Prezes polskiej Najwyższej Izby Kontroli w Wilnie

Prezes NIK Jacek Jezierski spotkał się z prezes Kontroli Państwowej Giedrė Švedienė     Fot. Marian Paluszkiewicz
Prezes NIK Jacek Jezierski spotkał się z prezes Kontroli Państwowej Giedrė Švedienė Fot. Marian Paluszkiewicz

„Nasze urzędy istnieją po to, aby działać w imieniu obywateli” ― w rozmowie z „Kurierem” stwierdził wczoraj Jacek Jezierski, prezes polskiej Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

Podczas oficjalnej wizyty prezes NIK wraz z delegacją odwiedził siedzibę Kontroli Państwowej RL, gdzie spotkał się z jej prezes Giedrė Švedienė. Oprócz Kontroli Państwowej Jacek Jezierski odwiedził także Sejm RL. Spotkał się tam z wiceprzewodniczącym Sejmu Česlovasem Juršėnasem, z którym omówił kwestie kontroli parlamentarnej.

Spotkania przedstawicieli NIK i litewskiej Kontroli Państwowej odbywają się od czasów odzyskania niepodległości przez Litwę. Podczas nich są omawiane aktualne problemy, wyniki wspólnych przeglądów, nowe projekty oraz kierunki dalszej współpracy.
― Wraz z litewskimi kolegami uczestniczymy we wspólnych kontrolach. Ta ostatnia wizyta polega przede wszystkim na podsumowaniu naszych wspólnych działań ― zaznaczył Jacek Jezierski, pozytywnie oceniając wieloletnią współpracę obu stron. ― Poszukiwać najlepszych rozwiązań razem jest przecież o wiele lżej i skuteczniej ― dodał.

Prezes NIK podkreślił, że jedną z największych korzyści współpracy urzędów jest możliwość wymiany doświadczeń oraz doskonalenia się.
― Ostatnio poprosiłem litewski urząd o przegląd, celem którego jest porównanie metodologii naszej kontroli, abyśmy wspólnie czegoś się nauczyli ― zaznaczył Jacek Jezierski. ― Co prawda, nie mogę na razie podzielić się wynikami pracy, ponieważ ona jeszcze nie jest zakończona.
Prezes NIK uznał także, że litewski urząd jest bardzo nowoczesny i zachwycał się faktem szybkiego wdrażania nowości audytu oraz zasad zarządzania nimi. Zdaniem prezesa, im bardziej doskonały jest system kontroli państwowej, tym lepiej są zapewniane interesy obywateli.

― Nasze urzędy istnieją po to, aby działać w imieniu obywateli ― stwierdził.
Jacek Jezierski przypomniał, że na przedstawicieli urzędów kontroli czeka też szereg spotkań międzynarodowych. W przyszłym roku jedno z takich spotkań odbędzie się w naszym kraju, w związku z prezydencją Litwy w Radzie Unii Europejskiej.

Wśród przykładów międzynarodowej współpracy można wymienić wspólny ubiegłoroczny projekt polskiego, litewskiego i słowackiego urzędów kontroli. Był to przegląd w zasięgu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego kraju po przystąpieniu do strefy Schengen (epizootia ― masowe występowanie na określonym terenie i w określonym czasie zachorowań zwierząt na chorobę zakaźną ― red.).
Obecnie litewski i polski urzędy kontroli zajmują się przeglądem, celem którego jest ocena systemów handlu gazem, powodującym efekt cieplarniany. Zaś w końcu roku bieżącego ma być rozpoczęty kolejny wspólny przegląd w sprawie parków narodowych.