Więcej

  Komitet ONZ wzywa Litwę do działań antydyskryminacyjnych

  Jak podał portal L24.lt, Komitet ONZ ds. społecznych, kulturalnych i pomocy humanitarnej wezwał Litwę do podjęcia pilnych działań w celu zmniejszania na Litwie zjawiska dyskryminacji mniejszości narodowych.

  Czytaj również...

  „Te uwagi Komitetu ONZ skierowane do władz Litwy, do rządu, pokazują, że nie jest wszystko w porządku” — wskazuje posłanka Rita Tamašunienė w rozmowie z naszym dziennikiem.

  Komitet wyraził zaniepokojenie faktem, że na Litwie regularnie spada liczba przedstawicieli mniejszości narodowych: Polaków, Rosjan i Białorusinów. Komitet wyraził również zaniepokojenie z powodu doniesień o nierównym traktowaniu mniejszości narodowych i braku ich ochrony prawnej.

  — Z pewnością Komitet ONZ bardzo słusznie ocenia to, co się dzieje, wyraża zaniepokojenie tym, czego jeszcze na Litwie nie zrobiono. Słuszne jest zaniepokojenie faktem, że spada liczba przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie, w państwie demokratycznym, gdzie występuje ich ochrona i mniejszości narodowe mają szerokie możliwości. Z pewnością te liczby nie mogą tak drastycznie maleć — ocenia Rita Tamašunienė, posłanka na Sejm RL z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

  W przekonaniu polityk, na niskie dane statystyczne liczby przedstawicieli mniejszości narodowych miał wpływ ostatni spis powszechny ludności na Litwie, który został przeprowadzony przez Departament Statystyki bez zwyczajowego udziału rachmistrzów spisujących każdego obywatela bezpośrednio, tylko odbył się drogą elektroniczną, w sposób wybiórczy, przez co ostateczne dane dotyczące dokładnej liczby obywateli Litwy polskiej narodowości zostały zaniżone.

  — Dobrze się stało, że polska mniejszość narodowa na Litwie przeprowadziła własny spis ludności, koordynowany przez ZPL, który zweryfikował dane i wskazał na lepsze wyniki statystyczne — przypomina posłanka.

  Według Departamentu Statystyki, Polacy na Litwie stanowią dziś 6,5 proc. populacji. Są oni w kraju największą mniejszością. Rosjanie stanowią 5 proc. ogółu mieszkańców Litwy (w 2011 r. — 5,81), Białorusini — 1 proc. (w 2011 r. — 1,19 proc.). Na dzień 1 stycznia 2021 r. na Litwie mieszkało 2,81 mln mieszkańców.

  Liczba Polaków, obywateli Litwy, od ostatnich trzech dziesięcioleci stale się kurczy. W 1989 r., gdy sporządzono ostatni spis mieszkańców ZSRS, na Litwie mieszkało 258 tys. osób narodowości polskiej. W 2001 r., kiedy przeprowadzono pierwszy spis ludności w niepodległej Litwie, liczba spadła do 234 tys. W ciągu kolejnych 10 lat liczba Polaków na Litwie zmniejszyła się do 200 tys. 317 osób. Zgodnie z danymi ostatniego spisu powszechnego z 2021 r., liczba Polaków na Litwie jest szacowana na nieco ponad 183 tys.

  Czytaj więcej: Polacy litewscy czy Polacy na Litwie?

  Brak Ustawy o mniejszościach narodowych

  1 stycznia 2010 r. straciła moc prawną Ustawa o mniejszościach narodowych RL. Luka ta nie została dotychczas wypełniona. Nadal brak jest przepisów, które w sposób kompletny regulowałyby kwestie statusu i ochrony praw mniejszości narodowych na Litwie.

  — Komitet ONZ wyraża zaniepokojenie i apeluje o przyjęcie Ustawy o mniejszościach narodowych. Jest ona zgłaszana na porządek dzienny do każdej sesji sejmu. Wiemy, że jest zarejestrowanych wiele wariantów tej ustawy. Ministerstwo po raz kolejny pochyla się nad projektem ustawy, tylko że my nie możemy zapoznać się z treścią tego projektu. Nad projektem pracowało kolejno Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Sprawiedliwości. Trwa przepychanka polityczna z jednego resortu do innego, żeby w ogóle uniknąć tego zgłoszenia i przyjęcia ustawy o mniejszościach narodowych — komentuje Rita Tamašunienė.

  „Komitet zaleca państwu podjęcie niezwłocznych działań i środków w celu rozwiązania tych problemów, przyśpieszenia przyjęcia Ustawy o mniejszościach narodowych, w międzyczasie zaś do podjęcia skutecznych środków do pełnej ochrony mniejszości narodowych, w tym ich języka, religii, kultury i tożsamości” — cytuje portal L24.lt uwagi komitetu ONZ względem Litwy.

