Podczas spotkania władz Samorządu, Rady Dyrektorów oraz Związku Zawodowego Pracowników Oświaty – o kwestiach edukacji, wyzwaniach i przychylnych rozwiązaniach dla nauczycieli

Mer podkreśliła, że edukacja jest jedną z priorytetowych dziedzin w rejonie wileńskim i można to uzasadnić wykonanymi pracami, których wyniki zapewniają rozwój instytucji oświatowych, innowacyjność a także jakość edukacji

14 listopada przedstawiciele władz Samorządu Rejonu Wileńskiego spotkali się z Radą Dyrektorów Samorządu Rejonu Wileńskiego, przedstawicielami Związków Zawodowych Rejonu Wileńskiego i placówek oświatowych. Przy okrągłym stole omówiono wprowadzenie nowego systemu opłaty pracy nauczycieli w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego, z zadowoleniem przyjęto pomyślnie zrealizowane prace i podzielono się nowymi wyzwaniami i planami.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść na początku spotkania powitała przybyłych: „Cieszę się, że dziś wspólnie spotykamy się, by podyskutować i mam nadzieję, że wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązania i porozumienia w kluczowych kwestiach edukacji” – powiedziała mer i wyraziła nadzieję, że w przyszłości wszystkie ważne problemy również będą rozpatrywane i rozwiązywane wspólnymi siłami. Mer podkreśliła również, że edukacja jest jedną z priorytetowych dziedzin w rejonie wileńskim i można to uzasadnić wykonanymi pracami, których wyniki zapewniają rozwój instytucji oświatowych, innowacyjność a także jakość edukacji.
Na początku spotkania mer i kierownik Wydziału Edukacji Sofia Ryżowa wraz z przybyłymi przedstawicielami instytucji edukacyjnych omówili wprowadzenie nowego systemu opłaty pracy nauczycieli i wyrazili zadowolenie, że placówki oświatowe rejonu wileńskiego bardzo dobrze poradziły sobie z wprowadzaniem innowacji tej procedury. Jeszcze w 2017 roku, po ocenie potencjalnych wyzwań nowego systemu opłaty pracy nauczycieli, Samorząd podjął wszelkie możliwe kroki, aby dla nauczycieli i pracowników instytucji edukacyjnych nie zostałyby zmniejszone wynagrodzenia.

W 2017 r., po przeanalizowaniu sytuacji dotyczącej braku pedagogów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, począwszy od 1 września 2017 r., ustalono maksymalne współczynniki stałej części wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w rejonie wileńskim. Ponadto współczynnik stałej części wynagrodzeń podniesiono dla wykwalifikowanej kadry technicznej placówek oświatowych. Samorząd, starając się przyciągnąć jak najwięcej wykwalifikowanych specjalistów do pracy w instytucjach edukacyjnych rejonu wileńskiego, zapewniających edukację przedszkolną, od 1 marca b.r. zwiększył wynagrodzenie nauczycielom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej o 20%. Można stwierdzić, że Samorząd Rejonu Wileńskiego już 1 września 2017 roku zaczął konsekwentnie wdrażać rekomendacje opublikowane 27 września 2018 r. w sprawozdaniu audytu państwowego „Czy wykorzystujemy możliwości kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym do bardziej udanej przyszłości” – aby przyciągnąć więcej kompetentnych specjalistów do pracy w instytucjach według programu edukacyjnego wychowania przedszkolnego, zapewniając, żeby ich warunki pracy nie byłyby gorsze niż nauczycieli klas początkowych.

