Więcej

  Krystyna Dzierżyńska na czele „Macierzy Szkolnej”

  Krystyna Dzierżyńska, wieloletnia wiceprezeska Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, została jednogłośnie wybrana na prezeskę organizacji.

  Czytaj również...

  Wybory odbyły się podczas IX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej „Macierzy Szkolnej”, która miała miejsce 24 lutego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Walne zgromadzenie zdecydowało jednogłośnie o przyznaniu ustępującemu prezesowi Józefowi Kwiatkowskiemu tytułu Prezesa Honorowego „Macierzy Szkolnej”.

  Czytaj więcej: Polka Roku 2021 — Krystyna Dzierżyńska

  Józef Kwiatkowski
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Józef Kwiatkowski stanął na czele „Macierzy Szkolnej” w 1993 r., obejmując stanowisko po prezesie Wacławie Baranowskim. Od tego czasu kierował organizacją przez 30 lat.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Największym osiągnięciem naszego szkolnictwa, naszego nauczycielstwa jest to, że sprostaliśmy zadaniom, o których mówiono na konferencji założycielskiej — zachować, rozwinąć i wzmocnić polską szkołę. Uważam, że szkoła polska, z nauczaniem wszystkich przedmiotów w języku ojczystym, taka, która teraz u nas istnieje, jedyna poza granicami Polski, ma rację bytu” — zagaił obrady Józef Kwiatkowski.

  W sprawozdaniu za ubiegłą kadencję podkreślił, że dużym osiągnięciem było uzyskanie z Polski podręczników do nauki języka polskiego i literatury. Udało się też przywrócić państwowy egzamin z języka polskiego, który, jak się planuje, maturzyści będą zdawać od 2024 r. Ustępujący prezes wymienił również wyzwania stojące przez polską szkołą i podziękował za pracę nauczycielom, dyrektorom szkół, władzom samorządowym.

  W uznaniu za wielkie zasługi na rzecz polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie Józef Kwiatkowski został uhonorowany Złotą Odznaką ZPL „Za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie”.

  Czytaj więcej: Józef Kwiatkowski: „Szkoła polska jest dobra”

  „Macierz Szkolna” od lat nieustannie realizuje wielowymiarową działalność na rzecz rozwoju jakości polskiej edukacji. Zabiega również o interesy polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie, zarówno wśród litewskich władz oświatowych, jak i w Polsce.

  Krystyna Dzierżyńska w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” wymienia główne wyzwania, którym musi sprostać dzisiaj „Macierz Szkolna”, i podkreśla, że obecnie jednym z najważniejszych zadań jest zapewnienie nowych podręczników przedmiotowych w języku polskim, dopasowanych do znowelizowanych programów nauczania.

  Drugą ważną rzeczą jest kwestia składania na maturze egzaminu państwowego z języka polskiego.

  — Ministerstwo przyznało możliwość składania tego egzaminu tylko na poziomie rozszerzonym. My byśmy chcieli, żeby język ojczysty polski był traktowany tak samo jak język ojczysty litewski i żeby nasi uczniowie mieli równe szanse, tzn., żeby mogli składać egzamin państwowy z języka polskiego jako ojczystego na poziomie rozszerzonym i poziomie podstawowym — wymienia Krystyna Dzierżyńska.

  Kolejnym zagrożeniem dla polskich gimnazjów jest realizowany na Litwie plan optymalizacji sieci szkół.

  Delegaci konferencji wystosowali apel do rządu Litwy. Podkreślili potrzebę zmniejszenia wymaganej liczby uczniów w gimnazjach polskich, podkreślali konieczność wprowadzenia egzaminu państwowego z języka polskiego jako ojczystego na poziomie rozszerzonym i poziomie podstawowym, jak również postulowali o pomoc finansową na tłumaczenie i wydanie w języku polskim nowych podręczników przedmiotowych.

  — Wszystkie projekty, które od lat były prowadzone, na pewno będziemy chcieli zachować. Będziemy chcieli wprowadzić też nowe pomysły. Na najbliższym posiedzeniu zarządu nakreślimy kierunki działań — zapowiada Krystyna Dzierżyńska.

  Pierwsze spotkanie nowo wybranego 21-osobowego Zarządu „Macierzy Szkolnej” i wybory wiceprezesa odbędą się w końcu marca.

  Czytaj więcej: Podpisano decyzję o przywróceniu obowiązkowego egzaminu języka polskiego


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Niedziela Palmowa to przejście w Wielki Tydzień, czyli najważniejsze wydarzenie zbawcze

  Niedziela Palmowa to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Poprzedza Wielkanoc i symbolizuje uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczyna też jeden z najważniejszych okresów w roku liturgicznym. Mowa o Wielkim Tygodniu, który przybliża nas do celebrowania zbliżających się...

  Filia UwB w Wilnie zaprasza na studia

  Spotkanie odbędzie się z udziałem kierownictwa uczelni oraz studentów, którzy już podjęli naukę na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym UwB. Organizatorzy zapraszają na spotkanie uczniów, kandydatów na studia, a także ich nauczycieli, rodziców lub opiekunów 30 marca (we czwartek) na godz. 18:00...

  Wszystkie egzaminy maturalne będą państwowe

  To ważna decyzja, ponieważ wybory będą miały wpływ na egzaminy maturalne, które za kilka lat będą organizowane zgodnie z nowym trybem.  Jakie przedmioty mogą wybrać uczniowie? Dziesiątacy wybierają przedmioty: obowiązkowe, opcjonalne i dodatkowe. Jest co najmniej osiem przedmiotów do wyboru. Minimalna...

  Z Emiliszek na szerokie wody

  Dzisiaj głównym produktem spółki „Armplast” są: łodzie wiosłowe zwykłe i wyczynowe, motorówki, kajaki, katamarany motorowe i inny sprzęt przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji – mówi Czesław Sokołowicz, przewodniczący zarządu spółki. Cichy port Spółka „Armplast” została założona przed 20 laty, w...