Więcej

  Przesyłki zamiast listów: nowe trendy w „Poczcie Litwy”

  Czytaj również...

  Oficjalnie „Poczta Litwy” powstała 16 listopada 1918 roku
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Prowadzenie tradycyjnej listownej korespondencji odchodzi do przeszłości. Nie oznacza to, że listonosze nie mają pracy. W ostatnich latach poczta stała się pośrednikiem pomiędzy sklepami internetowymi a odbiorcami. Listonosze pomagają też w szczepieniu osób starszych.

  Kierowniczka poczty w Mejszagole Laimutė  Mikolajūnaitė w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zapewnia, że praca listonoszy w okresie pandemii praktycznie się nie zmieniła. Jedyna różnica polega na tym, że listonosze muszą mieć maseczkę w kontaktach z ludźmi. Poza tym w trakcie lockdownu listów poleconych nie wręczano bezpośrednio ludziom, tylko wrzucano do skrzynek pocztowych. Aczkolwiek sama praca poczty w ciągu ostatnich kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu lat uległa transformacji.

  – Faktycznie teraz ludzie raczej nie piszą listów. List stracił na aktualności. Jednak pojawiły się inne zapotrzebowania. Ludzie składają poprzez internet różne zamówienia w sklepach internetowych i przesyłki wędrują przez pocztę. Zakupy internetowe robią nie tylko młode osoby, ale również starsi – poinformowała kierowniczka poczty, która oprócz Mejszagoły oraz okolicznych wsi obsługuje również gminy Suderwie oraz Dukszty.

  Więcej przesyłek, mniej listów

  Szefowa Departamentu Komunikacji spółki państwowej „Poczta Litwy” Ugnė Bartašiūtė zgadza się z przedmówcą w sprawie zmiany trendów.

  – Podstawowa działalność „Poczty Litwy” skupia się na świadczeniu usług pocztowych, w szerokim tego słowa znaczeniu. W ostatnich latach chodzi przede wszystkim o przesyłkę rzeczy, o dostarczanie komercyjnych przesyłek ze sklepów internetowych. Światowe tendencje pokazują, że liczba wysyłanych rzeczy rośnie, a listów maleje – poinformowała nasz dziennik Ugnė Bartašiūtė.

  Obecnie „Poczta Litwy” zatrudnia 1800 listonoszy, których średnie wynagrodzenie składające się z części stałej i zmiennej wynosi 767 euro.

  Poczta nadal odgrywa dużą rolę w życiu społecznym mieszkańców kraju, zwłaszcza w życiu seniorów. – Równolegle ze świadczeniami pocztowymi oferujemy również usługi w sferze socjalnej. Jedną z nich jest wypłata różnych świadczeń pieniężnych, z których największą część otrzymują emeryci. Emerytury dostarczamy w piętnastu samorządach. Dokładną liczbę trudno określić, ponieważ takiej statystyki nie prowadzimy – wytłumaczyła Bartašiūtė.

  Czytaj więcej: Listonosz Wiesław Maciulewicz: Koronawirus ciągle wywołuje napięcie

  W ostatnich latach poczta stała się pośrednikiem pomiędzy sklepami internetowymi a odbiorcami
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Poczta na wojnie z pandemią

  Pandemia wprowadziła zmiany w pracy listonoszy i pracowników poczty. „Jak w przypadku każdej organizacji, pandemia nas nie ominęła. Mieliśmy pracowników, którzy zachorowali, w tym również listonoszy. Zdrowie pracowników i klientów jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego odpowiedzialnie podchodzimy do wymogów i zaleceń rządowych, aby liczba zachorowań była jak najmniejsza” – podkreśla szefowa Departamentu Komunikacji „Poczty Litwy”.

  W połowie września w rejonie trockim ruszył pilotażowy projekt, w ramach którego listonoszowi towarzyszyła pielęgniarka, która zachęcała osoby starsze do zaszczepienia się. W ciągu tygodnia udało się odwiedzić 200 gospodarstw, w których chęć zaszczepienia się wyraziło 12 osób. Chociaż podstawowym celem projektu jest dotarcie do seniorów, to skorzystać z mobilnego punktu szczepionkowego mogą również osoby w wieku przedemerytalnym. „Naszym celem jest bezpieczne i zdrowe społeczeństwo. Jeśli możemy zrobić coś więcej, aby to zrealizować, to wówczas wieziemy szczepionkę prosto do domów. Dziękujemy „Poczcie Litwy”, że dołączyła do projektu. Listonosze bardzo często są tymi osobami, które są najbliżej seniorów i mają ich zaufanie. Wspólnymi siłami możemy przyczynić się do większego bezpieczeństwa naszych seniorów” – wytłumaczyła przed kilkoma tygodniami cel pomysłu kanclerz Ministerstwa Zdrowia Jurgita Grebenkovienė. Ciut później projekt ruszył również w Szyłelach.

