Więcej

  Elektrowni wiatrowych będzie więcej

  Liczba elektrowni wiatrowych, które mają powstać na Litwie, gwałtownie rośnie — wynika z danych Agencji Ochrony Środowiska.

  Czytaj również...

  Porównując dane z ostatnich pięciu lat, najwięcej elektrowni wiatrowych zaplanowano w 2023 r. Zgodnie z wnioskami selekcyjnymi przyjętymi przez Agencję w 2023 r. oraz ekspertyzami, wg których planowana działalność gospodarcza spełnia wymogi ochrony środowiska i innymi aktami prawnymi, na lądzie mogłoby powstać 417 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 3 127,5 MW. Podczas oceny oddziaływania na środowisko uwzględnia się oddziaływanie na środowisko turbin wiatrowych o maksymalnych parametrach, których łączna wysokość może sięgać do 260 m, a moc zwykle waha się od 6 MW do 8 MW.

  Najwięcej w samorządach Pakruojis, Pasvalys i Telšiai

  W 2023 r. Agencja przyjęła 23 wnioski selekcyjne, zgodnie z którymi ocena oddziaływania na środowisko nie jest wymagana w przypadku instalacji planowanych 110 elektrowni wiatrowych. Dla porównania w 2022 r. przyjęto 25 takich wniosków selekcyjnych dla 192 elektrowni wiatrowych, w 2021 r. — 9 wniosków selekcyjnych dla 49 elektrowni wiatrowych, w 2020 r. — 11 wniosków selekcyjnych dotyczących instalacji 47 elektrowni wiatrowych, w 2019 r. — 12 wniosków selekcyjnych dotyczących instalacji 107 elektrowni wiatrowych.

  W 2023 r. Agencja, po zapoznaniu się z raportami o oddziaływaniu na środowisko, podjęła 11 decyzji o instalacji 307 elektrowni wiatrowych na lądzie. Stwierdzono w tych decyzjach, że planowane farmy wiatrowe spełniają wymogi przepisów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia publicznego, ochrony nieruchomego dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony ludności, po wdrożeniu środków przewidzianych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko w celu zapobieżenia, kompensacji lub wyeliminowania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz wyeliminowania jego skutków, a także warunków określonych w decyzjach.

  Tymczasem w 2019 i 2020 r. decyzje o oddziaływaniu instalacji elektrowni wiatrowych na środowisko nie były podejmowane przez Agencję. W 2021 r. podjęto 6 decyzji o instalacji 145 elektrowni wiatrowych, w 2022 r. — 8 decyzji o instalacji 139 elektrowni wiatrowych.

  Zgodnie z przyjętymi w 2023 r. wnioskami selekcyjnymi i decyzjami o oddziaływaniu na środowisko, planuje się budowę elektrowni wiatrowych na lądzie: w samorządach Pakruojis — 86, Pasvalys — 79, Telšiai — 73, Anykščiai — 39, Panevėžys — 24, Radviliškis — 23, Alytus — 15, Kelmė — 14, Akmenė — 9, Kaunas — 7, Marijampolė — 6, Joniškis — 6, Tauragė — 6, Ukmergė — 6, Zarasai — 6, Kaišiadorys — 5, Kupiškis — 4, Jurbarkas — 4, Biržai — 3, Vilkaviškis — 2.

  Farma wiatrowa na Bałtyku

  W październiku 2023 r. Agencja przyjęła również decyzję o oddziaływaniu na środowisko instalacji i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej na litewskim terytorium morskim, tj. zatwierdziła budowę farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

  Obszar wydzielony pod morskie elektrownie wiatrowe na Bałtyku jest oddalony o 29,5-33,7 km od linii brzegowej. Planowana jest budowa do 90 morskich elektrowni wiatrowych o mocy wstępnej 20 MW lub większej, maksymalna wysokość elektrowni do najwyższego punktu skrzydła to 350 m, maksymalna średnica wirnika to 320 m. Planowana morska farma wiatrowa będzie miała maksymalną dopuszczalną moc 700 MW.

  Porównując łączne dane z ostatnich pięciu lat dotyczące planowanej budowy elektrowni wiatrowych na lądzie i na morzu, widać wyraźnie, że liczba elektrowni wiatrowych planowanych do budowy na Litwie wciąż szybko rośnie. W 2019 r. było ich 107, w 2020 r. — 47, w 2021 r. — 194, w 2022 r. — 331, a w 2023 r. — 507.

  Program XVIII Rządu Republiki Litewskiej zakłada rozwój produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i przewiduje zainstalowanie do 1,2 GW elektrowni wiatrowych na lądzie w 2025 r.

  Czytaj więcej: Wiatrem zgasić nadciągający wybuch ceny prądu

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Źródłagamta.lt

  Więcej od autora

  Zatroszczmy się o swoje zdrowie już teraz

  Dokąd na badanie Na Litwie istnieje pięć nieodpłatnych programów zapobiegania chorobom, których koszty są refundowane przez Kasy Chorych z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aby skorzystać z badań profilaktycznych, należy najpierw skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który oceni stan zdrowia i...

  Prezydent wręczył odznaczenie państwowe dla Adama Błaszkiewicza

  — Odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla społeczności polskiej, która pracuje u podstaw. To nagroda dla moich współpracowników, z którymi społecznie działamy, czy to w harcerstwie, czy w Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą. A że padło na mnie,...

  Matura 2025. Czego się spodziewać?

  Minister oświaty Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, która przedstawiła cel konferencji, przyznała, że w tym roku egzaminy pośrednie zakończyły się fiaskiem, ale wyraziła zadowolenie, że już w krótkim okresie urzędowania udało się znaleźć kompromisy. Uwzględniono życzenia i uwagi Wiceminister Ignas Gaižiūnas, który przedstawił nowy...

  W stulecie Święta Pieśni na Litwie zaprezentowały się również polskie zespoły

  Według obliczeń organizatorów w rozśpiewanym i roztańczonym festiwalu wzięło udział 37 tys. artystów, w tym ponad 2 tys. z zagranicy z 14 krajów świata. Zaprezentowali się oni podczas 14 wydarzeń. Do udziału w litewskim Święcie Pieśni zostały zaproszone również...