Nowy porządek włączania dróg i ulic na listę dróg i ulic o znaczeniu lokalnym Samorządu Rejonu Wileńskiego

20 lutego b.r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę, na mocy której potwierdzono kryteria nadania drogom i ulicom statusu dróg lokalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Ustalono 8 kryteriów, którym ma sprostać droga o znaczeniu lokalnym:
Droga znajduje się na ziemi państwowej;
W celu obsługi drogi działka została przekazana do Samorządu Rejonu Wileńskiego;
Pas drogi nie jest krótszy niż 8 m (cz. 2 art. 11. Ustawy o Drogach Republiki Litewskiej);
Jezdnia jest wyposażona zgodnie z zasadami projektowania dla standaryzowanych nawierzchni drogowych w KPT SDK 07 (tabela 9-12);
Droga jest łącząca (łączy inne drogi lub osiedla);
Jest urządzony lub może być urządzony plac do zawracania (STR 2.06.04: 2014: „Ulice i drogi lokalne. Wymagania ogólne.” str. 32 wzór 5. Minimalny plac do zawracania dla ciężarówki 2-osiowej);
Droga prowadzi do obiektów publicznych;
Droga prowadzi do miejsca o innym przeznaczeniu (budynków jedno- i dwumieszkaniowych, terenu handlowego i przemysłowego), przewidzianego w rejestrze publicznym lub planowanego zgodnie z Planem Specjalnym Krajobrazu i dokumentami precyzującymi.
Proponowane drogi i ulice mogą być wciągnięte na listę dróg i ulic Samorządu Rejonu Wileńskiego tylko pod warunkiem spełnienia co najmniej 4 kryteriów.
Mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą składać wnioski w swojej gminie. Propozycje wciągnięcia drogi na listę dwa razy w roku będą rozpatrywane przez komisję, utworzoną na mocy rozporządzenia dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Nr. A27(1)-569 z dn. 14 marca 2018 r. Komisja rozpatrzy również zagadnienia związane z przedłużeniem, skróceniem lub zmianą nazwy odcinków dróg. Zainteresowane strony zostaną poinformowane o decyzjach podjętych przez Komisję nie później niż w ciągu dziesięciu dni roboczych od podpisania protokołu.
Zwracamy uwagę, że przyjęty opis procedury nie dotyczy do dróg na terenie wspólnot ogrodniczych, przedsiębiorstw lub organizacji. Drogi te są przekazywane Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego zgodnie z procedurą przewidzianą w innych aktach prawnych.
Wejście w życie nowego trybu włączania dróg i ulic na listę dróg i ulic o znaczeniu lokalnym Samorządu Rejonu Wileńskiego zapewni bardziej sprawny i efektywny przebieg procesu.