Podczas spotkania dyrektorzy instytucji oświatowych podziękowali przedstawicielom władz Samorządu Rejonu Wileńskiego za wsparcie i udzielone bezpieczeństwo w oczekiwaniu na nowy system opłaty pracy nauczycieli. W Samorządzie Rejonu Wileńskiego od 1 września 2018 r., w zależności od liczby uczniów, od 2 do 30 proc. zwiększono współczynniki dla kierowników szkół. W przedszkolach, w których jest do 200 dzieci, współczynnik podniesiono o 20 proc., w placówkach, w których uczy się ponad 200 dzieci, współczynnik wzrósł od 17 do 30 proc. Współczynniki zwiększono również dla zastępców dyrektorów ds. gospodarczych, kierowników bibliotek i bibliotekarzy oraz wykwalifikowanych pracowników technicznych. Przeznaczono również dodatki za pracę związaną z żywieniem (Labbis), wprowadzono także większe współczynniki za pracę z dziećmi o potrzebach specjalnych. Przedstawiciele związków zawodowych wyrazili zadowolenie z postawy władz lokalnych, aby zapobiec zmniejszeniu wynagrodzeń nauczycieli i dążeniu do zapewnienia jak najlepszych warunków w ustaleniu maksymalnych współczynników, jak np. ustaleniu maksymalnych współczynników personelowi pedagogicznemu, niezależnie od liczby dzieci w klasie, w zależności od posiadanej kategorii kwalifikacyjnej i stażu pedagogicznego.

Przy okrągłym stole omówiono wprowadzenie nowego systemu opłaty pracy nauczycieli w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego, z zadowoleniem przyjęto pomyślnie zrealizowane prace i podzielono się nowymi wyzwaniami i planami

Uczestnicy spotkania, rozmawiając o edukacji przedszkolnej, byli zadowoleni również z utworzonych od 1 października b.r. dodatkowych etatów wychowawców w placówkach przedszkolnych. Podkreślono również, że rodzice są bardzo wdzięczni Samorządowi Rejonu Wileńskiego za utworzenie i utrzymanie etatów specjalistów pomocy dla ucznia, do pracy w grupie przedłużonego dnia, ponieważ nieformalne działania edukacyjne po lekcjach dla dzieci zapewniają bezpieczne i rozsądne spędzanie czasu, a ponadto ułatwiają rodzicom łączenie pracy i obowiązków rodzinnych. W celu stworzenia przychylnych warunków do zajętości uczniów po lekcjach, od 1 października b.r. instytucjom edukacyjnym rejonu wileńskiego przyznano dodatkowo 14,75 etatów na utworzenia stanowisk specjalistów pomocy dla ucznia, którzy są odpowiedzialni za bezpieczną i celową organizację zajętości uczniów po lekcjach.
Omówiono także bardzo istotne inwestycje w infrastrukturę placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Przewodniczący Rady Dyrektorów Rejonu Wileńskiego, dyrektor Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie Tadeusz Grygorowicz podziękował Samorządowi Rejonu Wileńskiego za inwestycje w poprawę infrastruktury i prace modernizacyjne instytucji edukacyjnych, które przyczyniły się do poprawy warunków bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach: renowację budynków, restaurację przestrzeni i nabycie przyborów do nauki. Obecnie jest renowowane około 80% wszystkich placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Remont pomieszczeń przyczynił się do obniżenia kosztów ogrzewania w szkołach i zapewnił lepsze warunki nie tylko nauki, lecz i pracy.
Mówiąc o ważnych kwestiach edukacyjnych, nie obeszło się bez dyskusji na temat podniesienia wynagrodzeń dla innych pracowników szkoły, braku personelu technicznego a także specyfice i wyzwaniach wdrożonego systemu Labbis. W celu przyciągnięcia nauczycieli do placówek oświatowych rejonu wileńskiego, podczas spotkania były rozważana możliwość opłacenia kosztów podróży dla nauczycieli do pracy i z powrotem. Omówiono także możliwości opłacania usług transportu uczniów za podróż do kółek miasta Wilna.

Pod koniec spotkania wyrażono zadowolenie, że wprowadzenie nowego systemu opłaty pracy nauczycieli w większości samorządów Litwy wzbudziło sporo wrzawy i zamieszania, a dzięki wsparciu, ścisłej współpracy i dyskusji przedstawicieli władz Samorządu Rejonu Wileńskiego, placówki edukacji rejonu wileńskiego były w stanie poradzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami.

Foto. vrsa.lt