Więcej

  Niemcy chcieli wywieźć 10 proc. mieszkańców Litwy na roboty przymusowe

  18 lipca 1943 r. Niemcy zażądali deportacji jednej dziesiątej ludności Litwy na roboty przymusowe do Niemiec. Żądanie to nie zostało zrealizowane. — Łapanie ludzi spowodowało prawdziwy chaos ekonomiczny. Ludność miast masowo uciekała, wiele zakładów przestało działać — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” dr Vitalija Stravinskienė, historyk z Instytutu Historii Litwy.

  Czytaj również...

  Żądania okupantów

  W czasie II wojny światowej praca przymusowa w Niemczech była jednym z głównych zagrożeń dla ludności terytoriów podbitych przez III Rzeszę. Wywózki do Niemiec miały charakter zaplanowanych akcji. Udział pracowników przymusowych stanowił czwartą część siły roboczej w Niemczech, a większość niemieckich fabryk wykorzystywała niewolniczą pracę więźniów.

  Na Litwie największą akcję masowych wywózek na roboty miała miejsce w lipcu 1943 r. Okupantom nie udało się jej jednak zrealizować. — Niemcy planowali zebrać do prac przymusowych 10 proc. ludności Litwy, czyli 270-280 tys. W miastach odbywały się łapanki, ludzie czuli się nieustanie zagrożeni, więc uciekali, nie stawiali się w swoich miejscach pracy. W efekcie nastąpił całkowity chaos. Ostatecznie cywilna władza niemiecka zdecydowała, że do prac w Niemczech będzie dostarczone 30 tys. osób. Także te plany zostały zrealizowane tylko w 50 proc., bo na roboty do Niemiec wywieziono ok. 14 tys. — mówi historyk.

  Tak wielkie żądania okupantów miały być nie tylko odpowiedzią na rosnące stale potrzeby gospodarcze III Rzeszy, ale również formą represji. — W pierwszej fazie wywózek wywożono przede wszystkim Polaków. Antylitewską tendencję w ramach wywózek na roboty przymusowe można zauważyć po roku 1943, kiedy Litwini zbojkotowali ideę stworzenia litewskiego batalionu SS. Wówczas w ramach represji do KL Stutthof z Wilna wywieziono kilkudziesięciu inteligentów litewskich, jak również zwiększono liczbę robotników do prac przymusowych dla Litwy i okręgów z ludnością litewską — mówi historyk.

  Niemiecki plakat propagandowy z punktu werbunkowego na roboty do Niemiec przy ulicy Nowy Świat: „Chodźmy na roboty rolne do Niemiec. Zgłoś się natychmiast u Twojego wójta”, ok. 1940 r.
  | Fot. NAC

  Polaków wywożono wcześniej

  Nie była to pierwsza akcja zbierania robotników przymusowych do III Rzeszy. Inne, choć okupanci nie zakładali tak ogromnych mas wywiezionych, okazywały się być bardziej skuteczne w praktyce.

  — Pierwszy plan realizowany był w 1942 r. Wówczas na Litwie trzeba było zebrać 37 tys. osób do pracy w Niemczach. Plan zbierania przymusowych robotników był rozdzielony na cztery okręgi. Największą liczbę wyznaczono dla Wilna. Miasto miało zebrać 10 tys. osób. Do porównania: w Kownie trzeba było zebrać ok. 3 tys., w Szawlach — 400, w Poniewieżu — 500. Trzeba przyznać, że wyznaczony wówczas plan miał antypolskie cechy. Został on zrealizowany w 85 proc. Z Litwy wywieziono ok. 13 tys. osób — wyjaśnia rozmówczyni „Kuriera Wileńskiego”.

  Rok później, w czerwcu, przystąpiono do realizacji kolejnego planu. — Tym razem władze okupacyjne zażądały zebrania 40 tys. robotników: dla okręgu wileńskiego — 7,1 tys., dla kowieńskiego — ok. 13 tys., dla szawelskiego — ok. 12 tys., dla poniewieskiego — 8,5 tys. osób. W okręgu wileńskim plan zrealizowany był mniej niż w 50 proc. Z Wilna wywieziono 3 tys. osób. Do pracy w Niemczech trafiło wówczas najwięcej ludzi z powiatów wiejskich, czyli Święcian, Oszmian, Świru — mówi historyk.

