W rejonie wileńskim 61 setek z państwowych egzaminów maturalnych. Gratulacje dla absolwentów!

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Choć ostatni rok szkolny podczas pandemii był trudny, to wyniki sesji egzaminów dojrzałości okazały się naprawdę satysfakcjonujące. Po uzyskaniu maksymalnej oceny z doskonałych wyników egzaminów powinno być zadowolonych 61 absolwentów rejonu wileńskiego, z czego 53 setki otrzymali uczniowie z gimnazjów należących do Samorządu Rejonu Wileńskiego, 8 – ze szkół podległych Ministerstwu Oświaty, Nauki i Sportu.

W tym roku w Samorządzie Rejonu Wileńskiego do państwowych i szkolnych egzaminów maturalnych przystąpiło łącznie 589 absolwentów. Spośród nich 461 uczniów to absolwenci szkół Samorządu Rejonu Wileńskiego, a 128 uczniów to absolwenci szkół podległych Ministerstwu Oświaty, Nauki i Sportu. Egzaminy zdawali także uczniowie eksternistyczni.

W tym roku sesja maturalna rozpoczęła się dwa tygodnie wcześniej niż w roku ubiegłym. Absolwenci najczęściej wybierali maturę z języka litewskiego i literatury, języków obcych (rosyjski i/lub angielski), matematyki, historii i biologii.

Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w czołówce

Najwięcej, 53 setki, w tym roku uzyskano z państwowej matury z języka obcego (rosyjskiego), z czego 47 setki zebrali uczniowie gimnazjów należących do samorządu. W sumie 3 absolwentów otrzymało najwyższe oceny z języka obcego (angielskiego), z czego 2 absolwentów to uczniowie Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu i Gimnazjum „Ryto” w Rudominie.

Najwyższe oceny uzyskano na państwowej maturze z języka i literatury litewskiej – setką cieszy się absolwent gimnazjum im. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, a następną setką – absolwent z gimnazjum w Rukojniach. Po jednej setce uzyskano z państwowych egzaminów maturalnych z matematyki i biologii.

Najwięcej setek, 8, zebrali absolwenci Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Na rachunku jednego absolwenta tego gimnazjum pojawiły się dwie setki z biologii i matematyki oraz wysokie wyniki z innych egzaminów – z fizyki i angielskiego. Absolwentowi z tych egzaminów do setek brakowało tylko 2 punktów. Znajomość języka litewskiego i literatury wspomnianego absolwenta również została oceniona wysoko (90 pkt).

Po 6 setkowiczów przygotowało Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie i Gimnazjum im. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, którego absolwentka otrzymała 2 setki – z państwowego egzaminu dojrzałości z języka litewskiego i literatury oraz z języka obcego (rosyjskiego).

Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu, Gimnazjum w Mickunach, Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie i Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu otrzymały po 3 setki.

Cieszymy się, że mimo iż rok szkolny przyniósł wiele wyzwań i uczniowie musieli uczyć się zdalnie i dużo przygotowywać na własną rękę, liczba setek rośnie. Choć w tym roku nie udało się poprawić rekordu setek z zeszłego roku szkolnego, kiedy zebrano łącznie 76 setek, to w porównaniu z rokiem 2019 i 2018 liczba setek stale rośnie.

Rezultaty z języka litewskiego i literatury

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Na egzaminie z języka litewskiego i literatury litewskiej sprawdziło swoją wiedzę 461 absolwentów szkół Samorządu Rejonu Wileńskiego: 257 przystąpiło do państwowego egzaminu, a 204 do matury szkolnej.

Spośród szkół należących do Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu do egzaminu z języka litewskiego i literatury przystąpiło łącznie 128 absolwentów. 81 uczniów przystąpiło do państwowej matury, 47 maturzystów przystąpiło do matury szkolnej.

Państwowy egzamin maturalny z języka i literatury litewskiej zdało prawie 80 proc. wszystkich zdających ze szkół Samorządu Rejonu Wileńskiego. Dwóch absolwentów ze szkół należących do Samorządu Rejonu Wileńskiego zostało ocenionych na setki.

Satysfakcjonują wyniki maturzystów rejonu wileńskiego z egzaminu maturalnego z języka litewskiego i literatury. W tym roku do egzaminu szkolnego z języka i literatury litewskiej przystąpiło 7550 absolwentów szkół Litwy. Spośród nich 251 to absolwenci placówek oświatowych działających na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Cieszymy się z tegorocznych wyników egzaminu szkolnego z języka litewskiego i literatury, bo uczniowie rejonu wileńskiego zdali ten egzamin lepiej w porównaniu z wynikami całej Litwy. Egzamin zdało 94,33 proc. wszystkich uczniów Litwy, nie zdało – 5,67 proc. Liczba uczniów z placówek oświatowych działających w rejonie wileńskim, którzy nie zdali egzaminu, wyniosła 3,19 proc. Jeśli mówimy tylko o placówkach oświatowych należących do Samorządu Rejonu wileńskiego, to liczba tych, którzy nie zdali, sięga tylko 2,94 proc.

Do egzaminu maturalnego z języka ojczystego (polskiego) przystąpiło 266 kandydatów ze szkół samorządu i wszyscy zdali ten egzamin. 15 kandydatów przystąpiło do matury z języka ojczystego (rosyjskiego) i wszyscy również zdali ten egzamin.

Wyniki innych egzaminów maturalnych

W tym roku coraz więcej absolwentów szkół samorządu zdecydowało się przystąpić do państwowej matury z języka obcego (rosyjskiego) – 273 kandydatów – i do państwowej matury z języka obcego (angielskiego) – 225 kandydatów.

Podobnie jak w zeszłym roku wszyscy zdający zdali egzamin z języka rosyjskiego, egzamin z języka angielskiego – 96,89 proc. wszystkich zdających. W tym roku 229 dwunastaków szkół Samorządu Rejonu Wileńskiego jako jeden z obowiązkowych wybrali państwowy egzamin maturalny z matematyki, aby móc studiować bezpłatnie na Litwie. 80,35 proc. uczniów 12 klas znajomość matematyki została oceniona pozytywnie, a 2 absolwentów cieszy się z oceny 100 punktów. W tym roku w porównaniu do 2019 roku i do 2020 r. znacząco spadła liczba absolwentów, którzy nie zdali egzaminu z matematyki.

Spośród 95 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z historii, zdało go 97,89 proc. wszystkich zdających. Do państwowego egzaminu maturalnego z biologii przystąpiło 63 kandydatów, tego egzaminu nie zdało tylko 3 kandydatów. Ci, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu z fizyki (17 absolwentów), otrzymali pozytywne oceny i nikt nie był rozczarowany niezaliczeniem egzaminu.

Wszystkim absolwentom rejonu wileńskiego życzymy największych sukcesów i determinacji w realizacji swoich marzeń!