Zgłaszamy kandydatów na „Polaka Roku 2013”

„Sam fakt, że ten tradycyjny plebiscyt czytelników „Kuriera Wileńskiego” z roku na rok zbiera coraz więcej głosów, jest świadectwem zwiększenia aktywności społeczności polskiej na Litwie.

Możemy być dumni, że jesteśmy Polakami na Litwie. Udzielać się na rzecz kraju, w którym urodziliśmy się i mieszkamy i mieć w sercu kraj macierzysty tak bliski pod każdym względem” — są to słowa, które wypowiedział podczas eliminacji ubiegłorocznego konkursu „Polak Roku 2012” jego zwycięzca Edward Trusewicz, wiceminister kultury Litwy, sekretarz Związku Polaków na Litwie.

I oto znów ogłaszamy tak popularny wśród popularny naszych Czytelników plebiscyt „Polak Roku 2013” mając nadzieję, że zaangażuje, jak i dotychczas, mnóstwo uczestników. Jak dowiodły poprzednie lata, mamy dużo Polaków godnych tego zaszczytnego tytułu.

W tym roku będzie to już szesnasty plebiscyt. Jak sugeruje jego nazwa „Polak Roku” — to uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej polskiej na Litwie kronice. Dlatego zapraszamy do udziału, składając listownie nazwiska osób (obowiązkowo z uzasadnieniem), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków, zamieszkujących na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2013”.

Wybierzmy ludzi, którzy w mijającym roku wnieśli największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie. Przyczynili się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.
Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej ilości mogą składać osoby fizyczne, jak też organizacje społeczne oraz prywatne firmy.

Cieszy, że nasi Czytelnicy dostrzegają pracę ludzi bardzo różnych zawodów — zarówno polityków, duszpasterzy oraz zwykłych robotników.
Następnie Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą osoby, które już były „Polakami Roku”, omówi każdą zgłoszoną przez Was kandydaturę i zaproponuje listę składającą się z 10 osób do głosowania. A głosowanie odbywać się będzie poprzez kupony wycięte z gazety (niekserowane!) i nadsyłane do redakcji.

Podliczenia głosów dokona kapituła. Zapraszamy do udziału, czekamy na zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i krótką charakterystyką osoby kandydującej oraz dokonanych przez nią w ciągu roku osiągnięć.
Zgłoszenia należy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, LT-02121 -30 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem: „Polak Roku 2013” do 31 października br.
Zgłoszenia można też nadsyłać pocztą elektroniczną: reklama@kurierwilenski.lt

Redakcja