Podczas spotkania pracowników socjalnych – o zapobieganiu przemocy przestępczej, aktualiach i możliwościach współpracy z organizacją „Caritas” Archidiecezji Wileńskiej

Uczestników spotkania przywitała wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko. Fot vrsa.lt

15 listopada w dużej sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Ochrony Praw Dziecka, pracowników socjalnych gmin, pracujących z rodzinami ryzyka społecznego i gośćmi – przedstawicielami organizacji „Caritas” Archidiecezji Wileńskiej oraz Centrum Wspierania Rodzin Ludzi Zaginionych.

Spotkanie miało na celu rozwiązywanie czułych zagadnień społecznych, udzielanie pomocy ofiarom przemocy przestępczej i zwalczanie handlu ludźmi oraz zapobieganie przemocy w najbliższym otoczeniu.
Uczestnicząca w spotkaniu wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko podziękowała uczestnikom dyskusji-spotkania, organizacji „Caritas” Archidiecezji Wileńskiej za niezwykle ważną pracę, udzielanie ludziom niezbędnej pomocy i wyraziła życzenie, żeby organizacja prowadziła aktywną działalność na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Kierownik programu Wspierania Ludzi Zaginionych organizacji „Caritas” Archidiecezji Wileńskiej Angelė Lazauskienė podczas dyskusji-spotkania zaprezentowała działalność organizacji i metody pomocy dla osób o największym wykluczeniu społecznym, opowiedziała o wieloletnim doświadczeniu, strukturze organizacji i jej podstawowych celach.
Gość ze Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Rodzin Ludzi Zaginionych” Rugilė Butkevičiūtė opowiedziała o działalności ośrodka, o wspieraniu rodzin, bliskich, dzieci a także rodziców osób zaginionych, jak również o usługach, świadczonych ofiarom handlu ludźmi, mieszkańcom rejonu wileńskiego, którzy ucierpieli od przemocy w najbliższym otoczeniu.
Kierownik Wydziału Ochrony Praw Dziecka Samorządu Rejonu Wileńskiego Silva Lukoševičienė zaprezentowała działalność Wydziału, opowiedziała zebranym o reorganizacji działu, planowanych funkcjach pracowników i przypomniała, jakie działania powinni podjąć pracownicy socjalni w sytuacjach kryzysowych.
Podczas spotkania zostały również omówione możliwości współpracy pomiędzy pracownikami, świadczącymi usługi socjalne i organizacją „Caritas” Archidiecezji Wileńskiej, możliwości dyskusji w gminach przy okrągłym stole z najbardziej aktywnymi członkami wspólnot Samorządu Rejonu Wileńskiego. Dyskutowano również o udzielaniu pomoc prawnej, psychologicznej i socjalnej dla mieszkańców gmin – ofiar przemocy, o zajęciach edukacyjnych dla uczniów starszych klas na temat handlu ludźmi, o szkoleniach dla specjalistów, – w jaki sposób rozpoznać i pracować z ofiarami przemocy przestępczej.