1
Tydzień języka polskiego w szkołach rejonu wileńskiego

Zgodnie z decyzją członków Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego z dnia 10 września br. „O potrzebie zorganizowania Tygodnia Języka Polskiego” z dniem 11 listopada w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego rozpocznie się cykl imprez poświęconych „Tygodniowi Języka Polskiego”.

12 listopada br. w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego odbędzie się uroczysta inauguracja danej uroczystości.

Celem danej imprezy jest:

– popularyzacja języka polskiego oraz poprawności językowej wśród młodzieży szkolnej w szkołach rejonu wileńskiego;
– poszerzenie wiedzy z zakresu kultury języka;
– rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim;
– kształcenie sprawności ortograficznej;
– rozwijanie zainteresowań filmem, teatrem poezją polską;
– prezentacja osiągnięć uczniów;
– promowanie recytatorskich i aktorskich talentów uczniów;

W szkołach z polskim językiem nauczania wszystkich szczebli: gimnazjach, średnich, podstawowych „Tydzień Języka Polskiego” odbędzie się w dniach 11-15 listopada. W tych dniach będą zorganizowane wieczory poetycko-muzyczne, konkursy recytatorskie, spotkania z poetami, dziennikarzami, konferencje, dyktanda, zabawy językowe. Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach wspólnoty szkolne, rodziców, dziadków oraz wszystkich chętnych.

Program uroczystości w szkołach rejonu wileńskiego na www.vrsa.lt

Jedna odpowiedź do Tydzień języka polskiego w szkołach rejonu wileńskiego

  1. xawery mówi:

    Naprawdę przez ten tydzień uczniowie zrezygnują z żargonu polsko-białorusko-rosyjskiego i będą się posługiwali czystą polszczyzną na lekcjach i w trakcie przerw międzylekcyjnych?
    Świetnie!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.