Placówki oświatowe rejonu wileńskiego uczniów spotkają odnowione. Jakie prace wykonano w ramach przygotowań do nowego roku szkolnego?

Odnowiony budynek Gimnazjum w Zujunach

Podczas gdy uczniowie są latem są na wakacjach, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego trwają intensywne przygotowania do września – trwają prace remontowe, aby już we wrześniu otworzyć drzwi do odnowionych, nowoczesnych i wysokiej jakości pomieszczeń.

W nowym roku szkolnym uczniów Gimnazjum w Zujunach powita odnowiony budynek – realizując program ulepszania dostępności i jakości edukacji planu strategicznego Samorządu Rejonu Wileńskiego, w tym roku zakończono remont budynku Gimnazjum w Zujunach. Wartość prac remontowych, która wyniosła 486,7 tys. euro, finansował Samorząd Rejonu Wileńskiego.
Do początku roku szkolnego zostanie również ukończony remont budynku Działu Edukacji Przedszkolnej Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach (koszt remontu będzie wynosił 217, 8 tys. euro) i Szkoły – Przedszkola w Kabiszkach (wartość – 142 tys. euro.). Środki na te prace remontowe przeznaczył Samorząd.
Znaczące prace renowacji są również prowadzone w gimnazjum w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, na które przeznaczono nawet 1 245,9 tys. euro. Chociaż zakończenie renowacji jest planowane do końca tego roku, trwający proces renowacji nie będzie przeszkadzał w procesie nauczania. Prace są finansowane z budżetu Samorządu oraz z Państwowego Programu Inwestycyjnego (dalej – PPI), z którego przydzielono 600 tys. euro.

Prace budowlane i modernizacyjne trwają również w placówkach oświatowych Mariampola i Grygajć – odbywa się modernizacja przedszkola-żłobka w Mariampolu – trwa budowa nowej dobudówki filii nauczania początkowego w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, prace są finansowane z budżetu Samorządu. Wartość prac modernizacji Przedszkola w Mariampolu i budowy nowej dobudówki wynosi 559 tys. euro, a wartość prac modernizacji budynku Działu Edukacji Początkowej w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu – 521 tys. euro. Chociaż prace nie zostaną ukończone do września, część pomieszczeń obu obiektów będzie dostępna do użytku od początku roku szkolnego, a pozostała część prac zostanie ukończona bez przerywania procesu edukacyjnego.

Prace renowacji w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie

Pomyślne wieści są i dla społeczności Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach – został ukończony pierwszy etap renowacji, a do 1 września będzie ukończony kapitalny remont stołówki i wymiany części systemu grzewczego. Całkowity koszt remontu stołówki i wymiany systemu grzewczego – 195 tys. euro. Podczas przerw na obiad uczniowie i nauczyciele zostaną powitani w stołówce wyposażonej w nowe meble i sprzęt za 30 tys. euro.
Prace modernizacyjne wnętrz są prowadzone w Gimnazjum w Mickunach (wartość – 1 milion 100 tys. euro), w Gimnazjum w Rukojniach (wartość – 1 mln euro) i w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (wartość – 900 tys. euro). Prace w tych trzech gimnazjach są finansowane z Unii Europejskiej, Samorządu i budżetu państwa. Prace mają zostać ukończone do końca 2019 r., nie będą one zakłócać procesu edukacyjnego.
Prace remontowe wnętrz trwają również w Szkole Podstawowej „Saulėtekio” w Bezdanach. W starym budynku są zmieniane i instalowane wewnętrzne sieci inżynieryjne za 100 tys. euro.

Renowacja budynku Działu Edukacji Przedszkolnej Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach

W Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu trwają prace remontowe urządzeń sanitarnych o wartości 48 tys. euro, w filii wychowania przedszkolnego w Anowilu Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu również wykonano prace remontowe systemu grzewczego i są w trakcie remontu pomieszczenia wewnętrznego jednej grupy. Wartość tych prac wynosi 28,6 tys. euro.
W Gimnazjum w Pogirach wszystkich kierowców powita asfaltowany parking, na którego prace przeznaczono 32,2 tysięcy euro. Zakończenie prac jest planowane do listopada b.r.
Do końca tego roku zostanie również ukończony budynek administracyjny Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego. Wartość prac budowlanych budynku administracyjnego wynosi 800 tys. euro (z czego 549 tys. – fundusze PPI, 251 tys. – środki budżetu Samorządu). Budynek administracyjny szkoły sportowej zostanie również wyposażony w nowe meble i urządzenia za 42,4tys. euro.
Jak co roku w innych instytucjach edukacyjnych w okresie letnim przeprowadza się remonty kosmetyczne, ustawia się ogrodzenia, urządza się place zabaw dla dzieci i inne prace na łączną kwotę 214 tys. euro. Prace te są finansowane z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Jednym z najważniejszych celów i zadań Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zapewnienie nowoczesnego, bezpiecznego i przyjemnego środowiska do nauki dla uczniów rejonu. Każdego roku Samorząd dąży do stworzenia warunków lepszej jakości edukacji i pracy dla uczniów rejonu i ich nauczycieli. Aby co roku te warunki były lepsze, Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie kontynuować starania o stworzenie bardziej sprzyjających warunków do nauki w rejonie i przeznaczenie środków na prace remontowe i modernizacyjne budynków edukacyjnych.