I PIESZA PIELGRZYMK A „MŁODZIEŻ ŚW. KAZIMIERZA”

LogoW dniu 4 marca 2014 r. (od godz. 16.00 do 19.30) młodzież jest zapraszana I Pieszą Pielgrzymkę „Młodzież św. Kazimierza”.

Droga Młodzieży, Świętemu Patronowi Młodzieży, św. Kazimierzowi Jagiellończykowi, w liturgiczne jego święto 4 marca, pragniemy ofiarować z najskrytszych naszych serc, piesze pielgrzymowanie z modlitwą i pieśnią na ustach, wielbiąc Boga i Najświętszą Maryję Pannę, z różańcem w ręku czy z krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Wielkie nasze wołanie przez wstawiennictwo św. Kazimierza, o łaski Bożego Miłosierdzia dla nas i całego świata, będzie rok rocznie połączone z nawiedzeniem przez młodzież pielgrzymującą miejsca życia i przebywania św. S. Faustyny Kowalskiej, w dawnym klasztorze wileńskim przy ul. Senatorskiej 25 (ul. V. Grybo 29).
Stacja zamyślenia i ufności na świętej ziemi objawiania się Jezusa Miłosiernego i podyktowania św. Faustynie, potężnej w mocy modlitwy łask, Koronki do Miłosierdzia Bożego, to najpiękniejsze połączenie dwojga młodych świętych z odległych sobie czasów, których chcemy doskonalej naśladować i nimi cieszyć się na drogach młodzieńczych wyborów i wierności.
Wy i ja, od lat odczuwamy pewien brak duchowości i bliskości ze świętym Kazimierzem. Ulice miasta przepełnione w stragany handlarzy i dla wielu to jedyny aspekt „Dni Kaziukowych”, spacerować i czynić zakupy, objadać się (…). Wiem, że mamy niezgłębioną siłę wiary i miłości do naszego Świętego, dlatego, podejmijmy się po raz pierwszy, zrodzić na dziesiątki lat tradycję pieszego przybywania do św. Kazimierza, w jego patronalne uroczystości — 4 marca.
A pielgrzymka przypadnie w 530. rocznicę śmierci św. Kazimierza (1484), a w roku 410. rocznicy jego kanonizacji (1604).
Piesza pielgrzymka — 12,7 km — od kościoła św. Kazimierza w Nowej Wilejce, przez cudowne miejsce objawiania się Jezusa Miłosiernego, obok kościoła św. Piotra i św. Pawła, aż do Matki Kościołów Archidiecezji Wileńskiej, bazyliki mniejszej, katedry pw. św. Stanisława i św. Władysława, do kaplicy św. Kazimierza — niech będzie w tym roku także naszym radosnym przygotowywaniem się do kanonizacji bł. Jana Pawła i szczęśliwego wyjazdu do Rzymu. Zabieramy z sobą różańce święte i małe krzyżyki, śpiewniki i prowiant własny.
Wszystkich serdecznie zapraszamy. Organizator Wileński Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej i Stowarzyszenie „Nie lękajcie się” im. Jana Pawła.
Zapisy indywidualne i grupowe prosimy zgłaszać sekretariat WHM mail: julia.bartosevic@hotmail.co.uk lub SMS-em na kom. +37062737640.

Św. Kazimierzu, módl się za nami !

Ks. hm. Dariusz Stańczyk
młodzież WHM i JP2