Ponad pół miliona litów na infrastrukturę oświetleniową w Niemieżu, Kuprianiszkach oraz Skojdziszkach

Ponad pół miliona litów zainwestowano w budowę infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Niemież, Kuprianiszki oraz Skojdziszki rejonu wileńskiego. Ogółem w tych miejscowościach wybudowano 6,4 km sieci oświetleniowych, zainstalowano 95 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Bezpośrednią korzyść projekt przyniesie 260 mieszkańcom.

Większą część środków projektowych Samorząd Rejonu Wileńskiego pozyskał z funduszy strukturalnych UE, pozostałe środki pochodzą z budżetów Republiki Litewskiej oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego. Ten ostatni na projekt przeznaczył ponad 100 tysięcy litów.

Fot. archiwum ASRW

Na ceremonię zakończenia realizacji projektu przybył poseł na Sejm RL Jarosław Narkiewicz, minister rolnictwa RL Kazys Starkevičius, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, wicedyrektor administracji Władysław Kondratowicz, przedstawiciel Narodowej Agencji Płatniczej Vida Ačienė, starosta niemieski oraz kierownik projektu Włodzimierz Sipowicz, przedstawiciele podwykonawcy oraz firmy sprawującej dozór techniczny, administrator projektu Dorota Lewko, mieszkańcy.

Realizacja projektu trwała rok: od dn. 15 grudnia 2010 r., kiedy to do Narodowej Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa RL Samorząd Rejonu Wileńskiego złożył wniosek o otrzymanie wsparcia, do końca listopada bieżącego roku. Projekt obejmuje 3 wsie, był realizowany na terenie 10 ulic. Niemież i Skojdziszki są jednymi z największych wsi w rejonie wileńskim.

Fot. archiwum ASRW

Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie poziomu przestępczości w rejonie wileńskim, zbudowana infrastruktura publiczna pozwoli na polepszenie warunków życia mieszkańców, to z kolei będzie przesłanką do uatrakcyjnienia rejonu wileńskiego jako miejsca wartego zamieszkania i dokonywania inwestycji.

W trakcie przetargów publicznych Samorządowi udało się dokonać tańszego kupna usług podwykonawców, w związku z tym zaoszczędzono aż 80 tys. litów. Kwotę tę Samorząd Rejonu Wileńskiego zamierza przeznaczyć na oświetlenie części ulicy Wł. Syrokomli w Niemieżu. Ulica ta jest dość długa, w związku z tym oświetlony zostanie tylko jej odcinek. Odcinek ten ma charakter strategiczny, ponieważ mieszczą się przy nim nie tylko domy mieszkalne, lecz również siedziby szeregu firm.