  – Projekt, kiedy wspólnie z listonoszami seniorów odwiedzały pielęgniarki, w ten sposób dając możliwość zaszczepić się od Covid-19, był realizowany w rejonach trockim oraz szyłelskim. Czy ta inicjatywa będzie kontynuowana? Decyzja zostanie podjęta po przeanalizowaniu liczb – komentuje Ugnė Bartašiūtė.

  Czytaj więcej: Poczta Litewska planuje zwolnienia na wiosnępami internetowymi a odbiorcami

  Historia poczty na Litwie

  9 października przypada Światowy Dzień Poczty, który został ustanowiony przez Światowy Związek Pocztowy, będący organizacją wyspecjalizowaną ONZ z siedzibą w Bernie, w 1969 roku na zjeździe w Japonii. Data nie jest przypadkowa, ponieważ w tym dniu w 1874 t. został podpisany Traktat Berneński, który powołał do życia właśnie Światowy Związek Pocztowy. Wcześniej wymiana korespondencji odbywała się na podstawie umów dwustronnych między państwami. Jednak rozwój globalny XIX w. spowodował, że ten system zaczął się nie sprawdzać się i właśnie traktat rozwiązywał problemy na poziomie światowym. Początkowo sygnatariuszami traktatu były 22 kraje, teraz członkami Związku są 192 kraje. Celem Światowego Dnia Poczty jest uświadomienie społeczeństwu roli poczty w codziennym życiu ludzi i przedsiębiorstw oraz podkreślenie jego wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy krajów. W ramach obchodów często są emitowane specjalne znaczki pocztowe.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Oficjalnie niezależna poczta litewska powstała 16 listopada 1918 r., kiedy minister gospodarki i przemysłu  Martynas Yčas wydał odpowiednie rozporządzenie. Jednak poczta na ziemiach litewskich istniała już dużo wcześniej. W 1562 r. na rozkaz króla Zygmunta Augusta powstał szlak pocztowy Wilno-Kraków-Wiedeń-Wenecja. List z Wilna do Krakowa szedł siedem dni, natomiast z Krakowa do Wenecji – 10. Drugi elekcyjny władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów Stefan Batory wprowadził jednolite opłaty za usługi pocztowe na terenie całego kraju. Za czasów króla Władysława IV sieć pocztową podzielono na trzy dyrekcje: polską, litewską i pruską. 

  W 1940 r. wraz z okupacją sowiecką cały majątek „Poczty Litwy” przejęła poczta ZSRS. Litewska poczta uzyskała suwerenność w 1990 roku. To właśnie w październiku tego roku został wyemitowany pierwszy znaczek pocztowy niepodległej Litwy pt. „Anioł”. W 2006 r. „Poczta Litwa” stała się spółką akcyjną kontrolowaną przez państwo. Spółka ogółem zatrudnia 4261 osoby oraz posiada 10 centrów logistycznych.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Arogancja i brak dobrej komunikacji”. Kurcząca się popularność konserwatystów

  Wybory prezydenckie mają odbyć się 12 maja przyszłego roku. W przypadku, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę, jak wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez Spinter na zlecenie delfi.lt, to 19,3 proc. badanych oddałoby swój głos na rezydującego prezydenta....

  Valotka i demokracja

  Przewodniczący Państwowej Komisji Językowej Audrius Valotka ewidentnie kpi z instytucji państwowych i ze swoich przełożonych. Ewidentnie nie są to działania przypadkowe. Wiosną kierowana przez Valotkę instytucja wystosowała list skierowany do różnych resortów i komitetów sejmowych, informując, że po upływie...

  Meczet niezgody. Polityka a religia

  Od lat litewscy muzułmanie starają się o zezwolenie na budowę meczetu w Wilnie. Liczba wyznawców islamu, ze względu na migrację, z każdym rokiem rośnie.  Obecnie wileńscy muzułmanie modlą się w siedzibie Rady Muzułmańskich Wspólnot Religijnych przy ulicy Smoleńskiej. Przewodniczący Rady...

  Kurlianskis i Masiulis do więzienia. Bezprecedensowy wyrok ws. MG Baltic

  Sąd Apelacyjny we środę ogłosił wyrok w tzw. sprawie MG Baltic, która ciągnie się od 2016 r., kiedy to organy praworządności zarzuciły wiceprezesowi koncernu Raimondasowi Kurlianskisowi wręczanie łapówek politykom. Zarzuty o przyjęcie łapówki otrzymali między innymi ówczesny prezes Ruchu...