Następny zjazd MIDAS – w Wilnie

„Kurier Wileński” należy do europejskiej rodziny dzienników mniejszości narodowych Fot. Ruth Maria Candussi, „Der Nordschleswiger”
„Kurier Wileński” należy do europejskiej rodziny dzienników mniejszości narodowych Fot. Ruth Maria Candussi, „Der Nordschleswiger”

Na zakończonym w miniony weekend w Barcelonie dorocznym zjeździe Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych MIDAS Unii Europejskiej postanowiono, by następny zjazd został zorganizowany przez „Kurier Wileński” w Wilnie. Obecnie do MIDAS należy 30 dzienników z państw Unii Europejskiej.

Podczas obrad MIDAS na kolejną kadencję przewodniczącym organizacji wybrany został Toni Ebner, redaktor naczelny niemieckiego dziennika z Włoch „Dolomiten”.

Zatwierdzono budżet i omówiono kwestie finansowe, zaprezentowane przez sekretarza generalnego MIDAS, dr. Günthera Rautz z Wydziału Badań Mniejszości i Autonomii Akademii Europejskiej w Bolzano.

Ustalono także program tegorocznego szkolenia dziennikarzy (w których „Kurier Wileński” od kilku lat bierze aktywny udział), które odbędzie się jesienią w Triescie we Włoszech, zdominowanym przez mniejszość słoweńską. Szkolenie organizuje tym razem słoweński „Primorski dnevnik”.
Jednym z najważniejszych tematów było przeprowadzenie następnego zjazdu, który postanowiono zorganizować w Wilnie.

Przemówienie prezydenta Parlamentu Katalonii, Ernesta Benach. Po lewej - Toni Ebner, przewodniczący MIDAS. Po prawej - Salvador Cardús i Ros, Monika von Habsburg oraz Josep Camprubí i Casas Fot. Agència Catalana de Notícies
Przemówienie prezydenta Parlamentu Katalonii, Ernesta Benach. Po lewej - Toni Ebner, przewodniczący MIDAS. Po prawej - Salvador Cardús i Ros, Monika von Habsburg oraz Josep Camprubí i Casas Fot. Agència Catalana de Notícies

„Organizacja następnego zjazdu MIDAS w Wilnie jest sprawą kluczową. Musicie z bliska poznać, jak wygląda tam sytuacja mniejszości, ale najważniejszą rzeczą jest zapoznanie się z redakcją „Kuriera Wileńskiego” – musicie na własne oczy zobaczyć, jak oni pracują” – mówił członek Rady MIDAS, Bojan Brezigar, który już gościł w redakcji „Kuriera” („KW” Nr 104 (15654), 2-4 czerwca 2007). Jednogłośnie postanowiono, że następny zjazd odbędzie się w Wilnie w dniach 9-12 maja 2010 roku.

Szersze omówienie zjazdu i poruszanych na konferencji zagadnień – w następnych numerach „Kuriera”.MIDAS (Minority Daily Association) jest organizacją, zrzeszającą dzienniki mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, powstałą z inicjatywy Bojana Brezigara i Toniego Ebnera w 2001 roku, pod patronatem Akademii Europejskiej w Bolzano. Organizacji patronuje także Otto von Habsburg, ideowy ojciec Unii Europejskiej i gorący zwolennik jej poszerzania. Działalność MIDAS aktywnie wspiera też Rząd Katalonii (Generalitat de Catalunya).

Obecnie do MIDAS należy 30 dzienników. „Kurier Wileński” jest członkiem MIDAS od 2003 roku.