania pokazane zostały fragmenty koncertu pt. „Światło świąt”, zorganizowanego przez Waldemara Dudojta
  | Fot. Jarosław Siroic

  Opinie studentów

  Jako że najwięcej uwagi podczas spotkania otrzymali studenci odnowionego kursu, „Kurier Wileński” spytał kilku z nich, co ich przyciągnęło na ten kurs.

  Rozalia Pawtel: „Ten kurs jest dla mnie formacją, pogłębianiem tego, co wyniosłam z rodzinnego domu. Na każdej płaszczyźnie życia, również duchowej, jesteśmy w podróży, więc jeśli nie idziemy do przodu, cofamy się. Również studiuję pedagogikę, więc, jak Bóg da, to może będę mogła pełnić posługę jako katechetka w szkole”.

  Ryszard Šimkus: „Chcę pogłębić swoją wiedzę o Bogu, a także jako świecki dominikanin potrzebuję studium continuum. Mam nadzieję, że otrzymana wiedza i doświadczenie będą służyły dobru Kościoła świętego i jego jedności”.

  Barbara Mieszkuniec: „Pojawienie się tego kursu odbieram jako cud, a możliwość studiowania — jako ogromną łaskę. Odpowiada memu głębokiemu pragnieniu poznawania Boga. Mogę tu słuchać, mówić o Bogu, przebywać w gronie współmyślicieli. Z wielkim entuzjazmem dzielę się nową wiedzą i przemyśleniami z moją rodziną. Mają wrażenie, że studiują razem ze mną”.

  Jarosław Siroic: „Jestem tu, by pogłębić swą wiedzę i wiarę. Jest to wyjątkowa okazja, z której po prostu warto skorzystać. Udzielam się w Oazie młodzieżowej i wiedza zdobywana na studiach teologicznych przydaje się w rozmowach z młodzieżą podczas spotkań w grupach”.

  Nauka religii w szkołach

  O to, jak wygląda obecnie nauka religii w szkołach, zapytaliśmy Iwonę Geben, specjalistkę od spraw nauczania religii w szkołach polskich, rosyjskich i białoruskich.

  — Obecnie w szkołach polskich 96 proc. uczniów uczęszcza na lekcje religii, mimo że mają wybór religii lub etyki. Wynika to z tego, że w rodzinach polskich przetrwała religijność tradycyjna. Ogólny program edukacyjny religii rzymskokatolickiej jest zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu. Lekcje odbywają się raz tygodniowo. Uczniowie mają opanować wiedzę, czyli nabyć konkretne kompetencje, które są oceniane przez nauczyciela według poziomów. W ramach oceniania z przerobionych tematów bądź bloków tematycznych otrzymują ocenę: zaliczone lub niezaliczone. W istocie lekcja religii w swej strukturze niewiele różni się od innych przedmiotów. Młodzi ludzie coraz częściej nie widzą potrzeby nauki religii, ale z czasem dochodzą do wniosku, że to jest bardzo potrzebne. Przecież nie każdy będzie matematykiem, fizykiem czy lituanistą, ale człowiekiem wartościowym powinien być każdy — powiedziała Iwona Geben.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo
  W tej wzniosłej atmosferze przemówień wielce zaszczytnych gości najbardziej wzruszającym momentem było łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd
  | Fot. Jarosław Siroic

  Czy nauka religii w tym pomaga?

  — Oczywiście, w religii głównie odzwierciedlane są nasze wartości: patriotyzm, życie moralne, uczciwość. W szkole kładzie się obecnie nacisk na karierę, a co z tego, jeśli człowiek sukcesu pod względem wiary jest pusty czy nieuczciwy. Nikt nie chciałby trafić do takiego lekarza czy pracownika warsztatu samochodowego. Trudno jest nadążać za zmianami, które odbywają się w społeczeństwie. Pokolenia i poglądy się zmieniają. W obecnej dobie znaczna część życia młodych ludzi odbywa się w świecie wirtualnym. Wiara, która ma ze swej istoty wymiar wspólnotowy, zaczyna coraz częściej przybierać formę sprawy prywatnej. Rzadziej odnoszona jest do sfery życia rodzinnego, zawodowego czy społecznego.  Dziś mamy do czynienia z duchowością selektywną. Coraz częściej słyszymy o tym, że każdy ma swoją prawdę, swoją moralność, która ma równe prawa w świecie tolerancji — zaznaczyła nasza rozmówczyni.

