Więcej

  Maturzyści składali język litewski

  Czytaj również...

  W tym roku ok. 36 tys. maturzystów składało egzamin z języka litewskiego Fot. Marian Paluszkiewicz
  W tym roku ok. 36 tys. maturzystów składało egzamin z języka litewskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

  Obowiązkowy egzamin maturalny z języka litewskiego w poniedziałek, 1 czerwca, składali maturzyści na Litwie. Złożenie tego egzaminu jest warunkiem uzyskania świadectwa dojrzałości. W tym roku 21 095 maturzystów podeszło do składania państwowego egzaminu z języka litewskiego, 14 977 — do szkolnego egzaminu.

  Zarówno na państwowym, jak też na szkolnym egzaminie maturalnym z języka litewskiego uczniowie musieli napisać wypracowanie. Uczniowie mogli wybrać jeden z czterech podanych tematów: dwu rozprawek i dwu wypracowań literackich. Na obu typach egzaminów przy każdym temacie znalazły się też nazwiska obowiązkowych autorów z kanonu literatury litewskiej. Na egzaminie państwowym podczas pisania rozprawki maturzysta musi odwołać się do twórczości jednego ze wskazanych autorów i literackich (kulturowych) kontekstów oraz powołać się na jednego autora według swego uznania.

  — Z niepokojem czekamy na wyniki egzaminu z języka litewskiego — mówiła lituanistka Diana Jelmakaitė z Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach. — Jest to dla nas bardzo trudny egzamin, zresztą nie tylko dla nas, jest on bardzo trudny również dla uczniów ze szkół litewskich. O problemie z nauczaniem i składaniem języka litewskiego mówiono zresztą na tegorocznej konferencji oświatowej w Sejmie z udziałem nauczycieli lituanistów i przedstawicieli władz oświatowych.

  Już trzeci rok z kolei od 2013 roku na mocy nowelizacji Ustawy o Oświacie z 17 marca 2011 r. maturzyści ze szkół mniejszości narodowych składają ujednolicony egzamin z języka litewskiego. Przysługują im tylko nieznaczne ulgi w ocenianiu prac egzaminacyjnych. Ujednolicenie egzaminu z języka litewskiego było decyzją polityczną i niezwykle szkodliwą dla maturzystów ze szkół mniejszości narodowych. Ujednolicenie egzaminu zostało narzucone wbrew masowym protestom polskiej społeczności szkolnej i bez odpowiedniego przygotowania do stopniowego wprowadzenia reformy oświatowej: nie zadbano w odpowiednim czasie o dostosowanie programu nauczania do nowych wymogów egzaminacyjnych, nie wydano odpowiednich podręczników, nie przeprowadzono kształcenia metodycznego nauczycieli.

  Skutkiem nowelizacji Ustawy o Oświacie i ujednolicenia wymogów egzaminacyjnych było znaczne, często kilkakrotne, pogorszenie wyników egzaminów na maturze z języka litewskiego — zwłaszcza o wiele trudniejsze stało się zdobycie maksymalnej liczby punktów za egzamin, co często oznacza dla maturzysty niemożliwość dostania się na studia finansowane przez państwo.

  — Składałem szkolny egzamin z języka litewskiego — powiedział dla „Kuriera” maturzysta Daniel z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie. — W chwili, kiedy musieliśmy wybrać typ egzaminu (szkolny czy państwowy), widziałem swoją przyszłość raczej za granicą, dlatego wybrałem składanie na poziomie szkolnym. Obecnie zmieniłem zdanie, postanowiłem zostać w kraju, dlatego myślę o dostaniu się do kolegium.

  Zdaniem maturzysty, tematy prac pisemnych na szkolnym egzaminie nie były trudne.

  — Powtórzyłem przed egzaminem utwory wszystkich wymaganych autorów. Tak się szczęśliwie stało, że we wszystkich tematach prac pisemnych powtarzali się dobrze znani pisarze — Sruoga, Biliūnas, Aputis. Więc o wynik jestem raczej spokojny, zwłaszcza że napisałem pracę obszerniejszą niż wymagane 400 wyrazów.

  Żeby państwowy egzamin uważał się za złożony, maturzysta powinien uzyskać nie mniej niż 30 proc. możliwych punktów. Ocena szkolnego egzaminu maturalnego — stopień — będzie wpisywany według tabeli zatwierdzonej przez Narodowe Centrum Egzaminacyjne. Podczas państwowego i szkolnego egzaminu z języka litewskiego uczniowie mogli korzystać ze słowników języka litewskiego oraz słowników dwujęzycznych dla uczniów szkół mniejszości narodowych.

  Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzyści muszą złożyć co najmniej 2 egzaminy maturalne: obowiązkowy z języka litewskiego i jeden egzamin do wyboru. Poza egzaminem maturalnym z języka litewskiego uczniowie mogą składać egzaminy nie więcej niż z 6 przedmiotów.

  W ubiegłym roku egzamin maturalny z języka litewskiego i literatury był jednym z tych, którego nie złożyła większość abiturientów — prawie 12 proc.

  TEMATY PAŃSTWOWEGO EGZAMINU JĘZYKA LITEWSKIEGO

  Tematy rozprawek

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  1. Jak zmienia się rola inteligenta w społeczeństwie?
  (autorzy do wyboru: Vincas Kudirka, Juozas Aputis, Jurgis Kunčinas)

  2. Co potrafi śmiech?
  (autorzy do wyboru: Jurgis Savickis, Balys Sruoga, Marius Ivaškevičius)

  Tematy wypracowań literackich

  1. Tęsknota za utraconą ojczyzną w literaturze litewskiej
  (autorzy do wyboru: Salomėja Nėris, Antanas Škėma, Česlovas Milošas)

  2. Odczucie piękna codzienności w literaturze litewskiej
  (autorzy do wyboru: Kristijonas Donelaitis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Judita Vaičiūnaitė)

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Print

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polonez na 144 par maturzystów ponownie skradł serca Polaków

  Zaraz po tym, gdy z ust prowadzących padło hasło: „Poloneza czas zacząć”, wraz z dźwiękami podniosłej muzyki Wojciecha Kilara prawie 300 tancerzy w galowych strojach dumnie ruszyło przed siebie. W sposób symboliczny poza sobą zostawili 12 szkolnych lat i...

  Egzamin z litewskiego — sprawdzianem z nieskuteczności nauczania tego przedmiotu

  Poznane wyniki matur pozwoliły jednym maturzystom odetchnąć z ulgą i aplikować na wymarzone kierunki, inni zaś zastanawiają się nad planem B. Niestety, dla 21 proc. tegorocznych maturzystów polskich szkół, którzy podeszli do składania matury z języka litewskiego, droga na...

  Zatroszczmy się o swoje zdrowie już teraz

  Dokąd na badanie Na Litwie istnieje pięć nieodpłatnych programów zapobiegania chorobom, których koszty są refundowane przez Kasy Chorych z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aby skorzystać z badań profilaktycznych, należy najpierw skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który oceni stan zdrowia i...

  Prezydent wręczył odznaczenie państwowe dla Adama Błaszkiewicza

  — Odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla społeczności polskiej, która pracuje u podstaw. To nagroda dla moich współpracowników, z którymi społecznie działamy, czy to w harcerstwie, czy w Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą. A że padło na mnie,...