Przedsiębiorcy Polski i Litwy chcą się spotykać

Wileński oddział Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa zainicjował spotkanie, które odbyło się 11 lutego, w Ambasadzie RL w Warszawie Fot. organizatorzy

Wileński oddział Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa zainicjował spotkanie, które odbyło się 11 lutego, w Ambasadzie RL w Warszawie. Spotkanie poświęcone było współpracy gospodarczej między sektorami małej i średniej przedsiębiorczości (MSP) dwóch krajów.

Podczas spotkania odbyły się dwa panele dyskusyjne: jeden, poświęcony wyzwaniom i możliwościom, jakie stoją przed sektorem MSP Polski i Litwy, oraz drugi – dotyczący możliwości wspierania współpracy MSP dwóch krajów przez instytucje władzy oraz pozarządowe.
Spotkanie otworzył ambasador RL w Warszawie, Eduardas Borisovas, który opowiedział zebranym o relacjach gospodarczych między Litwą i Polską, podkreślił względnie dużą objętość wymiany handlowej między dwoma krajami – podobną do wymiany polsko-tureckiej. Z Litwy licznie przybyli też przedsiębiorcy i eksperci zrzeszeni w Radzie Biznesu. Litewskich gości szczególnie interesowały instytucje powołane w Polsce w ostatnich latach – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Konstytucji Biznesu oraz innych.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział, m. in.: poseł Sejmu RL Justas Džiugelis, posłowie Sejmu RP Barbara Dziuk oraz Wojciech Zubowski, przedstawiciel Rzecznika MSP Kamil Rybikowski, a także przedstawiciele Rady Gospodarczej oraz przedsiębiorcy polscy i litewscy.
W dyskusji omówiono potrzebę szerszej współpracy środowisk małego i średniego biznesu Litwy i Polski, kontaktów między organizacjami branżowymi, podawano przykłady dobrych praktyk z innych krajów. Poruszono kwestię instrumentów finansowych, narzędzi internetowych – i potrzebę tworzenia własnych. Zauważono potencjał do współpracy regionalnej w ramach inicjatywy Trójmorza, gdzie planowane są wielkie inwestycje, dzięki którym także lokalni przedsiębiorcy mogą otrzymać bodziec do działania i rozwoju.
Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że takie spotkania są potrzebne, zaś kolejne powinno się odbyć na Litwie w szerszym formacie, być może goszczone przez parlament Litwy. Wskazano, że sąsiedzkie kraje mają sobie wiele do zaoferowania w dziedzinie regulacji gospodarczych i doświadczeń biznesowych, rozwiązań technicznych – i warto się tymi informacjami dzielić.