Informacja o eksploatacji placu zbioru odpadów wielkogabarytowych, pod adresem w. Wieluciany, gmina Szaterniki rej. wileński

ZSA „VAATC” na terenie rejonu wileńskiego urządziło i eksploatuje dwa place gromadzenia odpadów wielkogabarytowych pod adresami w. Wieluciany gm. Szaterniki rej. wileński i w. Grikienis gm. Suderwa rej. wileński.

Należy pamiętać, że na placach zbierania odpadów wielkogabarytowych są przyjmowane od mieszkańców nie tylko odpady wielkogabarytowe (meble, tkaniny, sprzęt AGD, opony samochodowe), ale również odpady, pasujące do przetwórstwa na surowce wtórne (szkło, tworzywa sztuczne, metale, makulatura), odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady remontów mieszkań i zagród).
Należy pamiętać, że od osób prawnych żadne odpady nie są przyjmowane na place gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.
Odpady na place zbiórki odpadów wielkogabarytowych mogą być dostarczane w dni powszednie, z wyjątkiem poniedziałków, w godzinach od 10.00 do 19.00, przerwa obiadowa w godz. 14:30 – 15:00, w soboty od godz. 10.00 do 16.30, przerwa obiadowa w godz. 13.00-13.30. W niedziele i poniedziałki place są nieczynne.

Na placach gromadzenia odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców są przyjmowane również odpady niebezpieczne w gospodarstwach domowych: bezużyteczne środki chemii gospodarczej, odpady farb, lakierów i materiałów wykończeniowych, akumulatory aut osobowych, smary, urządzenia elektroniczne i t.p.
Na placach zbierania odpadów wielkogabarytowych, pod adresami w. Wieluciany gm. Szaterniki rej. wileński i w. Grikienis gm. Suderwa rej. wileński od mieszkańców rej. wileńskiego przyjmuję się odpady powstałe w bycie i gospodarstwach domowych: plastyki, szkło, metal, żelazo i stal, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, mieszane odpady budowlane i rozbiórkowe, używane opony, odpady drewna, ubrania, i inne.
Baterie, akumulatory oraz odpady agrochemii będą przyjmowane, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na ich porządkowanie.