Powrót do historii dziennika

W rejonie szweńcziońskim bawiła delegacja kobiet z województwa białostockiego, aktywistek Ligi Kobiet PRL. Czytaj całość

POWRÓT DO HISTORII DZIENNIKA

POWRÓT DO HISTORII DZIENNIKA

Stare pożółkłe karty gazet. Niby już martwe, od dawna będące w zbiorach bibliotek, archiwów. A jednak wciąż żywe, poprzez zamieszczoną tu informację będącą świadectwem historii tego okresu. Okresu, który...

Autor: KW

3 Nov 2014

Wędrówki ulicami wileńskimi: Montwiłł — wielki filantrop

Dziś — nie o jednej ulicy, lecz o kilku. Każda z nich ma własną nazwę, łączy je zaś jedna wspólna nazwa — Kolonia Montwiłłowska. Jest to najstarsza spółdzielnia mieszkalna...

Autor: Justyna Giedrojć

30 Oct 2014

Wędrówki ulicami wileńskimi: Co się działo na Skopówce…

Jan Konrad Obst, który urządził we własnym domu przy zaułku Bernardyńskim 11 muzeum Adama Mickiewicza (obecnie należące do państwowego Uniwersytetu Wileńskiego, dawnej im. Stefana Batorego) Czytaj...

Wędrówki ulicami wileńskimi: Andrzej Wolan, humanista z epoki Batorego

Andrzej Wolan urodził się ok. 1530 r. w zachodniej Wielkopolsce. Tak się potoczyły jego losy, że znalazł się w Wilnie. Czytaj całość

Autor: Justyna Giedrojć

17 Oct 2014

Wędrówki ulicami wileńskimi: Rotund — postać barwna i ciekawa

Jego właściwe nazwisko brzmiało Augustyn Mielecki, Mieleski. Z powodu budowy ciała nazwano go Rotundem (łac. rotundus — okrągły) i właśnie pod tym nazwiskiem jest znany i przeszedł do historii....

Autor: Justyna Giedrojć

3 Oct 2014

Wędrówki ulicami wileńskimi: Gdzie sady Strumiłły?

Ulica Juozapo Strumilos, czyli Józefa Strumiłły - tak brzmi prawdziwe nazwisko zasłużonego dla Wilna botanika, sadownika, ogrodnika, adwokata, działacza społecznego - znajduje się na obrzeżach miasta, w dzielnicy Naujininkai....

Autor: Justyna Giedrojć

26 Sep 2014

Wędrówki ulicami wileńskimi: Śladami Szymona Konarskiego

Ulica im. Szymona Konarskiego (Simono Konarskio g-vė) jest jedną z najdłuższych ulic wileńskiego Nowego Miasta (Naujamiestis). Początek bierze od ul. J. Basanavičiusa (dawniej — Wielka Pohulanka), przecina ul. V....

Autor: Justyna Giedrojć

5 Sep 2014

Ścianę Kaplicy Ostrobramskiej zdobi ponad 14 tys. wotów dziękczynnych ze złota i srebraFot. Marian Paluszkiewicz

Skarbiec Kaplicy Ostrobramskiej

W skarbcu kaplicy przechowywane są dzisiaj także dary symboliczne, najczęściej pozostawiane przez grupy pątników z zagranicy. Czytaj całość

Autor: KW

7 Mar 2014

Większość wotów nie ma wartości zabytkowej, lecz materialną i głównie sakralnąFot. Marian Paluszkiewicz

Wota w Ostrej Bramie

Wota to ofiarowane przez wiernych znaki wdzięczności, które świadczą o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia. Większość z nich przypomina serduszka, figurki modlących się ludzi, ich oczy, ręce, nogi....

Autor: KW

7 Mar 2014

Katyń — wiecznie krwawiąca rana (3)

Katyń — wiecznie krwawiąca rana (3)

Groby oficerów polskich w Katyniu po raz pierwszy zostały odkryte latem 1942 roku przez Polaków przymusowo pracujących w ramach TODT z pociągu Bauzug(...) Czytaj całość

Autor: KW

29 Nov 2013

Katyń — wiecznie krwawiąca rana (1)

Katyń — wiecznie krwawiąca rana (1)

Przed miesiącem Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał ws. zbrodni katyńskiej, że nie może ocenić rosyjskiego śledztwa prowadzonego w latach 1990-2000. Czytaj całość

Autor: KW

15 Nov 2013

Kościół w PelikanachFot. Andrzej Sznajder

Rodem z Brasławszczyzny: Historia rodziny Wyrwiczów (1)

Wiadomo powszechnie, że to nie wielkie rody magnackie stanowiły o sile i potędze Rzeczypospolitej, lecz rycerstwo — średnia i drobna szlachta, zarówno ta koronna, jak również litewska i ruska....