  Ostatnia duża akcja łapania robotników do prac przypadła na pierwszą połowę 1944 r. — Wówczas Niemcy zażądali 100 tys. robotników. Największy nacisk kładziony był na przesiedlonych do Litwy uchodźców z Rosji i Białorusi, ale żądano i miejscowej ludności. Z okręgu wileńskiego wywieziono 16,5 tys. osób. Ilu wśród nich było mieszkańców Wilna? Nie wiadomo. Z Litwy wywieziono wówczas ok. 52 tys. osób. Szacuje się, że z Wilna do prac przymusowych w latach 1942-1944 wywieziono 10-12 tys. Osób. To byli Polacy, Rosjanie, Litwini — mówi Vitalija Stravinskienė.

  Czytaj więcej: Stravinskienė: Procesów demograficznych nie dało się wyreżyserować nawet w Związku Sowieckim

  Zagraniczne pracownice z więzienia Stadelheim w fabryce należącej do firmy AGFA produkującej aparaty fotograficzne
  | Fot. wikipedia

  Polacy – masowo wywożeni i dyskryminowani

  Warto zauważyć, że Polacy należeli do najliczniejszych grup robotników przymusowych w III Rzeszy. Według różnych szacunków, do końca wojny wywieziono od 2,5 do 3,5 mln osób posiadających w 1939 r. polskie obywatelstwo. Łącznie na potrzeby niemieckiej gospodarki pracowało około 12 mln robotników cudzoziemskich z całej okupowanej Europy.

  Sytuacja robotników przymusowych z różnych krajów nie była taka sama. Zarządzenia niemieckie szczególnie dyskryminowały Polaków i obywateli ZSRS, a ich pozycja była gorsza niż robotników z innych państw. Nie zawierano z nimi żadnych umów o pracę i nie chroniły ich żadne przepisy. Polacy nie mieli również prawa wyboru ani zmiany miejsca pracy, od 1942 r. nie mieli urlopów a czas pracy ustalał ich pracodawca. Oznaczało to, że robotnicy zatrudnieni w rolnictwie mogli pracować przez cały tydzień od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora, także w niedziele i święta. Pracodawcy nie byli również zobowiązani do zapewnienia zabezpieczenia pracowników przed utratą życia lub zdrowia, ochronie nie podlegały kobiety w ciąży. Polska młodzież pracowała w takich samych warunkach i wymiarze czasu co dorośli, ale za niższe wynagrodzenie. W 1992 r. i po 2001 r. rząd niemiecki przekazał na jednorazowe wypłaty dla byłych polskich robotników przymusowych i niewolniczych sumę ok. 2,3 mld marek. Stanowi ona symboliczną rekompensatę za doznane przez nich krzywdy.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Trans/Misje Balticum 2023. „Widowni nie zabrakło”

  — Bardzo się cieszę, że pomimo tak wielu wydarzeń, jakie miały miejsce w tym czasie na Wileńszczyźnie, nie zabrakło nam widowni. Doskonale rozumiemy, że nasza propozycja nie ma tak wielu odbiorców jak folklor czy pop kultura, ale jesteśmy przekonani,...

  Zbrodnia sowieckich represji do dziś nie została rozliczona

  Ilona Lewandowska: 17 września 1939 r. był jedną z dat w czasie II wojny światowej, o której przez dziesięciolecia nie mogliśmy pamiętać. Co wydarzenia, które się tego dnia rozegrały, oznaczały dla Polaków zamieszkujących tereny, gdzie wkroczyła Armia Czerwona?  Ewa Kowalska:...

  Bartas Szymoniak: „Szczerość to najlepszy sposób na sukces”

  Ilona Lewandowska: Już 18 września wystąpi Pan w Wilnie. Co przygotował Pan dla naszej widowni? Bartas Szymoniak: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że będzie to już moja kolejna wizyta w Wilnie i że będę występować w Domu Kultury Polskiej, gdzie...

  Spektakl „Kopciuszek” w DKP — tym razem na charytatywny cel

  „Kopciuszka” reklamować nie trzeba. Jedna z najbardziej znanych baśni na świecie doczekała się wielu scenicznych i filmowych interpretacji. W DKP w tytułową postać wcieliła się Gabriela Nowicka. — Granie dla dzieci to ogromne wyzwanie, bo wszystko odbierają inaczej niż dorośli,...