Więcej

  Ogłoszono i nagrodzono zwycięzców konkursu „Gospodarstwo rejonu wileńskiego 2023 r.”

  16 września park w Skojdziszkach (gmina Niemież) zgromadził rolników, mieszkańców i gości na tradycyjnym Święcie Plonów Rejonu Wileńskiego. Kilkudziesięcioletnie wydarzenie ma znaczenie symboliczne – jest nie tylko dziękczynieniem za plony, ale także symbolem gościnności, otwartości i tradycji rejonu wileńskiego.

  Czytaj również...

  Podczas święta ogłoszono zwycięzców rejonowego konkursu „Gospodarstwo rejonu wileńskiego 2023 r.”. Zostali oni ocenieni i nagrodzeni cennymi nagrodami za swoje inicjatywy, osiągnięcia w różnych dziedzinach gospodarki rolnej i efektywną działalność.

  Uczestnikom konkursu złożyli gratulacje i wręczyli nagrody mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz oraz wicemer dr Danuta Narbut. Każdy uczestnik otrzymał upominki od sponsorów konkursu SA „Vilniaus paukštynas” i spółki „Hegvita agro”.

  – Święto plonów to wyjątkowa tradycja, przekazywana z pokolenia na pokolenie, która jednoczy nasze gminy, społeczności i wszystkich mieszkańców, aby być tutaj razem, świętować i cieszyć się tym, co dał nam Bóg, i, oczywiście, pokłonić się naszym rolnikom, bo bez nich nie mielibyśmy na stole chleba powszedniego – powiedział mer Duchniewicz.

  Pierwsze miejsce zajęło rodzinne gospodarstwo Andrzeja Ludkiewicza z Sużan, które specjalizuje się w hodowli zwierząt i pszczelarstwie (gospodarstwo mieszane). – Gospodarstwo to świetnie wpisuje się w promowaną obecnie ideę rolnictwa zdrowego i jakościowego – powiedziała, gratulując zwycięzcom, wicemer i przewodnicząca komisji tego konkursu Danuta Narbut.

  Pierwsze miejsce zdobyło gospodarstwo Andrzeja i Diany Ludkiewiczów z Sużan
  | Fot. vrsa.lt

  Na drugim miejscu uplasowało się gospodarstwo ogrodnicze Andrzeja Rakowskiego z gminy Rzesza. Rolnictwo to jego praca i pasja. Swoje gospodarstwo charakteryzuje jako typowo rodzinne, gdyż kopalnią wiedzy są również rodzice.

  Trzecie miejsce zajęła Ina Grecka, rolniczka z Zujun, zajmująca się uprawą roślin, ogrodnictwem i uprawą jagód. Kobieta pełna energii, kreatywności, odporności, dobrze zarządza gospodarstwem i ma plany na przyszłość.

  Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zostali nagrodzeni finansowym wsparciem Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz otrzymali nagrody ufundowane przez SA „Vilniaus paukštynas” oraz spółkę „Hegvita agro”, sponsorów dożynek i konkursu.

  Zwycięzcy konkursu „Gospodarstwo rejonu wileńskiego 2023 r.” zostaną zaproszeni do udziału w gali wręczenia nagród ogólnopaństwowych, organizowanej co roku przez Związek Rolników Litwy.

  Czytaj więcej: Rolnicy rejonu wileńskiego uhonorowani podczas republikańskiego konkursu „Gospodarstwo Roku 2009”


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 39 (113) 30/09-06/10/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...