Więcej

  Zakończenie roku akademickiego na PUTW w Wilnie: „Ojczyznę wybiera się tylko raz”

  9 czerwca b.r. na PUTW w Wilnie odbyło się zakończenie roku akademickiego 2023/24, na którym byli wszyscy słuchacze naszej uczelni, a także zaproszeni z Polski wykładowcy — Paweł Śpica i Małgorzata Obrycka. Spotkanie to zaszczyciła swą obecnością Konsul Generalny RP przy Ambasadzie RP na Litwie pani Irmina Szmalec.

  Czytaj również...

  Udział w uroczystości wziął również redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz i tradycyjnie — nasz kapelan, ojciec franciszkanin Józef Makarczyk, proboszcz parafii w Miednikach Królewskich.

  Modlitwa na rozpoczęcie

  Spotkanie, jak zwykle, rozpoczęło się od odmówienia modlitwy z podziękowaniem Panu Bogu za dobre wyniki i sukcesy w bieżącym roku akademickim. Zagaiła wyżej wspomnianą modlitwę członek zarządu PUTW w Wilnie Iwona Kisłowska, po czym wszyscy obecni odmówili „Anioł Pański” za tych słuchaczy, co odeszli na wieczne studia do Pana Naszego. Nasz kapelan pobłogosławił wszystkich i podziękował Panu Bogu za dobrze spędzony czas i wytrwałość w przeciągu całego roku akademickiego. Zaśpiewano nasz hymn „Jak dobrze być nam studentami…”.

  Zaproszenie do nadsyłania zdjęć przedwojennych

  Następnie zabrał głos naczelny redaktor dziennika „Kurier Wileński” Robert Mickiewicz, który pogratulował pomyślnego zakończenia roku akademickiego. Cieszył się, że nasz uniwersytet tego typu był pierwszym na Litwie i że nawet po 30 latach swego istnienia nadal działa pomyślnie, jest szeroko znany w Europie; stymuluje seniorów i popiera ich w życiu. Powiedział również, że „Kurier Wileński” jest zainteresowany życiem seniorów i chętnie będzie popierał wszelkie inicjatywy, dotyczące przeszłości, szczególnie przedwojennej.

  „O ile to możliwe, niech słuchacze PUTW w Wilnie nadsyłają do redakcji swoje wspomnienia, stare zdjęcia, fotografie przedwojenne i opisy tamtych lat z terytorium Wilna i Wileńszczyzny. Postaramy się to wszystko wydrukować” — mówił Robert Mickiewicz.

  Życzył uniwersytetowi i wszystkim jego słuchaczom dalszych owocnych, zdrowych i pomyślnych lat.

  Wycieczka na Łotwę i wykłady gości z Polski

  Po krótkiej przerwie rektor poinformował zebranych, że 20 czerwca odbędzie się wycieczka do Rundalė i do Bauski na Łotwie. „Są to piękne i znane ze swych parków i muzeów miejscowości na granicy z Łotwą. Podkreślam, że na tę wycieczkę zebrało się już ponad 35 słuchaczy, którzy po drodze odpoczną na łonie przyrody, zdobędą nową wiedzę i siły, aby trwać i dawać przykład młodemu pokoleniu” — przypomniał rektor.

  Następnie przekazano głos wykładowcom z Polski z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak wyżej wspomniano, ze swymi wykładami przyjechali doktorowie Małgorzata Obrycka i Paweł Śpica, którzy rozpoczęli u nas wykłady na temat „Kulturowe i religijne uwarunkowanie tożsamości mieszkańców Pomorza Gdańskiego” oraz dotyczące życia i działalności znanego polskiego uczonego pochodzącego z Austrii Rudolfa Weigla.

  W dużym skrócie i streszczeniu należy powiedzieć, że wykłady dotyczyły uzależnienia tożsamości człowieka od pochodzenia, zamieszkania i wiary religijnej oraz głębokich tradycji patriotycznych. Otóż w Prusach Zachodnich mieszkało oprócz Niemców niemało Polaków, którzy pod wpływem kultury niemieckiej stawali się coraz bardziej zniemczeni. Przykładem mogą być Mazurzy, którzy jednak byli katolikami, a się mówiło, kto katolik, to ten jest Polakiem, a nie Niemcem, ponieważ Niemcy to przeważnie byli luteranie lub kalwiniści. Więc byli obywatelami Rzeszy, ale się uważali za Mazurów, a głębiej patrząc — za potomków Polaków.