  Dodała, że lekcje religii pomagają też pogłębiać wiedzę. Natomiast, aby pielęgnować i rozwijać wiarę przekazaną przez rodziców, kształtować styl życia, budować wizję przyszłego życia na fundamencie wiary, nie wystarczy wiedza intelektualna. Potrzebne jest osobiste świadectwo i zaangażowanie w życie z Bogiem rodziców, nauczyciela, katechety, kapłana. Potrzebne są wzorce.

  Kurs teologiczno-katechetyczny, którego nauka się rozpoczęła się w 2023 r. i będzie trwała półtora roku, został ponownie odnowiony, po wieku latach. Udało się go odnowić na bardzo wysokim poziomie w Filii UwB w Wilnie.

  — Mieliśmy dużo obaw, czy będzie zapotrzebowanie, czy będą chętni, aby studiować teologię i katechetykę. Dzisiaj widzimy i jesteśmy dumni, że naszymi studentami są głównie ludzie należący do różnych wspólnot, zainspirowani życiem kościoła. Na studia zgłosiło się 31 osób, w tym 15 jako wolni słuchacze. Mamy również świetną kadrę wykładową. Są to księża profesorzy, duchowni z Polski i Litwy. Ogromnie nas to cieszy i daje nadzieję na to, że w przyszłości nie zabraknie nauczycieli religii i katechetów w szkołach polskich i nie tylko. Dobrze przygotowana kadra przyniesie obfite owoce w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Uważamy, że Kurs teologiczno-katechetyczny w Wilnie na UwB jest darem od Boga i ludzi — powiedziała rozmówczyni.

  Uroczystą mszę odprawił i życzenia społeczności akademickiej złożył bp Arūnas Poniškaitis
  | Fot. Jarosław Siroic

  Życzenia od biskupa

  Biskup Arūnas Poniškaitis, który odprawiał uroczystą mszę i który, jak się okazało, jest wiernym czytelnikiem „Kuriera Wileńskiego”, cieszy się z takich spotkań.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  – Kościół jest wspólnotą i takie spotkania są bardzo ważne, by ludzie mogli poznać jedni drugich, porozmawiać, by poczuli, że mamy jedną ważną misję — jesteśmy chrześcijanami. Takie spotkania bardzo wzbogacają, kiedy spotykasz się na żywo z tą wspólnotą, czerpiesz wiarę, człowieczeństwo właśnie od wiernych, o czym też dziś mówił o. Jerzy Czarniawski — zaznaczył bp Poniškaitis.

  Biskup złożył też życzenia czytelnikom „Kuriera Wileńskiego” i wszystkim wiernym:

  — Życzę, by był pokój i harmonia, zarówno na świecie, jak i w stosunkach międzyludzkich.

  Czytaj więcej: Bp Arūnas Poniškaitis: „Życzę spokoju i radości ducha”

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Norbert Urbanowicz: „Tradycje i miłość do ziemi ojców — najważniejsze”

  Kiedy dni stają się krótsze, a spacer nie cieszy tak, jak latem czy wiosną, Norbert proponuje zimową atrakcję — przejażdżkę konną po okolicach, które w tym okresie przypominają białą, zimową bajkę. W rozmowie z Norbertem przybliżamy szczegóły tego niezwykłego pomysłu. Agnieszka...

  30 lat z „Elipsą” w gronie wiernych przyjaciół

  Serdecznie witała bardzo licznie przybyłych gości do Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Głównie byli to przyjaciele i sympatycy „Elipsy”, przedstawiciele licznych organizacji polskich, poeci, artyści, nauczyciele, dziennikarze. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili także ambasador RP w Wilnie Konstanty Radziwiłł, konsul RP w Wilnie Irmina...