Więcej

  Podsumowanie działalności Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie oraz jego filii

  Czytaj również...

  Podczas grudniowego spotkania podsumowano działalność Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie i jego filii Fot. organizatorzy

  Co roku administratorzy Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie spotykają się w grudniu, by podsumować mijający rok. Tym razem spotkanie miało miejsce w Ośrodku w Szumsku, podczas którego pracownicy przedstawili sprawozdania z działalności kulturowej.

  Udział w zebraniu wzięli administratorzy Ośrodków Kultury w Czarnym Borze, Mickunach, Wojdatach, Ławaryszkach, Rukojniach, Miednikach, Mariampolu, Sawiczunach, Szumsku, Zujunach, Ciechanowiszkach, Kowalczukach, pracownicy Ośrodka w Rudominie wraz z dyrektorem Wioletą Cereszka oraz goście: kierownik Wydziału kultury, sportu i turystyki Edmund Szot i st. specjalista Leonas Pamerneckis.
  Przedstawiciele placówek w oryginalny sposób, za pomocą zdjęć, filmików, prezentacji dokładnie odzwierciedlili swoją całoroczną pracę. Po prezentacjach wszyscy doszli do wniosku, że Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie i jego oddziały to nowoczesna placówka, spełniająca kulturalne potrzeby mieszkańców, pielęgnująca tradycje narodowe, etniczne i lokalne, rozprzestrzeniająca sztukę oraz organizująca bogatą działalność edukacyjną i rozrywkową. Placówki organizują amatorskie grupy artystyczne, koła studiów i działań, angażują coraz więcej różnych grup wiekowych i społecznych.

  Warta uwagi jest największa zabawa świętojańska w rejonie wileńskim, która co roku tradycyjnie odbywa się przy gmachu Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie, święto Wniebowzięcia NMP, które odbyło się w Kowalczukach, Mickunach i Małych Ligoniach, Święto Młodzieży w Rukojniach i turniej piłki nożnej o Puchar Gminy Rukojnie, huczne zabawy dożynkowe w ośrodkach, IV Międzynarodowy Festiwal Etnokultury „Wileńszczyzna – pogranicze kultur na przestrzeni wieków“, Festiwal Czastuszek i Piosenek Humorystycznych oraz wiele innych imprez. Wystawy w zakresie sztuk plastycznych, rzeźby, ceramiki, fotografii i inne, miały miejsce w ośrodkach. Różnego rodzaju zespoły, których ogółem centrum i jego działy liczą około 40, brali udział w koncertach nie tylko na terenie rejonu, lecz i po za granicami państwa.

  Dyrektor Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie Wioleta Cereszka składa serdeczne podziękowania dla wszystkich administratorów, pracowników, kierowników zespołów w placówkach, za całoroczny trud, za aktywne organizowane imprezy rekreacyjne, edukacyjne, święta tradycyjne i państwowe, za to, że kontynuują tradycyjne festiwale oraz wyszukują nowoczesnych form imprez, za współpracę z innymi instytucjami i organizacjami i życzy, by przyszły 2017 rok był nie mniej owocny, by placówki i w przyszłości z wielkim zapałem promowały i krzewiły kulturę w rejonie wileńskim.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...