  Ryszard Kuźmo, Irmina Szmalec, Malgorzata Olbrycka i Paweł Śpica
  | Fot. archiwum PUTW w Wilnie

  Polak z wyboru, który pracował dla nauki

  Ciekawy był wykład dotyczący znanego na świecie naukowca — epidemiologa, mikrobiologa, Rudolfa Weigla, wychowanka Uniwersytetu Lwowskiego, Austriaka z pochodzenia, a Polaka z wyboru, wynalazcy pierwszej szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu. Podczas II wojny światowej choroba ta zbierała tysiące śmiertelnych ofiar. Odczuwało się to szczególnie wśród żołnierzy obu wojujących stron. Przenosiły ją wszy odzieżowe, które były roznosicielami tej choroby. Otóż Weigl przebadał tysiące żołnierzy nie tylko niemieckich, ale i rosyjskich podając im szczepionkę przeciwko tyfusowi. I było to zwycięstwo Weigl, ponieważ pomagał walczyć z tą śmiertelną chorobą.

  Władze niemieckie miały pretensje do Weigla, że leczy rosyjskich żołnierzy, a kiedy weszli do miasta Rosjanie, to oskarżyli go o pomoc niemieckim żołnierzom. Jednak on nie leczył ani jednych ani drugich, tylko przeprowadzał badania i eksperymenty na dziesiątkach tysięcy osób, ażeby się przekonać, że jego szczepionka faktycznie działa i leczy. On, jako Polak z wyboru i duszy, pracował dla nauki, a nie dla jednych czy drugich.

  Potwierdza to tym bardziej jego wypowiedź, że „Ojczyznę wybiera się tylko jeden raz”. Chociaż się urodził w Austrii, ale całego siebie, swe pomysły i siły, i dążenia oddawał Polsce, która faktycznie była jego Ojczyzną.

  Na zakończenie — część artystyczna i uczta

  Po wykładach zrobiono wspólne zdjęcie, po czym wystąpił kwartet męski i zaśpiewał „Grzmią pod Wilnem armaty, a Piłsudski na przedzie tu na wroga nas wiedzie. Lecą wzdłuż błonia, grzmią wileńskie kopyta, a Piłsudski wspiął konia i okrzykiem ich wita. Dzielnie wy się spisali, zawsze Wilniuk tak bije, a wilnianie wołali, nasze Wilno niech żyje, Wileńszczyzna niech żyje!”.

  Potem wystąpił uniwersytecki zespół „Seniorytki”, który pięknie wykonał piosenki: „Polskie kwiaty”, „Lipka zielona”, „Miała baba koguta” itd.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Ciekawy i edukacyjny wykład na PUTW

  Następnie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do suto zastawionych przez nasze gospodynie stołów, wszyscy byli usatysfakcjonowani z dobrego zakończenia roku akademickiego.

  Czytaj więcej: Słuchacze PUTW w Wilnie na prezentacji książki o traktacie polsko-litewskim


  Prof. Ryszard Jan Kuźmo,
  rektor Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Letnie spotkanie słuchaczy PUTW w Solecznikach

  Swą obecnością zaszczyciła nas Regina Markiewicz, kierowniczka Wydziału Oświaty i Sportu administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, która złożyła seniorom życzenia zdrowia, spokoju oraz wielu lat życia wypełnionego szacunkiem, życzliwością i miłością najbliższych. Uczestnicy spotkania udowodnili, że każda pora roku ma...

  Bolesna decyzja Archidiecezji Wileńskiej i burzliwe reakcje wiernych

  Ta decyzja, uznawana przez wielu za niesprawiedliwą i niezrozumiałą, wywołała falę wzburzenia i protestów. W odpowiedzi na nią, członkowie parafii natychmiast wystosowali list do arcybiskupa wileńskiego Gintarasa Grušasa podpisany przez radę kościelną, domagając się uzasadnienia oraz ponownego rozważenia decyzji. Pomimo...

  Prawda sumienia, odbita w czynach. Z moich belferskich doświadczeń

  Czasami można odnieść wrażenie, że niektórzy nauczyciele rzeczywiście zostali tą klątwą skrzywdzeni. Wbrew swoim chęciom i predyspozycjom podjęli się wykonywania tego niezwykle trudnego, bardzo często niewdzięcznego, ale jakże szlachetnego zawodu, wymagającego uczciwości, odpowiedzialności, zaangażowania w nauczanie i wychowanie dzieci...

  Wycieczka słuchaczy PUTW w Wilnie na Łotwę

  Pierwszym punktem zwiedzania zabytków historycznych był Pałac Rundale, a jak się okazało, budynek jest jedną z najładniejszych rezydencji na Łotwie. Przyciąga co roku rzesze turystów. Podziwialiśmy tam ubrania obsługi. Byli ubrani w dworskie stroje z XVIII w. Przewodnik zapoznał...