Więcej

  Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogą stać się zagrożone podwójnie

  Czytaj również...

  Zmiana finansowania spowoduje wzrost liczby bezrobotnych wśród osób niepełnosprawnych Fot. archiwum
  Zmiana finansowania spowoduje wzrost liczby bezrobotnych wśród osób niepełnosprawnych
  Fot. archiwum

  Rok 2017 może być szczególnie trudny dla przedsiębiorstw społecznych. Przewidywane jest trzykrotne zmniejszenie ich finansowania i jeżeli nie znajdą się dodatkowe środki, zwolnienie z pracy mogą otrzymać tysiące osób niepełnosprawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych.

  Jak poinformował „Kurier” wiceminister opieki społecznej i pracy Gintaras Klimavičius, środki unijne dla przedsiębiorstw społecznych były przydzielane na podstawie programu funduszy inwestycyjnych „Wsparcie dla niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach społecznych” na lata 2014-2020.

  Na realizację programu przeznaczono 35,3 mln euro. Wszystkie te środki unijne zostały wykorzystane na subsydiowanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ciągu 2014-2016 r.

  Utrzymanie miejsc pracy w tych spółkach wiąże się z wysokimi kosztami. Dotychczas otrzymywały one 75 proc. wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, pozostała część była pokrywana z budżetu państwa.
  W roku bieżącym wsparcie unijne ma dobiec końca.

  — W 2017 r. z budżetu państwa planuje się przeznaczyć 6,324 mln euro. Dlatego mając na względzie liczbę przedsiębiorstw oraz wysokość finansowania przeznaczanego na pomoc docelową określoną w Ustawie o Przedsiębiorstwach Społecznych — środków wystarczy zaledwie na pierwszy kwartał 2017 r. — zaznaczył  Gintaras Klimavičius.

  Gintaras Klimavičius Fot. archiwum
  Gintaras Klimavičius
  Fot. archiwum

  W tym roku na utrzymanie przedsiębiorstw społecznych zatrudniających osoby niepełnosprawne, więźniów i osoby z najsłabszych grup społecznych przeznaczono 17 mln euro. Na przyszły rok potrzeba w tym celu 24 mln euro.

  Obecnie na Litwie działa 161 przedsiębiorstw socjalnych, w tym w 66 zatrudniania się osoby niepełnosprawne. W spółdzielniach pracuje 9 106 pracowników, 6 138 — to osoby z grup docelowych.

  Wiceminister opieki społecznej i pracy Gintaras Klimavičius przewiduje, że wraz z utratą finansowania wielu pracowników przedsiębiorstw społecznych straci pracę. Jak poinformował, obecnie się szuka rozwiązań dotyczących finansowania przedsiębiorstw społecznych w 2017 r.

  Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy zwróciło się do ministra finansów i premiera z wnioskiem o dodatkowe środki budżetowe. Obecnie czeka się odpowiedzi z Ministerstwa Finansów.

  Jeżeli środków zabraknie, trzeba będzie również zlikwidować ustawę, zapewniającą wsparcie przedsiębiorstwom społecznym.

  — Trudno komentować, gdy brakuje konkretnej informacji dotyczącej zmniejszenia finansowania czy też jego zaprzestania. Są to zaledwie przesłanki — mówił „Kurierowi” Leonas Kirkilovskis, dyrektor przedsiębiorstwa społecznego „Liregus”.

  Przedsiębiorstwo „Liregus” kierowane przez Leonasa Kirkilovskisa w I półroczu było w 70 proc. finansowane z funduszy strukturalnych UE, zaś 30 proc. stanowiły środki budżetowe.

  — Obecnie, kiedy finansowanie z funduszy strukturalnych UE zostało wstrzymane, cały ten ciężar do końca roku przejął budżet. Jak będzie w następnym roku — trudno powiedzieć. W ustawie są zapisane odpowiednie dotacje i ulgi, które są uzasadnione odpowiednimi środkami. Rozumiem, że to pytanie się wyjaśni, kiedy będzie rozpatrywany budżet i w którymś zapisie znajdzie się ustawowe uzasadnienie wyrażone w pieniądzach — mówił Leonas Kirkilovskis.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Według dyrektora przedsiębiorstwa „Liregus”, gdy się zwróci uwagę na to, ile przedsiębiorstwo otrzymuje wsparcia od państwa, a ile płaci podatków, staje się jasne, że się oddaje więcej niż otrzymywane wsparcie.

  Przedsiębiorstwa społeczne zatrudniają osoby, które utraciły zdolność do wykonywania pracy zawodowej, niepotrafiące konkurować na równych zasadach na rynku pracy. W zamian za zatrudnienie tych osób i utrzymanie ich miejsca pracy pracodawcy są wspierani finansowo przez państwo.
  W spółdzielniach socjalnych zatrudniane są osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne od dłuższego czasu, osoby, którym zostało mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, byli więźniowie, osoby wychowujące samotnie dziecko (do 8 lat) lub niepełnosprawne dziecko do 18 lat, osoby uzależnione od środków narkotycznych, psychotropowych i innych substancji psychoaktywnych.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatroszczmy się o swoje zdrowie już teraz

  Dokąd na badanie Na Litwie istnieje pięć nieodpłatnych programów zapobiegania chorobom, których koszty są refundowane przez Kasy Chorych z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aby skorzystać z badań profilaktycznych, należy najpierw skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który oceni stan zdrowia i...

  Prezydent wręczył odznaczenie państwowe dla Adama Błaszkiewicza

  — Odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla społeczności polskiej, która pracuje u podstaw. To nagroda dla moich współpracowników, z którymi społecznie działamy, czy to w harcerstwie, czy w Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą. A że padło na mnie,...

  Matura 2025. Czego się spodziewać?

  Minister oświaty Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, która przedstawiła cel konferencji, przyznała, że w tym roku egzaminy pośrednie zakończyły się fiaskiem, ale wyraziła zadowolenie, że już w krótkim okresie urzędowania udało się znaleźć kompromisy. Uwzględniono życzenia i uwagi Wiceminister Ignas Gaižiūnas, który przedstawił nowy...

  W stulecie Święta Pieśni na Litwie zaprezentowały się również polskie zespoły

  Według obliczeń organizatorów w rozśpiewanym i roztańczonym festiwalu wzięło udział 37 tys. artystów, w tym ponad 2 tys. z zagranicy z 14 krajów świata. Zaprezentowali się oni podczas 14 wydarzeń. Do udziału w litewskim Święcie Pieśni zostały zaproszone również...