Autor: KW

19 Oct 2013

17 września 1939 roku: Ejszyszki – sowiecka okupacja

17 września 1939 roku: Ejszyszki – sowiecka okupacja

Swe wspomnienia chciałbym zacząć słowami Czesława Miłosza, jakie wygłosił w Sztokholmie w 1980 roku. Czytaj całość

Autor: KW

16 Sep 2013

Artykuły z historii Wilna:  drobiazgi wileńskie

Artykuły z historii Wilna: drobiazgi wileńskie

Altaria Jasińskiego figuruje w książce prof. Juliusza Kłosa (1881-1933) Wilno. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

14 Feb 2013

Uniwersytet Wileński po włączeniu Wilna do Litwy w 1939 roku

Uniwersytet Wileński po włączeniu Wilna do Litwy w 1939 roku

„Gdyby światło nie zapaliło się w Wilnie, zgasłoby w Polsce całej” — tak pisał niegdyś o Uniwersytecie Wileńskim Stanisław Staszic, wybitna postać polskiego Oświecenia, filozof, publicysta, mąż stanu. ...

Autor: KW

8 Feb 2013

Powstanie styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (2)

Powstanie styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (2)

Znanym w Wilnie sztyletnikiem był Jan Bieńkowski (1837-1863), felczer, policjant i sztyletnik w organizacji warszawskiej, wysłany do Wilna — jak podają J. Sikorska-Kulesza i T. Bairašauskaitė — przez Rząd...

Autor: Mieczysław Jackiewicz

22 Jan 2013

Zakony katolickie żeńskie w Wilnie (3)

Zakony katolickie żeńskie w Wilnie (3)

Przed I wojną światową w Wilnie zamieszkały zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

11 Jan 2013

Klasztor dominikański w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz

Zakony katolickie męskie w Wilnie (1)

Poczynając od czasów Mendoga, Wilno chętnie przyjmowało do siebie różne zakony katolickie. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

9 Nov 2012

Wileński kościół ewangelicko-reformowany Fot. Marian Paluszkiewicz

Życie domowe mieszczan wileńskich w końcu XVI — początku XVII wieku (2)

Ożywieni wielką gorliwością religijną i zręcznością w przeprowadzaniu swoich celów, jezuici przystąpili do akcji z nieznanym dotąd w Wilnie rozmachem. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

5 Oct 2012

Wilnianie lubili mieć żony pięknie odziane Fot. Marian Paluszkiewicz

Życie domowe mieszczan wileńskich w końcu XVI — początku XVII wieku (1)

Życie domowe mieszkańców Wilna w XVI-XVII w. badacze tego okresu na podstawie zachowanych dokumentów(...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

28 Sep 2012

Kościół ewangelicko-reformowany w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz

Stosunki kulturalne w Wilnie w XVI-XVII wiekach (3)

Ożywieni wielką gorliwością religijną i zręcznością w przeprowadzaniu swoich celów, jezuici przystąpili do akcji z nieznanym dotąd w Wilnie rozmachem. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

21 Sep 2012

Kościół św. Janów w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz

Stosunki kulturalne w Wilnie w XVI-XVII w. (1)

W XVI wieku na terenie Wilna pojawiają się pierwiastki kultury zachodniej, którą szerzyli, obok kultury wschodniej, głównie mieszkający tu Polacy. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

7 Sep 2012

Podróżnik francuski zauważył, iż „w mieście Trokach i zewnątrz w kilku wsiach przebywa wielka ilość Tatarów’’ Fot. archiwum

Mieszkańcy Wilna w wieku XIV i później (2)

Tatarzy w Wilnie. Tatarów sprowadził z Krymu wielki książę Witold. Osadnikami byli Tatarzy ze Złotej Ordy. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

17 Aug 2012

W 1737 roku w kościele św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty zaprzestano głoszenia kazań w języku litewskim Fot. archiwum

Mieszkańcy Wilna w wieku XIV i później (1)

Element litewski w Wilnie, które leży na granicy etnicznej białorusko-litewskiej, i które po unii polsko-litewskiej z 1385 roku ulegało procesowi polonizacj(...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

10 Aug 2012

Berezyna — świadek tragicznych listopadowych dni 1812 roku Fot. autor

Druga wojna polska (4)

Berezyna — świadek tragicznych listopadowych dni 1812 roku. Okrzyki, lament i rozkazy słyszało się w różnych językach. Czytaj całość

