Podpisano decyzję o przywróceniu obowiązkowego egzaminu języka polskiego

Jak ogłosiło Ministerstwo Oświaty, Sportu i Nauki Republiki Litewskiej oraz potwierdziła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, minister oświaty Jurgita Šiugždinienė podpisała decyzję o przywróceniu obowiązkowego egzaminu języków mniejszości, w tym polskiego, na poziomie państwowym. Dotychczas maturzyści szkół polskich na Litwie mogli podchodzić wyłącznie do egzaminu na poziomie szkolnym, to jest podstawowym. Nie mieli możliwości zdawać egzaminu na poziomie państwowym, czyli rozszerzonym — ta możliwość została im odebrana na mocy zmiany prawa o oświacie dekadę temu.

Punktacja egzaminu państwowego podczas rekrutacji na uczelnie wyższe jest dwukrotnie większa. Egzamin szkolny nie był brany pod uwagę wstępując na uczelnie na Litwie. Przez to wielu uczniów decydowało się na większy nacisk na inne przedmioty i język litewski kosztem języka polskiego.

Jak podkreśla ministerstwo, decyzja jest odpowiedzią na dwustronne umowy o oświacie
| Fot. ŠMiSM

„Pytanie o egzamin języka ojczystego nieraz podnosili przedstawiciele mniejszości narodowych, do takiego zobowiązania doszliśmy także na dwustronnym spotkaniu ministrów Polski i Litwy ds. oświaty. W danym momencie, gdy Litwa odnawia programy nauczania, przygotowano i ogłoszono publicznie do rozważań także program ogólnego nauczania w języku polskim. Odnowione programy kształcenia ogólnego w językach mniejszości narodowych będą punktem zaczepnym dla uczniów przygotowujących się do egzaminów z języka ojczystego” — mówiła na spotkaniu minister oświaty, Jurgita Šiugždinienė.

Efekt dwustronnych rozmów

Za podpisanie decyzji podziękował już sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Szymon Szynkowski vel Sęk. Jego wpis na Twitterze podała Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

„Dziękuję za efektywne rozmowy w Wilnie stronie litewskiej oraz Tomaszowi Rzymkowskiemu, delegacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie i wszystkim, którzy przez lata o to zabiegali” – napisał na Twitterze Szymon Szynkowski vel Sęk.

„Minister oświaty, nauki i sportu podpisała dzisiaj decyzję o przywróceniu obowiązkowego państwowego egzaminu języka dla maturzystów szkół polskich na Litwie” – czytamy we wpisie ambasady na Facebooku.


Na podst.: SMM, własne