Więcej

  Dzień Wspólnot Narodowych: co na Litwie trzeba dopracować?

  21 maja na Litwie jest obchodzony Dzień Wspólnot Narodowych. Tegoroczne obchody, mówi Władysław Wojnicz, odbędą się w roboczej atmosferze. Šarūnas Liekis sądzi, że Litwie przez 30 lat nie udało się wypracować spójnej i precyzyjnej polityki w tej kwestii.

  Czytaj również...

  W 2013 r. Sejm ogłosił, że 21 maja będzie obchodzony w naszym kraju Dzień Wspólnot Narodowych. Data nawiązuje do deklaracji UNESCO z 2001 r., kiedy ustanowiono Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, który jest obchodzony właśnie w tym dniu. Święto ma służyć zarówno podkreśleniu bogactwa światowych kultur oraz zasadniczej roli dialogu międzykulturowego dla osiągnięcia celu trwałego pokoju i zrównoważonego rozwoju.

  Prace nad projektem Ustawy o mniejszościach narodowych

  Przewodniczący Rady Wspólnot Narodowych, działającej przy Departamencie Mniejszości Narodowych, Władysław Wojnicz poinformował „Kurier Wileński”, że w tym dniu odbędzie się specjalne posiedzenie.

  — Będzie na roboczo. Odbędzie się dyskusja dotycząca integracji w zmieniającej się rzeczywistości. Będzie kilka odczytów wykładowców akademickich. Będą poruszone takie tematy, jak problem migracji, kwestie mniejszości narodowych, zagrożenia idące ze strony wojny rosyjsko-ukraińskiej. Są to tematy powiązane bezpośrednio z dniem dzisiejszym — mówi Władysław Wojnicz.

  Przewodniczący rady podkreślił, że współpraca z departamentem przebiega wzorowo. Pracownicy instytucji chętnie współpracują. Razem udaje się pracować nad rozwiązaniem określonych problemów. Rada wspomagała prace nad projektem Ustawy o mniejszościach narodowych.

  — Sądzę, że wówczas udało się przygotować bardzo dobry projekt. Nad nim pracowała również obecna minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska. Niestety teraźniejszy projekt przygotowany przez rząd, powiedziałbym, jest mało precyzyjny. Mało co określa i rozwiązuje. Sądzę, że potrzebuje dopracowania. Między innymi chodzi mi o nazewnictwo ulic i miejscowości oraz używanie języka mniejszości w strefie publicznej. Jeśli projekt trafi do Sejmu w takiej postaci, to zgłosimy swoje poprawki i będziemy próbowali nakłonić polityków do wprowadzenia zmian — oświadczył Wojnicz.

  Pierwsza redakcja Ustawy o mniejszościach narodowych została uchwalona w 1989 r., kiedy Litwa jeszcze była częścią ZSRS. Ustawa wygasła w 2010 r.

  Czytaj więcej: Losy Ustawy o mniejszościach narodowych

  Wynik Vaitkusa a mniejszości narodowe

  Ostatnio w przestrzeni publicznej był omawiany wynik wyborczy kandydata na prezydenta Eduardasa Vaitkusa. Będąc otwarcie kandydatem o poglądach prorosyjskich, zyskał najwięcej głosów w rejonach solecznickim i wisagińskim, gdzie większość mieszkańców deklaruje przynależność do mniejszości narodowych. Politolog i historyk z Uniwersytetu Witolda Wielkiego Šarūnas Liekis uważa, że wyniku Eduardasa Vaitkusa nie można tylko i wyłącznie wiązać z mniejszościami narodowymi.

  — To jest konsekwencja tego, że u nas nie ma prawdziwej dyskusji publicznej na temat wielu kwestii. Na przykład dotyczącej polityki zagranicznej. Wszelkie opinie alternatywne są marginalizowane. To powoduje określony sprzeciw społeczny. Stąd też mamy taki, a nie inny wynik — podkreśla naukowiec.

  Ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o wynik wyborów w Wisagini i Solecznikach, jest to, że w tych wyborach nie uczestniczył Waldemar Tomaszewski, który wcześniej był liderem w tych miejscowościach.

  Czytaj więcej: Vaitkus zasłonił całe show. Co znaczą dla nas wyniki wyborów prezydenckich na Litwie?

