Więcej

  Gimnazjum w Trokach wyruszyło śladami dziedzictwa Mikołaja Kopernika

  Projekt „Śladami dziedzictwa Mikołaja Kopernika” został zrealizowany przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Trokach w dniach 17-21 października br. ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”. 

  Czytaj również...

  Celem tego projektu było upamiętnienie 550. rocznicy urodzin wielkiego astronoma, Mikołaja Kopernika, a także rozwijanie zainteresowań światem nauki, wzbogacenie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej, rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.

  W ramach projektu bardzo dokładnie poznaliśmy postać słynnego astronoma. Z przewodnikiem zwiedziliśmy najważniejsze miasta w życiu Mikołaja Kopernika: Toruń, Olsztyn, Elbląg i Frombork.

  Toruń — jedno z najstarszych miast w Polsce, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedziliśmy w nim najważniejsze miejsca związane z życiem Kopernika: Dom Mikołaja Kopernika, Ratusz Staromiejski, Stare Miasto z gotyckimi kamieniczkami, obronnymi murami i basztami, zobaczyliśmy pomnik naukowca z tablicą: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, katedrę św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Właśnie w tej katedrze miał miejsce chrzest uczonego. Wysłuchaliśmy też historii o „Tuba Dei” — największym średniowiecznym dzwonie w Polsce z 1500 r.

  Następnym punktem zwiedzania był Olsztyn. Dowiedzieliśmy się, że na olsztyńskim zamku Kopernik rezydował dwukrotnie i pełnił obowiązki kanonika kapituły warmińskiej, zajmował się literaturą, dyplomacją, gospodarką, medycyną oraz prowadził obserwacje astronomiczne, pracując nad rewolucyjną teorią heliocentryczną, którą opisał w dziele „O obrotach sfer niebieskich”. Dowiedzieliśmy się, że będąc w Olsztynie napisał rozprawę o reformie pieniądza „Trakt o monetach”, formułując prawo głoszące, że „zły pieniądz wypiera lepszy”. Trwałym śladem prowadzonych badań astronomicznych jest sporządzona jego ręką i zachowana do dzisiaj tablica na ścianie krużganka Zamku Kapituły Warmińskiej.

  Dzięki postaci Kopernika zaprzyjaźniliśmy się z gronem pedagogicznym i uczniami podstawowej szkoły nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Następnie odwiedziliśmy Elbląg i Frombork, ponieważ Mikołaj Kopernik w tych miastach również pełnił ważne funkcje w urzędach i jednocześnie prowadził dalsze badania astronomiczne, pisząc kolejne rozdziały swego dzieła. We Fromborku zwiedziliśmy Muzeum Mikołaja Kopernika oraz przeszliśmy ulicą jego imienia, odbyliśmy także zajęcia edukacyjne w planetarium, które zostało otwarte w pięćsetną rocznicę urodzin astronoma. W Archikatedrze Fromborka obejrzeliśmy sarkofag ze szczątkami słynnego Polaka. Dowiedzieliśmy się, że został pochowany przy ołtarzu św. Krzyża, którym za życia się opiekował. Znajduje się on w prawej nawie archikatedry, uwieńczony 3-metrowym nagrobkiem ukazującym model Układu Słonecznego.

  Ten wyjazd dał uczniom możliwość świadomego i aktywnego zdobycia szerokiej wiedzy o życiu i osiągnięciach naukowych Mikołaja Kopernika oraz zaspokoił potrzeby poznawcze młodzieży.

  Czytaj więcej: Mikołaj Kopernik i Wilno mają ze sobą wiele wspólnego

  Dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice Gimnazjum w Trokach serdecznie dziękują Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP za dofinansowanie projektu, Pawłowi Ostrowskiemu, proboszczowi parafii Św. Jakuba Apostoła w Bartołtach Wielkich za opiekę i słodycze, Witoldowi Mieszkuńcowi, dyrektorowi przedsiębiorstwa „Bigbus” za bezpieczną i spokojną podróż.


  Tereza Artamonowa,
  nauczyciel metodyk geografii i ekonomiki

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Historia Sztandaru Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie

  Podczas pierwszego zebrania na prezesa tego związku wybrano p. Sieczyńskiego, a wiceprezesem został Stefan Matusewicz. Podczas narady zadecydowano o uporządkowaniu nagrobków i krzyży poległych żołnierzy w kampanii wrześniowej i żołnierzy AK, którzy walczyli z okupantem niemieckim oraz sowietami w...

  Podsumowanie VI edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”

  Wydarzenie było wyjątkową okazją do przeglądu dotychczasowego dorobku fundacji oraz do podsumowania projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, którego kończąca się edycja była już szóstą zrealizowaną przez EFHR. W tym roku projekt, który ma na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza...

  Ciekawostki z bankowości i Złote Gody: spotkanie słuchaczy PUTW w Wilnie

  Opowiedział o różnych czynnościach banków, o zmianach w systemie bankowym, zapoznał słuchaczy z działalnością banków w krajach Unii Europejskiej, celem których jest ograniczenie inflacji oraz stabilizacja kursu walutowego. Bardziej nas zaciekawiło, jak wprowadzano do obiegu nowe znaki pieniężne, dlaczego...

  „Robczik” — prezentacja książki i spektakl

  Dzieło Bartosza Połońskiego Podczas prezentacji książki „Robczik”, wydanej przez Gdańskie wydawnictwo Części Proste, odbędzie się krótka dyskusja, w ramach której autor powieści Bartosz Połoński opowie o swoich inspiracjach, procesie twórczym i ukrytym przesłaniu powieści. Spotkanie poprowadzi Ewelina Mokrzecka, redaktor naczelna treści mniejszości narodowych LRT. Premierowa prezentacja...