Samorząd rozszerza współpracę: podpisano List intencyjny z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie


Podpisano List intencyjny z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zgodnie z którym przewiduje się współpraca we wspólnych projektach między instytucjami edukacyjnymi obu regionów Foto. vrsa.lt

26 października w Samorządzie Rejonu Wileńskiego oficjalnie podpisano List intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (Polska), zgodnie z którym przewiduje się współpraca we wspólnych projektach między instytucjami edukacyjnymi obu regionów.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść z zastępcą mera Robertem Komarowskim i zastępcą kierownika Wydziału Oświaty Administracji Samorządu, p.o. kierownika Sofia Ryżową spotkali przybyłych przedstawicieli delegacji: Podkarpacką Kurator Oświaty Małgorzatę Rauch, zastępcę Kuratora Oświaty Stanisława Fundakowskiego i wiceprezydenta Stowarzyszenia „Wspólnota Polska Oddział w Rzeszowie”, dyrektora Domu Polonii w Rzeszowie Mariusza Grudnia. Gospodarze byli zadowoleni z inicjatywności Kuratorium i z zaproponowanej możliwości nawiązania oraz rozwijania współpracy pomiędzy rejonem wileńskim i instytucjami edukacyjnymi, nadzorowanymi przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje działalność, koordynację i monitorowanie szkół i placówek oświatowych Podkarpacia. Podstawowa działalność jest powiązana z poprawą jakości kształcenia, organizacją szkoleń podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i specjalistów instytucji edukacyjnych, realizacją projektów i wszechstronnym kształceniem uczniów.

Zainteresowanie ewentualną współpracą powstało kilka lat temu, gdy delegacja z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie podczas wizyty i zapoznania się z instytucjami oświatowymi rejonu wileńskiego oraz z realizowanymi w nich procesami kształcenia zainteresowała się perspektywami współpracy, organizowaniem wymiany partnerskiej w instytucjach szkolnictwa obu regionów, które nie tylko stworzyłaby okazję do poszerzenia swojej międzynarodowych więzi, ale także promowałaby upowszechnianie dobrych praktyk.
Ponadto młodzi ludzie i grupy artystyczne z rejonu wileńskiego przez wiele lat ściśle współpracują z Domem Polonii w Rzeszowie, uczestnicząc w festiwalach, obozach i szkoleniach.
Dzięki podpisaniu Listu intencyjnego pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dla instytucji obu regionów odpowiedzialnych za oświatę, będą stworzone większe możliwości dla realizacji wspólnych projektów, aktywniejszego włączenia się do procesu ścisłej wymiany uczniów, nauczycieli i specjalistów edukacji, wymiany doświadczeń poprzez organizowanie wspólnych imprez, konkursów, zawodów, olimpiad i konferencji, poprawiając w ten sposób proces uczenia się dzieci i młodych ludzi i doskonalenia jakości wiedzy specjalistów edukacji. Dzięki intensywnej współpracy w przyszłości będzie rozważana możliwość podpisania umowy o współpracy.

Po spotkaniu przedstawiciele obu stron byli zadowoleni, że zrobiono pierwsze kroki w kierunku współpracy i wyrazili nadzieję, aby rzeczywiste i aktywne partnerstwo odczułyby społeczności szkolne obu regionów.
Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść podziękowała również przybyłemu wspólnie z delegacją dyrektorowi Domu Polonii w Rzeszowie Mariuszowi Grudniowi za dotychczasowe długotrwałe więzy przyjaźni, dzięki którym młodzież z rejonu wileńskiego może poszerzyć swoje horyzonty i gromadzić bagaż wiedzy.
26 października poczyniono kolejny krok w kierunku skutecznej i efektywnej współpracy. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wraz z nauczycielami i dyrektorami regionu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie uczestniczyli w wykładzie „Wybitni Polacy Wileńszczyzny“, gdzie zapoznali się i już nawiązali kontakty z dyrektorami i nauczycielami z Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz odwiedzili Szkołę Podstawową w Kiwiszkach rejonu wileńskiego.