  Władysław Wojnicz.
  „Dzień Wspólnot Narodowych będziemy obchodzili na roboczo” – mówi Władysław Wojnicz
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Konstytucja RL i państwo dobrobytu

  Liekis jest przekonany, że stosunek państwa wobec mniejszości narodowych został określony w Konstytucji RL i dlatego polityka w tej kwestii ma opierać się na ustawie zasadniczej. W Konstytucji dwa artykuły są bezpośrednio poświęcone mniejszościom etnicznym i narodowym. Artykuł 37 mówi: „Obywatele, należący do wspólnot narodowych, mają prawo do kultywowania swego języka, kultury i tradycji”. Natomiast artykuł 45 podkreśla, że „Obywatele należący do wspólnot narodowych kwestie dotyczące własnej kultury, oświaty, działalności charytatywnej, pomocy wzajemnej załatwiają samodzielnie. Wspólnotom narodowym państwo udziela pomocy”. Zdaniem rozmówcy niestety państwo nadal nie posiada sprecyzowanej polityki względem mniejszości narodowych.

  — Po 30 latach nadal nie rozumiem, co chce zrobić nasze państwo w tym zakresie, czy chce zintegrować, czy chce zasymilować. Zresztą to dotyczy nie tylko mniejszości narodowych, ale również innych kwestii. Powracam do Konstytucji. Tam jest zapisane, że Litwa ma być krajem dobrobytu. Niestety mamy coś odwrotnego. Władza prowadzi politykę neoliberalną. Niszcząc w ten sposób państwo dobrobytu. Tendencje są takie, że państwo wycofuje się z określonych dziedzin. Dlatego w sektorze zdrowia, oświaty, czy nawet obrony mamy, to co mamy — podkreśla politolog.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Najliczniejsza mniejszość

  Zgodnie z powszechnym spisem ludności z 2021 r. na Litwie mieszka ok. 2 mln 810 tys. mieszkańców, z których ok. 432 tys. zalicza siebie do mniejszości narodowych. Najbardziej liczną mniejszością narodową są Polacy, którzy stanowią 6,53 proc. ogółu mieszkańców. Na drugim miejscu znaleźli się Rosjanie — 5,02 proc., na trzecim Białorusini — 1 proc.

  W 2021 r. na Litwie mieszkało zaledwie 14 tys. Ukraińców, po rozpoczęciu pełnowymiarowej agresji ich liczba wzrosła kilkakrotnie. Z danych Departamentu Migracji wynika, że tylko samych uchodźców wojennych jest ponad 80 tys.

  Czytaj więcej: Protest w Wilnie. „Nie chcemy zmiany modelu edukacji mniejszości narodowych”


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Starym motocyklem po krajach bałtyckich. Podróż w stylu retro

  Marcin Klimczak pochodzi z Gdańska, ale jego rodzina ma kresowe korzenie. Jest pasjonatem starych, przedwojennych motocykli.  – Interesuję się motocyklami, od kiedy ukończyłem 14 lat. Początkowo miałem do czynienia z rosyjskim iżem. Natomiast w wieku 20 kilku lat zacząłem szukać...

  Państwowy Fundusz Obrony: więcej mówimy niż robimy?

  Analityk Marius Laurinavičius, który od lat monitoruje rosyjskie zagrożenie, jest przekonany, że Państwowy Fundusz Obronny jest potrzebny. Pytanie brzmi tylko: kiedy i w jakiej formie zostanie przyjęty. — Niestety więcej mówimy o płynących zagrożeniach niż robimy coś w rzeczywistości,...

  Rocznica sowieckiej okupacji i wywózek

  14 czerwca o godzinie 23:50 minister spraw zagranicznych Litwy Juozas Urbšys otrzymał ultimatum Związku Sowieckiego. ZSRS żądało między innymi zgody na zwiększenie liczby stacjonujących na Litwie wojsk sowieckich, przeprowadzenie wyborów i wyłonienie nowego rządu, który byłby przychylny dla Moskwy....

  Spotkanie polskiej delegacji państwowej z przedstawicielami polskich organizacji na Litwie

  „Bardzo wszystkim państwu serdecznie dziękuję, że jesteście gotowi poświęcić nam środowy wieczór. To jest zawsze przyjemność przyjechać na Wileńszczyznę” — powitała przedstawicieli polskich organizacji na Litwie Henryka Mościcka-Dendys, podsekretarz stanu MSZ RP. Spotkanie odbyło się 5 czerwca w Domu Kultury...