Rozpoczyna się zbieranie odpadów azbestowych od mieszkańców

| Fot. pixabay.com

Informujemy, że w Samorządzie Rejonu Wileńskiego rozpoczyna się zbieranie odpadów azbestowych od indywidualnych mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w sposób objazdowy, podczas którego planowane jest zebranie ok. 500 ton odpadów azbestowych.

Pierwszeństwo mają osoby, u których zgodnie z harmonogramem 2020 r. odpady azbestowe nie zostały wywiezione (ok. 80 ton). Po zebraniu w sposób objazdowy azbestu z 2020 r. zostanie rozpoczęty objazd przeprowadzany zgodnie z podaniami mieszkańców z 2021 r. Harmonogramy zostaną opublikowane na stronie internetowej www.vrsa.lt.

Zbieranie odpadów zawierających azbest na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie realizowała spółka ZSA „Švykai”, która wygrała przetarg publiczny.

Zwracamy uwagę, że mieszkańcy, właściciele i użytkownicy budynków użyteczności publicznej, którzy zaplanowali lub otrzymali już inne fundusze na prace związane z wymianą dachów, np. pomoc strukturalną Unii Europejskiej lub środki z innych funduszy i programów, nie kwalifikują się do bezpłatnego zbierania w sposób objazdowy odpadów zawierających azbest.

Prosimy o przestrzeganie bezpiecznej odległości i zasad higieny osobistej. Należy nosić maskę zakrywającą nos i usta.