Więcej

  Jubileusz szkoły im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

  Czytaj również...

  Symboliczne zakończenie uroczystości piosenką Quo vadis, domine?
  Symboliczne zakończenie uroczystości piosenką Quo vadis, domine?

  Polska szkoła im. Henryka Sienkiewicza w ubiegły piątek obchodziła jubileusz 20-lecia swego istnienia jako odrębnej placówki oświatowej. Złożyć życzenia jubilatce przybyło wielu dostojnych gości, rodziców, byłych uczniów i nauczycieli.

  Przed dwudziestu laty społeczność polska ówczesnej polsko-rosyjskiej szkoły średniej w Landwarowie podjęła ważną i wymagającą odwagi decyzję podzielenia szkoły. Polacy Landwarowa od dawna marzyli o odrębnej placówce oświatowej, kształceniu swych dzieci w duchu polskości i patriotyzmu. Nowo powstała szkoła liczyła 163 uczniów i zatrudniała 23 nauczycieli.

  Dziś szkoła liczy 248 uczniów, licząc przedszkolaków i maturzystów. Pracuje tu 55 pracowników w tym 36 nauczycieli. Niż demograficzny dotknął dziś wszystkie placówki oświatowe, również szkołę w Landwarowie, która jednak jest najliczniejszą szkołą polską w rejonie trockim. Od 20 lat szkołą kierują dyrektor Franciszek Żeromski i wicedyrektor Regina Sinkevičienė.

  Pełne werwy i zapału tańce łowickie w wykonaniu średniej grupy „Prząśniczki”
  Pełne werwy i zapału tańce łowickie w wykonaniu średniej grupy „Prząśniczki”

  Złożyć gratulacje jubilatce przybyło wielu gości: Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm RL, Anna Maria Kasińska, radca Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, Vincas Kapočius, mer rejonu trockiego, Teresa Sołowjowa, wicemer rejonu trockiego, Asta Kandratavičienė, dyrektor administracji samorządu rejonu trockiego, Irena Narkiewicz, wicedyrektor administracji samorządu rejonu trockiego, Maria Pucz, prezes AWPL rejonu trockiego, radna samorządu rejonu trockiego, Gintaras Petronis, proboszcz parafii w Landwarowie, Dariusz Niedzwiecki, dyrektor Domu Kultury Trok, Vilma Ramanauskienė, dyrektor Domu Dziecka w Landwarowie oraz delegacje reprezentujące szkoły rejonu trockiego. List gratulacyjny społeczności szkolnej przekazał również Waldemar Tomaszewski, poseł Parlamentu Europejskiego, prezes AWPL.

  Uroczystość rozpoczęto odczytem multimedialnym dyrektora szkoły, który opowiedział o najważniejszych wydarzeniach i sukcesach szkoły w ciągu 20 lat.

  Misją szkoły jest dziś przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia i rozwijania umiejętności korzystania ze źródeł informacji, akceptowanie zdrowego trybu życia, wychowanie w duchu tradycji.
  — Pragniemy wychowywać młodych ludzi, którzy będą przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia, przestrzegający normy współżycia społecznego, umiejący współpracować z innymi i będący dumni ze swego pochodzenia — mówił dyrektor Franciszek Żeromski.

  Najmłodsi uczniowie szkoły pewnie czują się na scenie
  Najmłodsi uczniowie szkoły pewnie czują się na scenie

  Wyjątkowo ważnym wydarzeniem w historii tej placówki był 2003 rok.  Wówczas przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz samorządu rejonu trockiego dobudowano salę sportową, stołówkę, pracownie fizyki, chemii, informatyki, technologii. Szkoła mogła w pełni zaoferować współczesne warunki kształcenia. Tu warto dodać, że dzięki dalszemu wsparciu i pomocy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Samorządu, a konkretnie radnych i przedstawicieli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w administracji, w szkole w ciągu ostatnich lat wykonano wiele prac renowacyjnych, odnowiono starą część szkoły. Dziś również trwają prace polegające na ocieplaniu budynku szkoły od zewnątrz.

  Szkolny zespół „ Wesołe Nutki”. Odważny i usmiechnięty
  Szkolny zespół „ Wesołe Nutki”. Odważny i usmiechnięty

  Szkoła była organizatorem XVII Republikańskiej Olimpiady Języka Polskiego i uczestniczy w projektach międzynarodowych. W 2008-2010 roku wspólnie z Polską i Łotwą realizowała projekt Comenius, finansowany przez Unię Europejską „Z ogrodu na europejski stół”.  Pedagodzy realizują tu program „Socjalne i emocjonalne bezpieczeństwo”, w ramach którego pragną zaoferować lepsze szanse edukacyjne, kształcić umiejętności życiowe potrzebne ludziom XXI wieku. Szkoła słynie z wielu tradycyjnych i oczekiwanych przez społeczność szkolną imprez.  Dzień Patrona, Studniówka, obchody świąt państwowych i religijnych, aktywny udział dzieci i młodzieży szkolnej w akcjach charytatywnych i ekologicznych na długo zostają w pamięci.

