Maturzyści zdawali obowiązkowy egzamin z języka litewskiego

Abiturenci, przychodząc na egzamin, muszą być zdrowi, nie mogą mieć też nałożonego obowiązku izolacji Fot. Marian Paluszkiewicz

29 czerwca, tegoroczni maturzyści zdawali egzamin z języka litewskiego i literatury, który jako jedyny egzamin jest obowiązkowy. Zdają go wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości. Egzamin jest ujednolicony dla szkół litewskich i mniejszości narodowych. 17 868 kandydatów wybrało państwowy egzamin a 8 511 kandydatów – szkolny.

– Wszyscy uczniowie bardzo poważnie podchodzą do tego egzaminu. W tym roku maturzyści z egzaminu wychodzili zadowoleni, uśmiechnięci. Nie było łez, złości, rozczarowania. Są dobrej myśli. To po raz pierwszy w ciągu wieloletniej mojej praktyki, kiedy uczniowie nie narzekają. Nie powiedziałabym, że tematy państwowego egzaminu były łatwe. Najbardziej mnie zdziwił temat świąt. Przed kilkoma laty ten temat był na szkolnym egzaminie z języka litewskiego i już wtedy był krytykowany. Zdziwiłam się, że w tym roku znów został poruszony. Temat świąt jest naciągnięty, w literaturze nie jest poruszany. Chyba nikt nie pisał z tego tematu. A tak, uczniowie pozytywnie wypowiadają się, nie słyszałam, żeby ktoś mówił, że na pewno nie zdał. A w ubiegłych latach takich uczniów nie brakowało – mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Danutė Mikalauskienė, nauczycielka metodyczka języka litewskiego z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.

W tym roku wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa. Ubiegłoroczne egzaminy były przeprowadzane w grupach 14-osobowych, tegoroczne w 9-osobowych. Utworzono także 18 centrów egzaminacyjnych więcej oraz 1 987 dodatkowych grup w porównaniu z poprzednim rokiem.

Abiturenci, przychodząc na egzamin, muszą być zdrowi, nie mogą mieć też nałożonego obowiązku izolacji.

– Trudno powiedzieć, jak kwarantanna wpłynęła na przygotowywanie się do matury. Pracowaliśmy zdalnie, jak można było, to od razu zaczęliśmy przeprowadzać konsultacje na żywo. Wielu maturzystów już pracuje, to być może bardziej wpływa na przygotowanie niż kwarantanna. U uczniów, którzy byli zmotywowani do nauki w szkole, kwarantanna nic nie zmieniła – podkreśla Danutė Mikalauskienė.

Matura z języka litewskiego polegała na napisaniu wypracowania. Do wyboru były cztery tematy – dwa literackie i dwa argumentacyjne. Uczeń mógł wybrać jednego autora z dwóch zalecanych przy każdym temacie albo ze wszystkich obowiązkowych autorów z programu nauczania literatury litewskiej (pisząc wypracowanie na temat literacki, drugiego autora uczeń wybierał według własnego uznania).

Podczas egzaminu dojrzałości z języka litewskiego i literatury kandydaci mogli korzystać z dzieł autorów z obowiązkowego programu nauczania na komputerze odłączonym od sieci internetowej. Z komputera można było korzystać przez 20 minut jednorazowo lub dwa razy po 10 minut. Z jednego komputera mogło korzystać maksymalnie 5 maturzystów. Po każdym użyciu była dezynfekowana mysz komputerowa, klawiatura, ekran dotykowy lub zapewniano dostęp do jednorazowych rękawiczek.

Od 2013 r. maturzyści polskich szkół na Litwie zdają ujednolicony egzamin z języka litewskiego na takich samych zasadach jak uczniowie, dla których jest to język ojczysty. Pomyślne zdanie państwowego egzaminu z języka litewskiego jest warunkiem dostania się na litewskie uczelnie wyższe na miejscach finansowanych przez państwo, nie tylko na kierunkach nauk humanistycznych, ale też na kierunkach nauk ścisłych.

W 2019 roku 79,14 proc. uczniów szkół z polskim językiem nauczania zdało państwowy egzamin z języka litewskiego (w 2018 roku średni wynik dla wszystkich szkół mniejszości narodowych wynosił 76,7 proc). W szkołach litewskich odsetek ten wyniósł 90,6 proc. W Wilnie egzamin zaliczyło 80,16 proc. uczniów polskich szkół, w rejonie wileńskim 84,33 proc., w rejonie solecznickim – 64,29 proc.