Więcej

  ORLEN wchodzi do Austrii

  ORLEN szybko i skutecznie wykorzystuje korzyści płynące z połączenia z Grupą Lotos i PGNiG. Fuzje znacząco zwiększyły potencjał rozwojowy i inwestycyjny Grupy. Przykładem tego jest finalizowany właśnie zakup 266 stacji paliw w Austrii, działających pod marką Turmöl.

  Czytaj również...

  3,4 tys. stacji paliw w siedmiu krajach Europy Centralnej

  W efekcie tej transakcji spółka znajdzie się wśród trzech największych sieci paliwowych w tym kraju, posiadając 10 proc. udziału w rynku detalicznym. Dzięki dynamicznej ekspansji klienci ORLEN będą mogli korzystać z silnej i nowoczesnej sieci ponad 3 400 stacji paliw w siedmiu krajach Europy Centralnej. Umacnianie pozycji ORLEN w Europie Środkowej, m.in. poprzez akwizycje stacji paliw, jest możliwe dzięki skutecznemu wykorzystaniu siły koncernu po połączeniu ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG. Wszystkie efekty synergii i korzyści uwalniane w wyniku przejęcia przez ORLEN tych dwóch firm mogą przekroczyć 20 mld zł do 2032 roku, czyli dwukrotnie więcej niż kwota szacowana przed sfinalizowaniem fuzji z LOTOS i PGNiG.

  Czytaj więcej: Orlen jest gwarantem bezpieczeństwa Polski, Litwy i całego regionu

  Daniel Obajtek: „…przede wszystkim zwiększających wartość Grupy ORLEN”

  — Stworzyliśmy nowoczesny koncern, który w szybkim tempie umacnia pozycję w Europie. Do 2030 r. planowaliśmy zbudować w regionie sieć ORLEN liczącą 3,5 tysiąca stacji paliw, a po wejściu na rynek austriacki zdecydowanie szybciej zrealizujemy strategiczne założenia, w blisko 97 proc. Takie przyspieszenie jest możliwe dzięki budowie silnego koncernu w wyniku połączenia ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG. Jako jedna grupa mamy znacznie większe możliwości, także finansowe, by osiągnąć cele założone w strategii, również w obszarze sprzedaży detalicznej. Przeliczyliśmy łączne efekty synergii wynikające ze zrealizowanych przez nas fuzji i są one dwa razy wyższe niż zakładaliśmy przed połączeniem. We wszystkich obszarach działalności szacowane są na 20 mld zł. Zgodnie z zapowiedziami chcemy, aby w ciągu 10 lat te środki wspierały realizację nowych projektów rozwojowych połączonej grupy, w tym przede wszystkim zwiększających wartość Grupy ORLEN oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu — mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

  Czytaj więcej: Daniel Obajtek Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego 2020

  Uniwersalne stacje paliwowe

  Pierwsze rezultaty fuzji są już widoczne. Wkrótce ORLEN przejmie 266 nowoczesnych stacji paliw w wyniku nabycia od Grupy Doppler 100 proc. udziałów w spółce Doppler Energie, będącej operatorem austriackiej sieci. Stacje działające obecnie pod marką Turmöl zlokalizowane są w całej Austrii i należą do jednej z najpopularniejszych sieci w kraju, osiągającej stabilne wyniki finansowe. Blisko połowa nabywanych stacji to obiekty samoobsługowe, które umożliwiają klientom zakup paliwa i płatność za nie bezpośrednio przy dystrybutorze. Na ponad 130 stacjach można zrobić zakupy, a na ok. 80 skorzystać z oferty gastronomicznej. 25 stacji wyposażone jest w panele fotowoltaiczne.

  Spółka, którą przejmie ORLEN, udostępnia także sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych pod marką Turmstrom z 35 punktami ładowania w 29 lokalizacjach. W ramach transakcji zostanie także przejęta spółka Austrocard, oferująca karty paliwowe dla klientów prywatnych i biznesowych, akceptowane w ponad 500 lokalizacjach w Austrii.

  Finalizacja nabycia na przełomie 2023 i 2024 roku

  Transakcja nabycia austriackiej spółki i sieci stacji paliw będzie sfinansowana z zysków wypracowanych przez Grupę ORLEN. Jej finalizacja nastąpi m.in. po otrzymaniu zgód urzędów antymonopolowych i planowana jest na przełomie 2023 i 2024 roku.

  Grupa ORLEN posiada 3156 stacji

  Grupa ORLEN posiada 3156 stacji. 39 proc. spośród nich stanowią obiekty zagraniczne. Po przejęciu sieci Turmöl liczba stacji wzrośnie do 3422, a udział zagranicznych stacji w całej sieci sprzedaży wyniesie 44 proc.

