Więcej

  Państwowy egzamin z języka polskiego i literatury będzie poprzedzony sprawdzianem pośrednim

  W 2024 r. uczniowie będą mogli przystąpić do matury z języka polskiego i literatury na poziomie państwowym. Ta nowość jest aktualna zwłaszcza dla dzisiejszych uczniów III klas gimnazjalnych ze szkół z polskim językiem nauczania.

  Czytaj również...

  Już za parę miesięcy, bo na wiosnę 2023 r., będą oni musieli zdać obowiązkowy sprawdzian pośredni z języka polskiego i literatury, który będzie służył między innymi do oceny umiejętności ucznia w rozumieniu słuchanego i czytanego tekstu oraz jego redagowania.

  Państwowy egzamin z języka ojczystego znajdzie się w puli egzaminów do wyboru, tzn. że uczeń może do niego podchodzić lub zrezygnować z jego składania. Natomiast obowiązkowy będzie sprawdzian pośredni w III klasie gimnazjalnej. Nowy model kształcenia średniego już nie przewiduje egzaminu z języka polskiego i literatury na poziomie szkolnym.

  Sprawdzian pośredni — 19 kwietnia

  „Ponieważ od 1 września br. w szkołach polskiej mniejszości narodowej realizowany jest zaktualizowany program języka polskiego i literatury, tegoroczni uczniowie III klas gimnazjalnych jako pierwsi zmierzą się ze zmianami w ocenie zewnętrznej, jakie są przewidziane po odnowieniu podstawy programowej. W 2023 r. złożą oni pośredni sprawdzian z języka polskiego i literatury” — mówi Rūta Krasauskienė, dyrektor Narodowej Agencji Edukacji.

  — Już w tym roku szkolnym zaczęliśmy pracować według odnowionych podstaw programowych z języka polskiego i literatury, a 19 kwietnia przyszłego roku trzecie klasy gimnazjalne uczące się według zaktualizowanego programu będą składać sprawdzian pośredni z języka ojczystego. Ci sami uczniowie, będąc w czwartej klasie gimnazjalnej, mają prawo wybrać egzamin państwowy z języka polskiego — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Danuta Szejnicka, przedstawicielka Narodowej Agencji Edukacji, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie.

  Zmiany w zewnętrznej ocenie osiągnięć uczniów, które zostaną wdrożone już w przyszłym roku, przedstawiła polskiej społeczności oświatowej Narodowa Agencja Edukacji. Po zatwierdzeniu zmian w trybie organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych w latach 2022–2023 uczniowie polskiej mniejszości narodowej będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu maturalnego z języka polskiego i literatury po dwóch latach (w 2024 r.), po zdaniu obowiązkowego sprawdzianu pośredniego (lit. tarpinis patikrinimas) z języka polskiego i literatury.

  — Po złożeniu sprawdzianu pośredniego w III klasie gimnazjalnej uczeń zdobywa odpowiednią ilość punktów, z którymi przechodzi dalej. Może on uzyskać maksymalną liczbę 40 proc. Z tym wynikiem, który zdobędzie, uczeń przechodzi do następnej klasy. Wynik sprawdzianu pośredniego będzie dodany do wyniku uzyskanego podczas matury. Będzie on też odnotowany w świadectwie dojrzałości — komentuje Danuta Szejnicka.

  Czytaj więcej: Danuta Szejnicka: „Odnowiona podstawa programowa stawia na kompetencje”

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.
  „Egzamin z języka polskiego i literatury otrzymuje rangę państwowego, staje się konkurencyjny w stosunku do innych egzaminów z języków” — wskazuje Danuta Szejnicka
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Podstawowe kompetencje

  Zgodnie z odnowioną podstawą programową praca ucznia będzie skierowana na doskonalenie podstawowych kompetencji. To kształcenie umiejętności mówienia, słuchania, rozumienia tekstu i tworzenia tekstu. Będą one zintegrowane z edukacją medialną, która ma coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. Wdrażanie odnowionej podstawy programowej języka polskiego i literatury rozpoczęło się 1 września 2022 r. w III klasie gimnazjalnej. Od 1 września 2023 r. podstawa programowa języka polskiego i literatury będzie wdrażana w klasach 1, 3, 5, 7, 9 (I gimnazjalnej), III oraz IV gimnazjalnej. Od 1 września 2024 r. odnowiona podstawa programowa będzie obowiązywała we wszystkich klasach szkoły początkowej, podstawowej i średniej.

  Struktura sprawdzianu pośredniego

  Pośredni sprawdzian z języka polskiego i literatury składać się będzie z 3 części: słuchania, czytania i tworzenia tekstu. Sprawdzian odbędzie się w systemie elektronicznym i potrwa półtorej godziny. Podczas części słuchania uczniowie otrzymają jedno lub więcej nagrań audio na różne tematy kulturalne i społeczne o czasie trwania do 5 min, a w części lekturowej teksty obejmujące różne konteksty społeczno-kulturowe o objętości do 800 słów. Zostanie sprawdzone, czy i w jakim stopniu uczniowie zrozumieli główne informacje, myśli, opinie lub ocenę. Zadania tworzenia tekstu będą sprawdzać umiejętności komponowania i edycji tekstu, np. właściwe wykorzystanie środków językowych w celu osiągnięcia poprawności, jasności, spójności tekstu itp.

  Na egzaminie maturalnym — test i praca pisemna

  Państwowy egzamin maturalny z języka polskiego i literatury składać się będzie z 2 części: testu i pracy pisemnej. W teście znajdą się teksty literackie i kulturowe o objętości do 800 słów. Sprawdzi on, w jaki sposób uczniowie analizują, interpretują, oceniają, porównują, wyciągają wnioski, stosują wiedzę o różnych kontekstach, znajomość literatury i języka.

  Do stworzenia tekstu zostaną zaproponowane dwa tematy rozprawki (z których jeden dotyczy tematów pierwszej części) lub tekst do interpretacji. Tworząc rozprawkę, uczeń będzie zobowiązany do nawiązania do co najmniej 2 utworów literackich lub kultury, z których co najmniej jeden pochodzić powinien z listy utworów obowiązkowych. Do interpretacji mogą być zaproponowane teksty z listy rekomendowanych autorów i lektur. Minimalna objętość tworzonego tekstu to 250 słów. Na egzamin przeznaczono 3 godziny.

  — Wprowadzenie matury z języka ojczystego na poziomie państwowym zapowiadane było w Deklaracji ws. oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z harmonogramem wdrażania deklaracji podpisanej przez ministrów oświaty obu państw był przewidziany punkt, który dotyczył zbadania możliwości wprowadzenia takiego egzaminu. Można powiedzieć, że ten punkt został zrealizowany — podkreśla Danuta Szejnicka.

  — Mam nadzieję, że uczniowie będą wybierać egzamin z języka polskiego i literatury. Otrzymuje on rangę państwowego, staje się konkurencyjny w stosunku do innych egzaminów z języków. Będzie również uwzględniany podczas rekrutacji na uczelnie wyższe — zaznacza nasza rozmówczyni.

  Czytaj więcej: Podpisano decyzję o przywróceniu obowiązkowego egzaminu języka polskiego


  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...