Więcej

  Podczas spotkania pracowników socjalnych – o zapobieganiu przemocy przestępczej, aktualiach i możliwościach współpracy z organizacją „Caritas” Archidiecezji Wileńskiej

  Czytaj również...

  Uczestników spotkania przywitała wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko. Fot vrsa.lt

  15 listopada w dużej sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Ochrony Praw Dziecka, pracowników socjalnych gmin, pracujących z rodzinami ryzyka społecznego i gośćmi – przedstawicielami organizacji „Caritas” Archidiecezji Wileńskiej oraz Centrum Wspierania Rodzin Ludzi Zaginionych.

  Spotkanie miało na celu rozwiązywanie czułych zagadnień społecznych, udzielanie pomocy ofiarom przemocy przestępczej i zwalczanie handlu ludźmi oraz zapobieganie przemocy w najbliższym otoczeniu.
  Uczestnicząca w spotkaniu wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko podziękowała uczestnikom dyskusji-spotkania, organizacji „Caritas” Archidiecezji Wileńskiej za niezwykle ważną pracę, udzielanie ludziom niezbędnej pomocy i wyraziła życzenie, żeby organizacja prowadziła aktywną działalność na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Kierownik programu Wspierania Ludzi Zaginionych organizacji „Caritas” Archidiecezji Wileńskiej Angelė Lazauskienė podczas dyskusji-spotkania zaprezentowała działalność organizacji i metody pomocy dla osób o największym wykluczeniu społecznym, opowiedziała o wieloletnim doświadczeniu, strukturze organizacji i jej podstawowych celach.
  Gość ze Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Rodzin Ludzi Zaginionych” Rugilė Butkevičiūtė opowiedziała o działalności ośrodka, o wspieraniu rodzin, bliskich, dzieci a także rodziców osób zaginionych, jak również o usługach, świadczonych ofiarom handlu ludźmi, mieszkańcom rejonu wileńskiego, którzy ucierpieli od przemocy w najbliższym otoczeniu.
  Kierownik Wydziału Ochrony Praw Dziecka Samorządu Rejonu Wileńskiego Silva Lukoševičienė zaprezentowała działalność Wydziału, opowiedziała zebranym o reorganizacji działu, planowanych funkcjach pracowników i przypomniała, jakie działania powinni podjąć pracownicy socjalni w sytuacjach kryzysowych.
  Podczas spotkania zostały również omówione możliwości współpracy pomiędzy pracownikami, świadczącymi usługi socjalne i organizacją „Caritas” Archidiecezji Wileńskiej, możliwości dyskusji w gminach przy okrągłym stole z najbardziej aktywnymi członkami wspólnot Samorządu Rejonu Wileńskiego. Dyskutowano również o udzielaniu pomoc prawnej, psychologicznej i socjalnej dla mieszkańców gmin – ofiar przemocy, o zajęciach edukacyjnych dla uczniów starszych klas na temat handlu ludźmi, o szkoleniach dla specjalistów, – w jaki sposób rozpoznać i pracować z ofiarami przemocy przestępczej.

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...