Więcej

    Agnieszka Skinder

    30 lat z „Elipsą” w gronie wiernych przyjaciół

    Serdecznie witała bardzo licznie przybyłych gości do Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Głównie byli to przyjaciele i sympatycy „Elipsy”, przedstawiciele licznych organizacji polskich, poeci, artyści, nauczyciele, dziennikarze....