Więcej

  Międzynarodowa wystawa poświęcona 400. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Jozafata

  29 września w wileńskim Muzeum Dziedzictwa Kościelnego odbędzie się otwarcie międzynarodowej wystawy „Aby wszyscy stanowili jedno. Dla męczeństwa św. Jozafata Kuncewicza — 400” („Tegul visi bus viena. Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystei — 400”).

  Czytaj również...

  Na 2023 r. przypadają dwie ważne daty — jubileusz 700-lecia założenia Wilna oraz 400. rocznica męczeńskiej śmierci św. Jozafata Kuncewicza (ok. 1580–1623). Z tej okazji Muzeum Dziedzictwa Kościelnego zaprasza na wydarzenia przybliżające historię życia i działalności świętego.

  Wilno zajmuje wyjątkowe miejsce w historii św. Jozafata. Właśnie tu miało miejsce powołanie go do życia zakonnego, tu wstąpił on do klasztoru Trójcy Przenajświętszej, gdzie razem z Józefem Beniaminem Rutskim rozpoczął reformę życia zakonnego oraz powołał zakon Bazylianów.

  Wileński święty

  Św. Jozafata możemy śmiało nazywać wileńskim świętym: od XVII w. uchodził on za patrona Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zaś w ikonografii często zajmuje miejsce równie ważne jak patron Litwy św. Kazimierz.

  Urodził się w 1580 r. we Włodzimierzu na Wołyniu. Gdy podrósł, rodzice wysłali go do Wilna, gdzie miał się uczyć zawodu kupieckiego. Jednak Jan (takie imię otrzymał podczas chrztu) chętniej oddawał się czytaniu literatury religijnej niż zgłębianiu podstaw kupiectwa. W 1604 r. założył habit zakonny, przyjął imię Jozafata oraz osiadł w klasztorze Trójcy Przenajświętszej, gdzie prowadził pobożne, ascetyczne życie. Na początku XVII w. zaniedbany klasztor ożył dzięki jego staraniom. Jozafat stał się opiekunem duchowym kongregacji Trójcy Przenajświętszej — zreformowanej społeczności zakonnej chrześcijaństwa wschodniego, wokół której skupiały się dołączone do unii klasztory w Mińsku, Żyrowiczach, Byteni i Nowogródku.

  W 1618 r. Jozafat został powołany na urząd arcybiskupa w Połocku. Podczas fali napięcia, która ogarnęła przeciwników oraz zwolenników unii, Jozafat zostaje okrutnie zamordowany w 1623 r. w Witebsku.

  Sławę zyskał dzięki cierpieniu i męczeństwu. Beatyfikowany w 1642 r., kanonizowany w 1867 r., stał się pierwszym świętym, założonego na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów kościoła greckokatolickiego (unickiego).

  Czytaj więcej: Św. Jozafat — apostoł jedności i wiary

  Unikatowa kolekcja

  W obliczu trwającej wojny, jubileusz 400-lecia męczeństwa św. Jozafata nabiera szczególnego znaczenia. Nawiązuje do naszej jedności z Ukrainą, jak też wspólnej historii. Wystawa nie tylko przybliża osobowość oraz działalność św. Jozafata, ale też kontekst historyczny jego życia, przypomina o Unii Brzeskiej, dzięki której powstał kościół greckokatolicki (unicki), o utworzeniu zakonu Bazylianów.

  Zaprezentowana zostanie unikatowa XVII-wieczna kolekcja szat liturgicznych używanych do sprawowania obrządków wschodnich oraz kolekcja portretów arcybiskupów unickich, pochodząca ze zbiorów Narodowego Muzeum Litwy.

  W ekspozycji znalazły się też relikwie św. Jozafata, wizerunki świętego, pierwsze wydania jego biografii oraz ilustracje etapów kanonizacji. 26 cennych eksponatów dostarczono ze Lwowa.

  W dniu otwarcia wejście bezpłatne

  29 września, w piątek, w dniu otwarcia wystawy wejście na nią będzie bezpłatne, przewidziane są też darmowe wycieczki z przewodnikiem. Do udziału w darmowych wycieczkach, które odbędą się o godz. 15, 16, 17 potrzebna jest wcześniejsza rejestracja na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJeVU8JgVf72PRZdwKbKo2zBLCGNg-JWzO-DD7zT8PacPVMw/viewform?pli=1

  W czasie trwania wystawy odbędzie się cykl wykładów pt. „Kijevo krikščionybės skaitiniai Vilniuje”, wycieczki, zajęcia edukacyjne oraz ekspozycja plenerowa na bocznej fasadzie Katedry wileńskiej.

  Wystawa w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego (ul. Šv. Mykolo 9) będzie czynna do 27 kwietnia 2024 r. Więcej informacji: bpmuziejus.lt; muziejus@bpmuziejus.lt, tel. +370 684 07 79

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: (Nie)tradycyjne Muzeum Dziedzictwa Kościelnego

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Nowe dni pamięci. Zamiast jednego będą dwa dni poświęcone dzieciom

  Sejm przyjął poprawki do ustawy o dniach pamięci, które mają na celu zaktualizowanie listy ważnych dat i świąt upamiętniających różne wydarzenia i grupy społeczne. Poprawki zostały zaakceptowane przez znaczną większość. 103 posłów zagłosowało za nowelizacją ustawy, 17 wstrzymało się od...

  „Kresy 2023” — promocja polskiej poezji

  Najlepsi recytatorzy z najstarszej kategorii wiekowej — Tomasz Sidorowicz z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie oraz Donata Sawaniawicziutie z II Szkoły Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie, będą reprezentować Litwę na finałowych spotkaniach Konkursu Recytatorskiego im. Adama...

  Pałac w Landwarowie odzyskuje dawny blask 

  Tyszkiewiczowie pieczętowali się herbem Leliwa: na tarczy rycerskiej w polu błękitnym złota gwiazda, a pod nią złoty księżyc, nad tarczą – korona, w klejnocie pawi ogon z gwiazdą nad księżycem.  Herb ten nie był wyłączną własnością tej rodziny. Używało go...

  W pobliżu parku Zakret powstaje nowa dzielnica: można zgłaszać uwagi

  Spółka Vingio turtas, która kompleksowo zajmie się wybudowaniem obiektów komercyjnych w pobliżu parku Zakret, zaprasza społeczność do zapoznania się z projektem budowy. Prezentacja projektu Akropolis Vingis odbędzie się 20 listopada, w poniedziałek, o godz. 17:00 w Samorządzie Miasta Wilna (sala...