Rząd przypomniał o programie odtworzenia wileńskiego getta

Historyczna żydowska dzielnica stanowi nieodłączną część spuścizny Wilna  <br/> Fot. Marian Paluszkiewicz
Historyczna żydowska dzielnica stanowi nieodłączną część spuścizny Wilna Fot. Marian Paluszkiewicz

Rząd zamierza wznowić realizację zatwierdzonego przed sześciu laty programu odtworzenia charakterystycznych fragmentów historycznego getta w Wilnie.


Taka decyzja została podjęta  na czwartkowej naradzie pod przewodnictwem kanclerza rządu. „Historyczna żydowska dzielnica stanowi nieodłączną część spuścizny Wilna, jako wielonarodowego tolerancyjnego miasta, którą można z dumą zaprezentować międzynarodowej społeczności” – powiedział kanclerz rządu Deividas Matulionis.

Zaznaczył on, że odtwarzając charakterystyczne dla żydowskiej dzielnicy fragmenty, nie można pominąć też należytego uwiecznienia Wielkiej Synagogi Wileńskiej.

„Za wzór możemy wziąć wspaniały przykład krakowskiej dzielnicy Kazimierz, która stała się centrum przyciągającym turystów zagranicznych. Ponadto byłoby to wyrazem szacunku wobec wspólnoty żydowskiej, która wniosła znaczący wkład w historię Wilna” – powiedział kanclerz rządu.

Podczas narady postanowiono na mocy rozporządzenia premiera stworzyć grupę roboczą z kanclerzem rządu na czele, która przy współpracy z Ministerstwem Kultury, Administracją Naczelnika Powiatu Wileńskiego oraz Samorządem miasta Wilna, zasięgając opinii wspólnoty żydowskiej na Litwie, przygotowałaby propozycje wznowienia programu odtworzenia charakterystycznych fragmentów historycznego getta wileńskiego i przedstawiła je premierowi Andriusowi Kubiliusowi.

Zatwierdzony przez rząd w roku 2002 program odtworzenia fragmentów wileńskiego getta ma na celu zachowanie i uwiecznienie tworzonej przez stulecia żydowskiej spuścizny kulturowej, ujawnienie charakterystycznych cech urbanistycznych, architektonicznych i etnograficznych dzielnicy żydowskiej.

Zgodnie z programem na podstawie zachowanych materiałów historiograficznych, ikonograficznych i archeologicznych postanowiono odtworzyć wizerunek uszkodzonych w latach drugiej wojny światowej i w czasach radzieckich, bądź zniszczonych ulic i budynków, w tym podstawowe cechy architektury wileńskiego getta.

BNS

Jerozolima Północy


W Wilnie przed wojną mieszkała liczna i zamożna wspólnota żydowska, pielęgnująca wielowiekową kulturę jidisz. W Europie Wilno zwano Jerozolimą Północy.

W okresie okupacji nazistowskiej większość – ponad 220 tysięcy litewskich Żydów wymordowano, a ich mienie zagrabiono. Zamieszkujący znaczną część Starówki Wileńskiej Żydzi zostali zamknięci w kilku ogrodzonych kwartałach, z których wypędzono ich na śmierć.