  Efekt połączenia spółek paliwowo-energetycznych

  Rozwój Grupy ORLEN w segmencie detalicznym i innych kluczowych obszarach to efekt połączenia spółek paliwowo-energetycznych oraz uwalnianych w jego wyniku synergii i korzyści. ORLEN zakończył projekt kalkulacji korzyści wynikających z połączeń. Największe z nich w perspektywie kolejnych lat mogą przynieść trwałą poprawę wyniku EBITDA, docelowo nawet o ok. 3 mld zł rocznie.

  Wspólne planowanie i zarządzanie dystrybucją paliw

  Efekty synergii będą widoczne m.in. w obszarze zarządzania finansami, np. poprzez zwiększenie możliwości pozyskiwania finansowania w obcych walutach na rynkach zagranicznych. Z kolei w obszarze logistyki możliwe będzie m.in. obniżenie kosztów operacyjnych ponoszonych na rzecz przewoźników oraz dzierżawców cystern kolejowych poprzez wspólne planowanie i zarządzanie dystrybucją paliw.

  Strategią Grupy ORLEN do 2030 roku

  Pełną realizację zakładanego celu umożliwi uruchomiony już kompleksowy program budowy wartości Grupy ORLEN – PMI (Post Merger Integration), który jest ściśle powiązany ze Strategią Grupy ORLEN do 2030 roku i zakłada transformację oraz integrację wszystkich segmentów działalności spółki. Program został przygotowany zgodnie z światowymi praktykami przez czołowych specjalistów PwC, wspieranych przez międzynarodowych ekspertów branżowych.

  160 projektów integracyjno-transformacyjnych

  — W najbliższych latach zostanie wdrożone ponad 160 projektów integracyjno-transformacyjnych, które mogą wygenerować ponad 20 mld zł korzyści. Będą one obejmowały wszystkie segmenty działalności Grupy ORLEN. Realizacja tych projektów umożliwi m.in. wykorzystanie najnowszych technologii, podniesienie  bezpieczeństwa, wprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych, optymalizację zasobów, wdrożenie innowacji, poprawę efektywności, a także pozyskiwanie nowych, wartościowych pracowników. W wielu obszarach można spodziewać się, że uzyskane korzyści będą jeszcze wyższe, np. w petrochemii, w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji rozwojowych — mówi Wojciech Słowiński, partner Strategy& z Grupy PwC.

  Już dziś widać znaczące efekty tych działań. Na koniec pierwszego kwartału br. zrealizowane zostały synergie głównie w obszarach handlu ropą i gazem, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw o wartości blisko 400 mln zł. Usprawnione zostało także zarządzanie Grupą ORLEN poprzez konsolidację działalności obszarów księgowości i HR, spółek usługowych, np. serwisowych i projektowych, a także rozszerzenie zakresu działalności centrów usług wspólnych. 

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Prezes PKN Orlen z wizytą na Litwie [GALERIA]


  Z końcem 2022 r. PKN Orlen stał się właścicielem 79 stacji na Węgrzech, wszystkie działają już pod marką Orlen —poinformował koncern. Równolegle odbywa się rebranding stacji na Słowacji. 51 placówek działa pod logo Orlen Benzina, a w 2023 r. planowany jest rebranding 4 kolejnych.

  | Fot. orobalionai.lt
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Sprawę zadośćuczynienia od Niemiec dla Polski udało się umiędzynarodowić

  KW: Mija rok od czasu ogłoszenia „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945”. Co udało się w tym czasie osiągnąć? Arkadiusz Mularczyk: W bezsprzeczny sposób udało się umiędzynarodowić historię...

  Przedsiębiorcy Polacy z Litwy z misją w Poznaniu [Z GALERIĄ]

  Celem tego wyjazdu było poznanie nowoczesnych metod optymalizacji i cyfryzacji procesów biznesowych, a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Do ekipy przedsiębiorców FPPK dołączyły także zaprzyjaźnione polskie firmy z Litwy. To esencja misji „Korony” — integracja środowiska biznesowego polskiego pochodzenia...

  Każdy może rzucić palenie — ważne jest, aby szukać pomocy

  Ludzie są tak stworzeni, że ciągle szukają sposobów na uspokojenie się, zrelaksowanie i zrobienie sobie przerwy. Dla niektórych jest to aktywność fizyczna i muzyka, dla innych palenie. Jednak współczesny świat jest pełen działań i praktyk, które mogą pomóc ci...

  Zbuduj turbinę, zgarnij nagrody. „PGE Turnieju Maszyn Wodnych 2023”

  W celu odpowiedniego przygotowania się do przedsięwzięcia, po raz pierwszy odbywającego się na terenie Litwy, w imieniu Ambasadora RP na Litwie, zapraszamy dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych na spotkanie informacyjno-organizacyjne, które się odbędzie się w piątek, 29 września 2023...