  Czytaj więcej: Losy Ustawy o mniejszościach narodowych

  Liczba Polaków, obywateli Litwy, od ostatnich trzech dziesięcioleci stale się kurczy. Komitet ONZ zachęca rząd Litwy do podjęcia skutecznych środków do pełnej ochrony mniejszości narodowych
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Usługi oświatowe do poprawki

  — Komitet ONZ wezwał również Litwę do polepszania dostępności usług oświatowych. Dbanie o język ojczysty, kulturę i religię, to, co jest najważniejsze dla każdego narodu, wynika z dostępności usług oświatowych. Dlatego ta uwaga Komitetu ONZ jest bardzo słuszna. W demokratycznym państwie niedopuszczalne jest, kiedy występują otwarte działania przeciwko społeczności mniejszości narodowych, kiedy szkoły ryzykują posiadany status, wbrew i prośbom, i protestom społeczności szkolnych w tej lub innej miejscowości. Myślę, że te uwagi Komitetu ONZ skierowane do władz Litwy, do rządu, pokazują, że nie jest wszystko w porządku, a nasze uwagi są akceptowane przez międzynarodowe organizacje — wskazuje Rita Tamašunienė.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  — Doskonałości nigdy dosyć — ocenia Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

  — Wystarczy porównać możliwości składania na maturze egzaminu z języka ojczystego litewskiego w szkołach litewskich i języka ojczystego polskiego w szkołach z polskim językiem nauczania. Uczeń ze szkoły litewskiej składając egzamin maturalny z języka ojczystego ma do wyboru możliwość składania go albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie rozszerzonym. Uczeń polskiej szkoły, niestety, składając egzamin z języka ojczystego, który w 2024 r. ma być egzaminem państwowym, może go składać tylko na jednym poziomie. Uważam, że to na pewno nie jest równe traktowanie — wskazuje Krystyna Dzierżyńska.

  Jako dyskryminujące zostały ocenione przez społeczność polską wprowadzone w 2011 r. poprawki do ustawy o oświacie, na skutek czego ujednolicono egzamin dojrzałości z języka litewskiego i literatury dla maturzystów ze szkół litewskich i szkół mniejszości, mimo nierównych warunków startowych. Obecnie uczniowie szkół mniejszości narodowych składają maturę z języka litewskiego według tych samych wymagań, co w szkołach litewskich jak również uczą się języka litewskiego jako ojczystego, według ujednoliconego programu.

  — Dziecko, które przychodzi z rodziny litewskiej, dla którego to jest język ojczysty, nie ma takiego problemu z adaptacją w szkole i z nauką tego języka. Dzieci z rodzin polskich, co prawda, mają w przedszkolu dodatkowe lekcje języka litewskiego, ale ich wiedza z litewskiego nie jest ta sama. Sądziliśmy i nadal uważamy, że nauczanie języka litewskiego powinno być dobrze przygotowane, to znaczy muszą być zapewnione odpowiednie podręczniki, odpowiednia metodyka nauczania, przeszkoleni nauczyciele. Jest to ten problem, który, chciałoby się, żeby w państwie był rozwiązany — podkreśla prezes „Macierzy Szkolnej” w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

  — Bardzo chcemy nauczyć się dobrze języka państwowego. Z perspektywy lat ubiegłych możemy mówić, że nasi uczniowie dobrze sobie radzili i na studiach w języku litewskim. Nie jest tak, że nie chcemy się uczyć czy nie potrafimy. Jest to kwestia podejścia, odpowiedniego traktowania jednych i drugich — dodaje Krystyna Dzierżyńska.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Krystyna Dzierżyńska na czele „Macierzy Szkolnej”


  Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ — organizacja międzynarodowa z siedzibą w Nowym Jorku, powstała w 1945 r. Stawia sobie za cele zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Jak się wyspać w upalną noc

  Farmaceuta Mindaugas Rutalė wskazuje, jakie błędy zwykle popełniamy przed pójściem spać i dzieli się poradami, jak cieszyć się głębokim snem nawet w najgorętsze noce. Podczas upałów śpimy gorzej „Dobrze się wysypiamy wtedy, kiedy temperatura naszego ciała nieco się obniża, ale może...

  Klęska żywiołowa na Wileńszczyźnie. Kornik niszczy lasy w rej. solecznickim i wileńskim

  Poinformowało o tym w poniedziałek, 15 czerwca, Ministerstwo Środowiska, które wskazało, że objętość obumarłych i obumierających drzewostanów świerkowych z powodu strat spowodowanych przez szkodnika wynosi 25,7 tys. metrów sześciennych i przekracza próg klęski żywiołowej. W związku z tym ministerstwo ogłosiło...

  Polonez na 144 par maturzystów ponownie skradł serca Polaków

  Zaraz po tym, gdy z ust prowadzących padło hasło: „Poloneza czas zacząć”, wraz z dźwiękami podniosłej muzyki Wojciecha Kilara prawie 300 tancerzy w galowych strojach dumnie ruszyło przed siebie. W sposób symboliczny poza sobą zostawili 12 szkolnych lat i...

  Egzamin z litewskiego — sprawdzianem z nieskuteczności nauczania tego przedmiotu

  Poznane wyniki matur pozwoliły jednym maturzystom odetchnąć z ulgą i aplikować na wymarzone kierunki, inni zaś zastanawiają się nad planem B. Niestety, dla 21 proc. tegorocznych maturzystów polskich szkół, którzy podeszli do składania matury z języka litewskiego, droga na...