Pracownicy administracji samorządu przyczynili się do szlachetnej akcji „Nie jestem obojętny”

Dzieci chętnie brały udział w zabawach przyszykowanych przez dzieci z Centrum Socjalnego Dzieci i Młodzieży Fot. vrsa.lt

20 kwietnia br. w Dużej sali samorządu nie brakowało radosnego i podniosłego nastroju. Kierownictwo Samorządu Rejonu Wileńskiego i pracownicy administracji uczestniczyli w akcji „Nie jestem obojętny”, wynikającej z dobroci ludzkich serc, którą zorganizował Wydział Ochrony Praw Dziecka. Akcja, ucząca dobroci i otwartości na potrzeby innych, była skierowana do dzieci w wieku 3-8 lat, które są pod opieką w rodzinach zastępczych lub żyją w rodzinach ryzyka socjalnego bądź w rodzinach o niskich dochodach.

Uczestnicząca w imprezie, w której nie zabrakło serdecznych uśmiechów dzieci, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść dziękowała organizatorom, sponsorom i uczestnikom za ich dobrą wolę i pozytywne emocje. Mer się cieszyła, że w Samorządzie gości tak wiele uśmiechniętych dzieci z całego rejonu wileńskiego. „Dziękuję dzieciom, że upiększyły pomieszczenia Samorządu swymi pięknymi pracami, wypełnionymi różnorodnymi kolorami. One cieszą oczy wszystkich pracowników i odwiedzających Samorząd”, – dziękowała dzieciom mer.
W zorganizowanym święcie uczestniczyły zawsze gotowe do pomocy Centrum Kryzysu Rodziny i Dziecka w Kowalczukach oraz IP „Centrum Socjalne Dzieci i Młodzieży”. Dzieci z Centrum Socjalnego Dzieci i Młodzieży zabawiały zgromadzonych gości, zorganizowały koncert, wesołą loterię, urządziły kąciki rysunków i gier.
Organizatorzy imprezy serdecznie dziękowali mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść za wsparcie finansowe, dla pracowników działów Administracji za przygotowanie szczególnego świątecznego stołu, a sponsorom ZSA „Vilnika” i ZSA „AB MEDICAL” za prezenty dla dzieci – konstruktory LEGO, puzzle i słodkie poczęstunki, tak lubiane przez dzieci.

Uczestnicy wystawy „Wielkanocna radość w małym serduszku” za wynalazczość, pomysłowość i aktywne uczestnictwo w wystawie otrzymali dyplomy dziękczynne, prezenty sponsorów i balony.
Zdaniem starszej specjalistki Wydziału Ochrony Praw Dzieci Danuty Beresniowej podstawową myślą akcji i wystawy było podzielenie się ciepłem i życzliwością z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują, udzielenie dzieciom tak pożądanej uwagi oraz złożenia sobie nawzajem życzeń wielkanocnych.
Przypominamy, że na parterze Samorządu Rejonu Wileńskiego od 12 do 30 kwietnia będzie czynna wielkanocna wystawa rękodzieł dzieci „Wielkanocna radość w małym serduszku”, zorganizowana przez Wydział Ochrony Praw Dziecka. Autorzy tej wystawy – dzieci w wieku 3-8 lat, które są pod opieką w rodzinach zastępczych lub żyją w rodzinach ryzyka socjalnego bądź rodzinach o niskich dochodach.