Więcej

  Rozpoczyna się zbieranie odpadów azbestowych od mieszkańców

  Czytaj również...

  | Fot. pixabay.com

  Informujemy, że w Samorządzie Rejonu Wileńskiego rozpoczyna się zbieranie odpadów azbestowych od indywidualnych mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w sposób objazdowy, podczas którego planowane jest zebranie ok. 500 ton odpadów azbestowych.

  Pierwszeństwo mają osoby, u których zgodnie z harmonogramem 2020 r. odpady azbestowe nie zostały wywiezione (ok. 80 ton). Po zebraniu w sposób objazdowy azbestu z 2020 r. zostanie rozpoczęty objazd przeprowadzany zgodnie z podaniami mieszkańców z 2021 r. Harmonogramy zostaną opublikowane na stronie internetowej www.vrsa.lt.

  Zbieranie odpadów zawierających azbest na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie realizowała spółka ZSA „Švykai”, która wygrała przetarg publiczny.

  Zwracamy uwagę, że mieszkańcy, właściciele i użytkownicy budynków użyteczności publicznej, którzy zaplanowali lub otrzymali już inne fundusze na prace związane z wymianą dachów, np. pomoc strukturalną Unii Europejskiej lub środki z innych funduszy i programów, nie kwalifikują się do bezpłatnego zbierania w sposób objazdowy odpadów zawierających azbest.

  Prosimy o przestrzeganie bezpiecznej odległości i zasad higieny osobistej. Należy nosić maskę zakrywającą nos i usta.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...