  Przed rozpoczęciem uroczystości można było zapoznać się z działalnością szkoły zebranej w grubych albumach: setki zdjęć, wrażeń...
  Przed rozpoczęciem uroczystości można było zapoznać się z działalnością szkoły zebranej w grubych albumach: setki zdjęć, wrażeń…

  Od wielu lat „u Sienkiewicza” przy współpracy z wykładowcami polonistyki Wileńskiego Uniwersytetu Edukologii odbywa się Mini Olimpiada Języka Polskiego wśród 9-10 klas szkół polskich rejonu trockiego i rejonowy konkurs „Ortografia na wesoło” dla uczniów klas początkowych.

  Przed dwoma laty z inicjatywy posła na Sejm RL Jarosława Narkiewicza w szkole otwarto… przedszkole. I tym razem nie obeszło się bez pomocy „Wspólnoty Polskiej” i samorządu rejonu trockiego. Zdaniem dyrektora, ta decyzja miała ważne znaczenie dla rozwoju szkolnictwa polskiego, ponieważ to nie tylko jest możliwość wychowania „narybku” do swojej szkoły, to okazja zaoferowania mieszkańcom Landwarowa i okolic kształcenie dzieci w języku ojczystym od 3 lat do matury.

  Wśród sukcesów szkoły wymieniano wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z 36 pracujących tu nauczycieli 18 ma kwalifikację metodyka. Szkoła troszczy się o bezpieczeństwo uczniów i zapewnia bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych. Działają tu trzy zespoły, znana od 30 lat „Prząśniczka”, „Wesołe nutki” oraz zespół najmłodszy „Krasnoludki”.  Interesujące i korzystne są kółka sportowe, plastyczne, teatralne.

  Szkoła może być dumna z wielu laureatów i zwycięzców konkursów rejonowych i republikańskich. Treściwie układa się współpraca szkoły z kościołem i innymi szkołami rejonu trockiego. Wiele uwagi poświęca się tu nauczaniu języków, wychowuje się dzieci w duchu poszanowania tradycji i wartości ogólnoludzkich. Jej absolwenci są cenieni i szanowani, a ich ambitne dokonania stały się źródłem satysfakcji wielu pedagogów. Wśród absolwentów tej jeszcze młodej szkoły nauczyciele, lekarze, wojskowi, samorządowcy, ekonomiści, przedsiębiorcy, dyplomaci.

  Mer rejonu Vincas Kapočius dziękuje nauczycielom za trud i serce w pracy pedagogicznej
  Mer rejonu Vincas Kapočius dziękuje nauczycielom za trud i serce w pracy pedagogicznej

  Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy kierownictwa rejonu i posła Jarosława Narkiewicza dla najbardziej zasłużonych pedagogów i pracowników szkoły, podziękowania za wieloletni trud otrzymało również kierownictwo szkoły. Z okazji jubileuszu dwa tysiące litów na potrzeby szkoły przekazała dyrekcji Asta Kandratavičienė, 400 litów w prezencie dla szkoły wraz z listem gratulacyjnym przekazał prezes Stowarzyszenia Macierz Szkolna na Litwie Józef Kwiatkowski.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Trwająca ponad trzy godziny uroczystość to występy szkolnych zespołów, indywidualne popisy najzdolniejszych uczniów przeplatane życzeniami gości i rodziców.  Wiele dobrych słów i podziękowań oraz słów uznania usłyszała społeczność szkolna za kształtowanie wizerunku szkoły bogatej w wartości, za pasję i pedagogiczny profesjonalizm.

  Pomóc w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu i przygotowaniu młodego człowieka do dorosłości, do podejmowania samodzielnych, często trudnych decyzji — tego wszystkiego muszą dziś nauczyć nauczyciele. Niełatwe to są zadania, jednak pedagogom i dyrekcji tej szkoły udaje się je

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  To w Wilnie czuję się u siebie…

  Teresa Gumowska-Kacmajor przyjechała do Gdańska z Wilna w wieku 11 lat. Tu ukończyła szkołę średnią, studia lekarskie, tu realizowała się zawodowo i rodzinnie. Jednak nigdy nie czuła się prawdziwą gdańszczanką. Gdy w latach 70. przyjechała po raz pierwszy na Litwę...

  Młodzi zdolni: Ewa Siemaszkiewicz

  Młodzi Polacy z Litwy po ukończeniu polskich szkół w różny sposób szukają swej życiowej drogi. Polska, jako kraj nauki i zamieszkania, jest jedną z nich. Ewa Siemaszkiewicz, studentka IV roku medycyny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest maturzystką Szkoły Średniej im....

  Wielki patriota i strażnik prawdziwej historii Polski

  Stanisław Władysław Śliwa od wielu lat stoi na czele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego łączącego ponad 5 tysięcy członków, ludzi różnych zawodów i stanów w wieku od 18 do 90 lat w całej Polsce. Organizacja, która rok...

  Każdy na swój sposób płaci za swoje tęsknoty…

  "Miejsce, gdzie się osiedlasz, nie jest wystarczająco pojemne dla wszystkiego, co pragniesz przechować. To, co jest twoje, przynależy także do miejsca. Zmieniasz miejsce, rezygnujesz więc z niektórych rzeczy i zyskujesz inne. Zaspokajasz jedną tęsknotę, ale otwierasz drzwi kolejnej. Każda...