5
Na Rossie złożono hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja

Delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z mer Marią Rekść Fot. archiwum ASRW

3 maja br. przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z mer Marią Rekść złożyli na Rossie hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja. Delegacja samorządowa z okazji Święta Konstytucji 3 Maja złożyła wieńce na wileńskiej Rossie przy grobie matki i serca Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczyście złożyli wieńce i zapalili znicze również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Ambasady RP w Wilnie, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes AWPL Waldemar Tomaszewski, poseł na Sejm RL, przewodniczący ZPL Michał Mackiewicz, poseł Jarosław Narkiewicz, przedstawiciele organizacji społecznych, władz Wilna, rejonu solecznickiego, kombatanci, harcerze, uczniowie wraz z nauczycielami oraz wszyscy, którzy postanowili uczcić ten doniosły w dziejach całej Europy dzień w miejscu, które jest bliskie sercu każdego Wilniuka, każdego Polaka.

Przy Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego w pełnym umundurowaniu i sztandarami w dłoniach warty honorowe pełnili kombatanci oraz harcerze Fot. archiwum ASRW

– Chcemy dziś, tu, gdzie spoczywa serce Tego, bez kogo trudno dziś wyobrazić niepodległą Polskę, złożyć hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja. Ten dzień, dla nas wszystkich Polaków, jest dniem przykładu Ducha i Nadziei — powiedział Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie.

Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, uroczyste kazanie wygłosił ks. prałat Wojciech Górlicki.

Przy Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego w pełnym umundurowaniu i sztandarami w dłoniach warty honorowe pełnili kombatanci oraz harcerze. Zebrani pod przewodnictwem zespołu muzycznego z Wrocławia „Kuźniczanie” zaśpiewali polskie pieśni patriotyczne i wojskowe.

Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie Fot. archiwum ASRW

Konstytucja 3 Maja, oficjalnie Ustawa rządowa, pierwsza w Europie ustawa zasadnicza, uchwalona na Sejmie Czteroletnim 1788–92; ustalała ustrój Rzeczypospolitej zgodny z ideami oświecenia; pozostawiła ustrój stanowy, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła zasadę dziedzicznego tronu; zniosła liberum veto, rozszerzyła prawa mieszczan, osłabiła pozycję magnatów (ograniczenie roli senatu i sejmików); główni twórcy: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugon Kołłątaj; obalona 1792 przez zbrojną interwencję Rosji i konfederację targowicką.


Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

5 odpowiedzi to Na Rossie złożono hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja

 1. Ale mówi:

  ale i mordy z samorządu rej.Wilenskiego………

 2. Paweł mówi:

  Gdyby to święto nie było zakazane za komuny, dzisiaj pewnie nie byłoby świętem.

  Konstytucja była małym przystankiem na drodze w przepaść. Była właściwie efektem kroczenia Polski tą drogą. Polska od XVI wieku podążała drogą przeciwną do tą którą podążały kraje zachodnie. Gdy tam stopniowo znoszono przywileje możnych, osobne prawa dotyczące miast i poszczególnych grup – w konsekwencji czego wytworzyły się monarchie absolutne i silne państwa. W Polsce przywileje szlacheckie oraz wolna elekcja doprowadziły do dalszego wzmocnienia szlachty oraz kleru i ich przywilejów.
  Szlachta następnie wraz z klerem uchwalili tę konstytucję dla siebie. Uznano wszystkich szlachciców (zatem także biskupów) za równych sobie. Natomiast chłopom dano zaledwie ochronę monarchy. Na zachodzie stosunki feudalne oparte na pańszczyźnie przekształcały się w rentę pienieżną. W Polsce pańszczyzna istniała nadal.

  Ta konstytucja nie była żadnym szczególnym osiągnięciem. Jedyny problem jaki rozwiązywała to “liberum veto”. Ale to było za późno i za mało.

  (Brak reforemy rolnej wówczas, jak i podczas II RP doprowadzi później do uzyskania przez komunistów po II wojnie światowej poparcia na wsi – ponieważ obiecali parcelację i indywidualne gospodarstwa rolne)

 3. Wojtek mówi:

  Dziekuje POLAKOM na Litwie ze Swieto 3 maja jest tak pieknie obchodzone przez mlodych i starszych Polakow. Dziekujemy WAM Warszawa

 4. krzysztof mówi:

  Paweł : Jak wnioskuję z twoich wywodów, Konfederację Targowicką powołali do życia pańszczyźniani chłopi w celu zlikwidowania zgubnych skutków klerofaszystowskiej Konstytucji 3 Maja. Ksawery Branicki był oborowym, Seweryn Rzewuski wiejskim parobkiem, zaś Szczęsny Potocki działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej. Wszyscy trzej byli “biedniakami”, nie mieli grosza przy duszy, gdyż ograbiali ich systematycznie chciwi księża (tacy jak Kołłątaj i Staszic) oraz zdegenerowani arystokraci, tacy jak Ignacy Potocki.
  Biednych targowiczan wspierała Katarzyna Wielka, która u siebie w Rosji dawno już zniosła pańszczyznę i osobiście dzieliła majątki szlacheckie, wydzielając z nich duże gospodarstwa chłopskie. Prusy również dawno już pożegnały się z ustrojem pańszczyźnianym, jak również postępowa i zlaicyzowana Austria.
  W USA natomiast, gdzie uchwalono wtedy pierwszą konstytucję na świecie, prezydentem był czarnoskóry potomek niewolników.

 5. Cenzor Carski Walter mówi:

  Cały okres po śmierci Augusta aż do upadku I RP przypomina mi nieco Litwę…a nawet bardziej Ukrainę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.