Więcej

  Czego uczą podczas wojskowej służby obowiązkowej

  Żołnierze pełniąc służbę mają możliwość rozwoju, uczenia się nowych umiejętności oraz zdobywania pozytywnych i przydatnych doświadczeń.

  Czytaj również...

  — Obecnie dziewięciomiesięczna stała obowiązkowa wstępna służba wojskowa odbywa się w jednostkach wojskowych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez dowódcę litewskich sił zbrojnych. Cykl szkoleniowy podzielony jest na różne fazy. Najpierw żołnierze biorą udział w podstawowym kursie żołnierskim (11 tygodni), gdzie uczą się indywidualnych umiejętności związanych z topografią, inżynierią, taktyką, formacją, pierwszą pomocą, strzelaniem, podstawowymi umiejętnościami przetrwania itp. Podstawowy kurs żołnierski zapewnia żołnierzom krytycznie ważne umiejętności indywidualne — poinformowała „Kurier Wileński” służba prasowa Litewskich Sił Zbrojnych.

  Pobór do obowiązkowej służby wojskowej w 2024 r.

  Pobór do obowiązkowej służby wojskowej jest przeznaczony dla chłopców w wieku 18–23 lat (włącznie) (np. w 2024 r. do wojska powołani są mężczyźni urodzeni w latach 2001–2005), którzy nie odbyli podstawowego przeszkolenia wojskowego, nie są zwolnieni z obowiązku służby wojskowej i w stosunku do których służba nie została odroczona. Młodzież w wieku od 18 do 38 lat może zgłosić się na ochotnika do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

  — Drugim etapem szkolenia jest szkolenie specjalistyczne, które trwa cztery tygodnie i obejmuje zdobywanie specjalizacji wojskowych, które zależą od specyfiki jednostki, ale zazwyczaj żołnierze piechoty mogą zostać: strzelcami celowniczymi, strzelcami ratowniczymi, strzelcami z karabinów maszynowych, strzelcami granatników itp. Po zdobyciu podstawowych i specjalistycznych umiejętności rozpoczyna się szkolenie wojskowe w jednostce. Szkolenie wojskowe przyczynia się do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, ponieważ służba żołnierzy nie polega wyłącznie na nauce wojskowej. Regularne treningi fizyczne pomagają żołnierzom poprawić kondycję fizyczną, dyscyplina uczy ich planowania czasu osobistego, a jednostki odwiedzają wykładowcy i znani ludzie z różnych dziedzin, którzy motywują żołnierzy, przedstawiają tematy historyczne i omawiają z żołnierzami sytuację geopolityczną — poinformowała służba prasowa Litewskich Sił Zbrojnych.

   Po dziewięciu miesiącach służby żołnierze, którzy wyrazili chęć zostania żołnierzami zawodowymi, mają możliwość wyboru spośród ponad 100 różnych specjalności wojskowych.

  Jakie gwarancje socjalne przysługują żołnierzom

  Żołnierze odbywający obowiązkową wstępną służbę wojskową otrzymują pełne wsparcie ze strony państwa (zakwaterowanie, wyżywienie, odzież, ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie na życie). Każdy żołnierz otrzymuje miesięczny zasiłek na utrzymanie w wysokości 253 euro. Ponadto każdy żołnierz otrzymuje co miesiąc specjalny dodatek, który może być wykorzystany według uznania żołnierza i który jest wypłacany po zakończeniu służby. Wysokość dodatku zależy od wyników oceny pełnionej służby. Jeśli służba żołnierza zostanie oceniona jako bardzo dobra, wypłacane są cztery podstawowe dodatki socjalne (tj. 220 euro miesięcznie) za każdy miesiąc służby, trzy podstawowe dodatki socjalne (tj. 165 euro miesięcznie) dla osób ocenionych jako dobre i dwa podstawowe dodatki socjalne (tj. 110 euro miesięcznie) dla osób ocenionych jako zadowalające. Łączny dodatek wzrasta o 30 proc. dla poborowych, którzy służą dobrowolnie i o 15 proc. dla tych poborowych, którzy zostali powołani i wyrazili chęć służby na zasadzie pierwszeństwa.

  Czytaj więcej: 10 proc. poborowych zostaje w wojsku

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Grecja wydłużyła tydzień pracy, a Litwa myśli, jak skrócić

  Najbogatsze kraje UE mają inny kierunek — Litwa zmierza bardziej w kierunku czterodniowego tygodnia pracy. Greckie rozwiązanie jest trochę jak biała wrona, wyróżnia się z ogólnego kontekstu. Jak tłumaczą urzędnicy, głównym celem tej reformy jest walka z szarą strefą i...

  Czego nie można robić na zwolnieniu lekarskim, żeby nie stracić zasiłku

  — Codziennie składanych jest kilka wniosków o sprawdzenie, czy osoba z zaświadczeniem lekarskim jest rzeczywiście chora, czy też wykorzystuje zwolnienie lekarskie jako dodatkowe dni wolne. Ważne jest, aby wiedzieć, że istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać podczas otrzymywania zasiłku...

  Chemiczne zwalczanie kleszczy: więcej szkody dla przyrody i ludzi niż pożytku

  — Usługa ta jest nielegalna na Litwie z kilku powodów. Głównym powodem jest to, że w naszym kraju nie ma zalegalizowanych akarycydów i insektycydów, które mogą być stosowane na terenach otwartych do zwalczania kleszczy. Ponieważ produkty te nie tylko...

  Mieszkańcy Pogir walczą o ochronę zbiorników wodnych

  Niestety, mieszkańcy nie odczuwają wsparcia ze strony władz. Twierdzą, że wręcz przeciwnie, Ministerstwo Środowiska robi wszystko, co w ich mocy, aby chronić interesy właścicieli fabryki. Czy inwestycje mogą być ważniejsze niż zachowanie zasobów naturalnych i czystego powietrza - pytają...