Więcej

  Informacja o eksploatacji placu zbioru odpadów wielkogabarytowych, pod adresem w. Wieluciany, gmina Szaterniki rej. wileński

  Czytaj również...

  ZSA „VAATC” na terenie rejonu wileńskiego urządziło i eksploatuje dwa place gromadzenia odpadów wielkogabarytowych pod adresami w. Wieluciany gm. Szaterniki rej. wileński i w. Grikienis gm. Suderwa rej. wileński.

  Należy pamiętać, że na placach zbierania odpadów wielkogabarytowych są przyjmowane od mieszkańców nie tylko odpady wielkogabarytowe (meble, tkaniny, sprzęt AGD, opony samochodowe), ale również odpady, pasujące do przetwórstwa na surowce wtórne (szkło, tworzywa sztuczne, metale, makulatura), odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady remontów mieszkań i zagród).
  Należy pamiętać, że od osób prawnych żadne odpady nie są przyjmowane na place gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.
  Odpady na place zbiórki odpadów wielkogabarytowych mogą być dostarczane w dni powszednie, z wyjątkiem poniedziałków, w godzinach od 10.00 do 19.00, przerwa obiadowa w godz. 14:30 – 15:00, w soboty od godz. 10.00 do 16.30, przerwa obiadowa w godz. 13.00-13.30. W niedziele i poniedziałki place są nieczynne.

  Na placach gromadzenia odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców są przyjmowane również odpady niebezpieczne w gospodarstwach domowych: bezużyteczne środki chemii gospodarczej, odpady farb, lakierów i materiałów wykończeniowych, akumulatory aut osobowych, smary, urządzenia elektroniczne i t.p.
  Na placach zbierania odpadów wielkogabarytowych, pod adresami w. Wieluciany gm. Szaterniki rej. wileński i w. Grikienis gm. Suderwa rej. wileński od mieszkańców rej. wileńskiego przyjmuję się odpady powstałe w bycie i gospodarstwach domowych: plastyki, szkło, metal, żelazo i stal, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, mieszane odpady budowlane i rozbiórkowe, używane opony, odpady drewna, ubrania, i inne.
  Baterie, akumulatory oraz odpady agrochemii będą przyjmowane, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na ich porządkowanie.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...