Już są znani finaliści Plebiscytu Czytelników „Polak Roku 2016”

Kapituła, która wczoraj sporo się napracowała, po raz kolejny zbierze się w redakcji na początku stycznia przyszłego roku Fot. Marian Paluszkiewicz
Kapituła, która wczoraj sporo się napracowała, po raz kolejny zbierze się w redakcji na początku stycznia przyszłego roku Fot. Marian Paluszkiewicz

4 listopada, poznaliśmy dziesięciu finalistów nominowanych do tytułu „Polak Roku 2016” Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” .

Po długich obradach w redakcji Kapituła wyłoniła kandydatów.
Jest to już 19. edycja tego popularnego i organizowanego przez nasz dziennik plebiscytu, który ma na celu uhonorować najbardziej zasłużone osoby dla spraw polskich na Litwie.

Redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski.
Kapituła tradycyjnie składała się ze zwycięzców plebiscytów Czytelników poprzednich lat.

W tym roku w obradach wzięli udział: Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, Antoni Jankowski, siostra Michaela Rak, Zdzisław Palewicz, ks. Józef Aszkiełowicz, Antoni Jankowski oraz ks. Wacław Wołodkowicz.

Członkowie Kapituły uwzględniali przede wszystkim wkład w mijającym roku każdego kandydata w dziedzinę rozwoju polskiej kultury, w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie, promowanie dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.

W skład Kapituły wchodzą byli zwycięzcy plebiscytu „Polak Roku” Fot. Marian Paluszkiewicz
W skład Kapituły wchodzą byli zwycięzcy plebiscytu „Polak Roku” Fot. Marian Paluszkiewicz

Kapituła po raz kolejny zbierze się w redakcji na początku stycznia przyszłego roku. Wówczas to zostaną podliczone nadesłane przez Czytelników kupony z nazwiskami kandydatów do tytułu „Polak Roku 2016”.
Wybór „Polaka Roku 2016” w tym roku po raz kolejny dokonywany będzie wspólnie z Czytelnikami i Kapitułą.
50 procent wyniku zależeć będzie od Czytelników i 50 procent od Kapituły. Decydujący głos należy oczywiście do Czytelników.

Po podliczeniu nadesłanych kuponów przez Czytelników każdy z kandydatów otrzyma stosowne miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów.
1. miejsce będzie premiowane 10 punktami, 2. — 9 punktami itd.
Z kolei każdy z członków Kapituły wybierze swoją „dziesiątkę”.
Później wyniki Kapituły zostaną zsumowane i powstanie ostateczna lista kandydatów, z których każdy (stosownie do zajętego miejsca) również otrzyma punkty: 1. miejsce — 10 pkt, 2. — 9 pkt itd.
Punkty kandydatów zdobyte od Czytelników i punkty od Kapituły zostaną zsumowane i zostanie ustalona ostateczna kolejność w „dziesiątce” laureatów.

Prosimy też Czytelników o ewentualne podanie swoich nazwisk, ponieważ wśród nadsyłających kupony zostaną rozlosowane specjalne nagrody.

Na kandydatów, których listę podajemy, można głosować do 31 grudnia br.
W tym celu należy na adres „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak Roku 2016” przysyłać wypełnione kupony. Przypominamy, że kupony można przysyłać w nieograniczonej ilości, ale powinny być niekserowane.
Dodatkowo kupony można też wrzucać do specjalnej skrzynki, która zostanie umieszczona w recepcji wileńskiego Domu Kultury Polskiej.

DZIESIĄTKA LAUREATÓW PLEBISCYTU „POLAK ROKU 2016”

Ks. Andrzej Andrzejewski, proboszcz parafii pw. Św. Ducha w Grzegorzewie

Ryszard Jankowski, prezes wędziagolskiego oddziału ZPL

Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie

Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

German Komarowski, choreograf i kierownik zespołu „Perła”

Irena Litwinowicz, dyrektor artystyczny Polskiego Teatru w Wilnie

Jarosław Niewierowicz, prezes zarządu Polsko-Litewskiej Izby Handlowej

Józef Rybak, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego

Grzegorz Sakson, prezes Związku Prawników Polaków na Litwie i radny miasta Wilna

Rita Tamašunienė, posłanka na Sejm RL, przewodnicząca Frakcji AWPL-ZRCh w Sejmie RL