Autor: Waldemar Szełkowski

3 Aug 2012

W XVII w. w Wilnie istniały dość silne cechy kuśnierzy, solenników, złotników, kowali, ślusarzy, kotlarzy, mieczników, nożowników, zegarmistrzów, słodowników, szewców, chirurgów i golarzy Fot. Marian Paluszkiewicz

Wydatki miasta i życie gospodarcze Wilna (3)

Ówczesny handel (XVI-XVII w.) wileński szedł do Polski, Prus i Moskwy, następnie do Inflant, Węgier i Lewantu, czyli na Wschód. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

3 Aug 2012

Osobno opłacano gońców wysyłanych w sprawach miejskich. Były też wydatki na pocztarzy, przybywających do Wilna z różnych stron kraju Fot. Marian Paluszkiewicz

Wydatki miasta i życie gospodarcze Wilna (1)

Magistrat wileński w końcu XVI i do połowy XVII wieku miał wiele wydatków. Do nich zaliczano dary wręczane przez obywateli królowi i królowej z okazji koronacji, a także przy...

Autor: Mieczysław Jackiewicz

27 Jul 2012

Herb i władze Wilna w XVI-XVII w. (2)

Po uzyskaniu przywileju Zygmunta I z 1522, zwalniającego mieszczan od straży na zamku, obowiązany był magistrat do utrzymywania 24 uzbrojonych strażników dla zapewnienia miastu bezpieczeństwa oraz dla egzekutywy zarządzeń...

Autor: Mieczysław Jackiewicz

20 Jul 2012

Herb i władze Wilna w XVI-XVII w. (1)

W 1387 r. Jagiełło nadał Wilnu przywilej na prawo magdeburskie, inaczej prawo niemieckie, jako wzór przy organizacji samorządowej w mieście Wilnie. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

13 Jul 2012

Druga wojna polska (2)

Dramatyczne zmagania w bitwie nad Berezyną, tragiczne również dla naszego polskiego żołnierzaoraz wspaniała victoria orszańska(...) Czytaj całość

Autor: Waldemar Szełkowski

13 Jul 2012

Miasto i przedmieścia Wilna w XVI – na początku XVII w. (2)

W wiekach XV-XVII istniał Rynek ratuszowy, przypominający swym kształtem typ wsi owalnicowej, spotykanej w Prusach Wschodnich i na Inflantach i pochodzącej tam z kolonizacji niemieckiej. Czytaj...

Miasto i przedmieścia Wilna w XVI – na początku XVII w. (1)

Gotyk jako styl architektury przybył do Wilna niewątpliwie z Krakowa. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

29 Jun 2012

Aleksander Jagiellończyk i Wilno (2)

Prawdopodobnie w lecie 1497 księżna zaszła w ciążę, która jednak zakończyła się poronieniem. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

18 Jun 2012

19 września 1939 roku Armia Czerwona zajęła Wilno. Trzy tygodnie później sowieci przekazali miasto Republice Litewskiej

Tajny pakt Hitler-Smetona?

23 sierpnia 1939 w Moskwie zawarty został układ Ribbentrop-Mołotow. Do oficjalnej umowy dołączono tajny protokół przewidujący rozbiór Polski oraz podział strefy wpływów w Europie Wschodniej. Przy lekturze cytowanego zapisu...

Autor: Jeremi Sidorkiewicz

15 Jun 2012

Aleksander Jagiellończyk i Wilno (1)

Kolejny władca Polski i Litwy to Aleksander Jagiellończyk (1461-1506), syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki (1466-1505). Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

8 Jun 2012

Rządy Kazimierza Jagiellończyka

20 marca 1440 z rąk spiskowców zginął wielki książę litewski, Zygmunt Kiejstutowicz, co wywołało niepokoje w państwie litewskim. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

1 Jun 2012

Fragment zamku Gedymina Fot. Marian Paluszkiewicz

Wilno po śmierci Witolda

Witold zmarł bez potomka męskiego i Wielkie Księstwo Litewskie wraz z Wilnem (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

25 May 2012

Z historii Wilna: Wilno Jagiełły (2)

Za rządów Jagiełły, przed przyjęciem przez niego chrztu, miasto Wilno było zamożne (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

11 May 2012

65 lat temu bezpieka aresztowała rotm. Witolda Pileckiego

65 lat temu bezpieka aresztowała rotm. Witolda Pileckiego

8 maja 1947 r. funkcjonariusze UB aresztowali w Warszawie rotm. Witolda Pileckiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, kampanii polskiej, oficera ZWZ-AK, dobrowolnego więźnia Auschwitz. Po torturach skazany na karę śmierci i...

Autor: KW

7 May 2012