Białoruś/ Koleje dostały 160 tys. euro od UE na linię Mińsk-Wilno

Białoruskie Koleje Państwowe otrzymały od Unii Europejskiej 160 tys. euro pomocy technicznej na udoskonalenie połączenia pasażerskiego Mińsk-Wilno – poinformowała w środę agencja BiełTA.

Pomoc, którą przyznano w ramach programu współpracy transgranicznej Litwa-Łotwa-Białoruś 2007-2013, zostanie przeznaczona na zainstalowanie terminali standardu GSM-R w lokomotywach. System kolejowej komunikacji cyfrowej GSM-R jest używany do komunikacji głosowej pracowników kolei oraz transmisji danych, np. z semaforów do lokomotyw.

Planuje się, że terminale zostaną zainstalowane w pierwszym półroczu bieżącego roku w 34 lokomotywach.

Koleje białoruskie i litewskie rozpoczęły w 2010 r. realizację wspólnego projektu szybkiego połączenia Mińsk-Wilno. W 2011 r. w ramach tego projektu skrócono czas jazdy pociągu z Mińska do Wilna z 4 do 3 godzin, a w 2013 r. – do 2,5 godziny. Na trasie tej kursują m.in. pociągi polskiej firmy PESA Bydgoszcz SA.

Białorusinów przyciągają do Wilna niższe niż na Białorusi ceny oraz niewielka odległość od Mińska – zaledwie 185 km. Masowo przyjeżdżają tu zwłaszcza w weekendy. Co miesiąc do Wilna i z powrotem jeździ koleją 22 tys. Białorusinów.

Z Mińska Małgorzata Wyrzykowska (PAP)