Uroczystość wręczenia dyplomów wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku

W uroczystym wręczeniu dyplomów brał udział również prorektor UwB prof. Mariusz Popławski

20 lipca, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów licencjackich i magisterskich studentom wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku (UwB). Po raz pierwszy dyplomy otrzymali studenci najnowszego kierunku, europeistyki. „Doceniamy możliwość nauki w języku ojczystym. To dla nas dodatkowe dobro” – podkreślali studenci obierający dyplomy.

Dyplomy otrzymało 58 studentów wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Polacy na Litwie „wzbogacili się” o 29 nowych ekonomistów, 20 europeistów i 9 informatyków.
– Dzisiejsza uroczystość jest najważniejszą chwilą dla tegorocznych absolwentów naszego wydziału. To niebywale podniosły moment dla młodych ludzi, którzy kończą studia, wieńczą sukcesem lata starań, wysiłku, wyrzeczeń. To również wzruszający moment dla ich rodzin i najbliższych. Serdecznie gratuluję wam, drodzy absolwenci, zdobytego dyplomu. Mam nadzieję, że otworzy on drzwi do kariery zawodowej i pomoże osiągnąć sukces – mówiła w czasie uroczystości dziekan UwB prof. Mieczysława Zdanowicz.
W uroczystym wręczeniu dyplomów brał udział również prorektor UwB prof. Mariusz Popławski.

– W imieniu jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. Roberta Ciborowskiego oraz swoim własnym, składam serdeczne gratulacje wszystkim studentom oraz pracownikom Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie. Dzisiejsza uroczystość to święto ważne nie tylko dla samych absolwentów, ale również dla środowiska intelektualnego Polaków na Litwie – powiedział przedstawiciel władz UwB.
O znaczeniu uczelni dla Polaków na Litwie mówił także dyrektor DKP Artur Ludkowski:
– To bardzo ważne, że filia UwB przyczynia się do zwiększania liczby Polaków z wyższym wykształceniem, ponieważ pod tym względem jesteśmy na drugim miejscu od końca. Mam nadzieję, że dzięki UwB niedługo to się zmieni – podkreślał w swoim wystąpieniu.
Główni bohaterowie tego wydarzenia, czyli studenci, nie mają wątpliwości, że dobrze wybrali uczelnię.

W tym roku 58 studentów otrzymało dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich

– Te kilka lat dało mi bardzo dobry fundament. Przechodziłam praktykę w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, Departamencie Migracji, Departamencie Mniejszości Narodowych. Poznałam tam wiele wspaniałych osób. Mogliśmy również odbywać staż w Parlamencie Europejskim. Uważam, że studia na UwB dały mi bardzo wiele możliwości – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” jedna z najlepszych studentek filii, Justyna Tupikowska. Studia magisterskie będzie kontynuować na Uniwersytecie Wileńskim, na kierunku stosunki międzynarodowe i dyplomacja. – Pragnę, by moja przyszła praca mogła przyczynić się do poprawy stosunków polsko-litewskich – podkreśliła nasza rozmówczyni.
W uroczystości uczestniczyła także ambasador RP Urszula Doroszewska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że państwo polskie wspiera uczelnię i rozwój oświaty Polaków na Litwie, a filia Uniwersytetu w Białymstoku jest jedyną na świecie polską uczelnią poza granicami kraju. Wyraziła również radość z tego, że niedawno przekazane zostały środki na budowę budynku filii, co umożliwi dalsze kształcenie studentów.

„Uważam, że studia na UwB dały mi bardzo wiele możliwości” – mówi Justyna Tupikowska

– Naszym celem jest kształcenie polskich elit poza granicami kraju. Przede wszystkim kształcenie wyższe w języku polskim. To od dawna był postulat Polaków na Litwie i bardzo się cieszę, że to się tak dobrze realizuje – podkreśliła przedstawicielka państwa polskiego.
O tym, jak bardzo ważna jest pomoc Polski dla funkcjonowania uczelni, najlepiej wie prof. Jarosław Wołkonowski, który kierował uczelnią w Wilnie w latach jej powstawania. W rozmowie z „Kurierem Wileńskim” wielokrotnie podkreślał, że uczelnia nie mogłaby działać legalnie na Litwie, gdyby nie zaangażowanie polskich polityków.
– W latach 2006-2007 podjęliśmy bardzo wiele starań, by zezwolono na działanie polskiej uczelni na Litwie. Udało nam się przekonać polskie władze, że polska mniejszość potrzebuje uczelni ze względu na bardzo słaby, na tle innych mniejszości narodowych, poziom wykształcenia. Nasze argumenty spotkały się ze zrozumieniem ówczesnego premiera Polski, Jarosława Kaczyńskiego jak i premiera Litwy Gediminasa Kirkilasa. Ta filia jest jednym z przykładów bardzo dobrej, polsko-litewskiej współpracy – podkreślał prof. Wołkonowski.
Polskie państwo nadal nie przestaje wspierać uczelni. W marcu Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz prof. Robert Ciborowski – rektor UwB podpisali umowę, zgodnie z którą uczelnia otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozbudowę siedziby dla Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie w wysokości 18 mln 952 tys. zł. Zrealizowanie projektu rozwiąże najpoważniejszy problem, z jakim boryka się obecnie uczelnia, czyli brak własnego budynku.

Fot. Marian Paluszkiewicz