Więcej

  W listopadzie wierni oddają się w opiekę Matce z Ostrej Bramy

  Tegoroczne uroczystości odpustu Opieki Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia rozpoczęły się w niedzielę 12 listopada w kaplicy ostrobramskiej, przy otwartym oknie. Opieki zainaugurował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis, który odprawił uroczystą mszę świętą w intencji archidiecezji wileńskiej.

  Czytaj również...

  Bóg przemawia do nas w naszym codziennym życiu poprzez różne wydarzenia, spotkania i rozmowy z innymi ludźmi. Inspiruje nas do pomagania ludziom i to jest znakiem bliskości Boga. Bądźmy czujni, aby rozpoznać momenty Bożej obecności z nami. Druga lekcja Ewangelii polega na tym, że musimy żyć w taki sposób, żeby Jezus rozpoznał nas jako swoich uczniów, a Chrystus rozpoznaje nas nie po naszych świadectwach chrztu świętego, ale po naszej wierze i dobry uczynkach – powiedział bp Darius Trijonis w homilii podczas mszy świętej.

  Czytaj więcej: Opieki Matki Boskiej wspominając o wizycie św. Jana Pawła II na Litwie

  Grzech pierwszych rodziców

  Odpust Opieki Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie to jedna z najważniejszych uroczystości religijnych na Litwie. Co roku przyjeżdża na nią do Wilna kilka tysięcy wiernych.

  W czasie odpustu codziennie w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia odprawiane są msze, adorowany jest Najświętszy Sakrament, wierni odmawiają różaniec. Modlitwy przez obrazem Matki Bożej łączą mieszkające na Litwie osoby różnych narodowości.

  – Na początek przypomnijmy sobie zapisane w Biblii wersety o stworzeniu człowieka (Rdz 1, 26–27). Człowiek posiadał wszystko, miał wolność i cieszył się obecnością Boga w życiu, lecz tego było mu mało – sam zechciał być jak Bóg. Popełnił uczynek, który sprowadził grzech, a na niego Bożą sprawiedliwość za nieposłuszeństwo. Chodziło o nakaz: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2, 16–17). Człowiek sam uległ pokusie i popełnił zło, teraz nosi ranę grzechu pierworodnego i jest skłonny do zła oraz podatny na błąd (por. KKK nr 1707). Nie możemy winić Boga za to, co sami uczyniliśmy – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Edgar Jan Szostak, wikary kościoła św. Teresy w Wilnie.

  Jak zaznacza duchowny, powinniśmy sobie uświadomić, że popełnienie grzechu przynosi skutki. Praktykowanie grzechu nakłada karę, a obecność grzechu ciężkiego na sumieniu pozbawia nas łączności z Bogiem, przez to zamykając dostęp do życia wiecznego. Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do odpokutowania

  Odpuszczenie kary

  Podczas Opiek w sposób szczególny została przypomniana wizyta papieża Jana Pawła II na Litwie sprzed 30 lat. Papież wskazał wówczas Ostrą Bramę jako szczególne miejsce spotkania z Matką Chrystusa i Matką Kościoła oraz jako miejsce jedności wiernych całego kraju.

  W trakcie Opiek były rozważane teksty pieśni „Magnificat” (Łk 1, 47–55), w której Maryja wychwala Boga za udzielone jej łaski i za wywyższenie, które uczyniło ją Matką Zbawiciela, a tym samym Matką wszystkich, którzy do niego należą.

  W poszczególne dni Opiek podczas mszy świętych różne grupy, organizacje społeczne i kościelne trwały na modlitwie za pracowników służby zdrowia, oświaty i nauki, za urzędników państwowych oraz za wszystkich, którzy troszczą się o dobro wspólne, społeczeństwa i państwa. 

  – Co to jest odpust? Zwyczajną i głęboką odpowiedź podaje Katechizm Kościoła katolickiego: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości” (KKK nr 1471). Odpowiedź na to, kto może uzyskać odpusty, znajdujemy w Katechizmie i konstytucji apostolskiej o odpustach „Indulgentiarum doctrina” z 1967 r. Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych – mówi wikary.

  Tradycja od XVII w.

  Święto Opieki Matki Najświętszej, które stało się główną uroczystością ostrobramską, zaczęto obchodzić od 16 listopada 1735 r. Wzmianki o łaskach i cudach zdziałanych za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Pani Ostrobramskiej sięgają już połowy XVII w. Z biegiem czasu rozwijały się tradycje i kult Matki Bożej Ostrobramskiej. 

  Obchodzone po dziś dzień Opieki Matki Miłosierdzia są jednymi z najbardziej wymownych uroczystości w archidiecezji wileńskiej. Tradycja tego odpustu sięga 1735 r., kiedy w drugim tygodniu listopada odbyła się uroczystość Opieki Najświętszej Maryi Panny. W 1761 r. założono Bractwo Opieki Najświętszej Maryi Panny. W 1773 r. papież Klemens XIV nadał temu bractwu dwa przywileje. Pierwszy polegał na udzieleniu członkom odpustów w dniu przystąpienia do bractwa i w święto Opieki Matki Boskiej. Drugi przywilej odpustowy wiązał się z mszą za zmarłych członków bractwa. Od tego czasu święto Opieki Matki Boskiej rozrosło się w ośmiodniowy odpust. 

  Opieki Matki Boskiej obchodzone są obecnie przez osiem dni w tym tygodniu listopada, w którym przypada 16. dzień tego miesiąca.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej: „Miłosierdzia chcę, a nie ofiary”


  Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej

  O Pani moja, Święta Maryjo! Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam; wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twego woli. Amen.


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 46 (133) 18-24/11/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Jakiej zimy się spodziewać: co mówią meteorolodzy, a co wierzenia ludowe

  — Trudno jest powiedzieć, jaka nas czeka zima. Według moich obserwacji to będzie kolejna zwykła litewska zima. Tegoroczne święta mają być białe i mroźne. Nie powinno być pluchy — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” prognozuje Selemonas Paltanavičius. Czytaj więcej: Przylaszczki...

  Dzisiaj mikołaja zamieniają… drony

  Rozmówcy zastrzegli sobie anonimowość. Nie kryją też rozczarowania, że dzisiaj dla większości dzieci mikołaj już wcale nie jest świętym Mikołajem. Czytaj więcej: Mikołajki: święto ludzi, którzy dają innym radość Dawniej a dziś — W roli mikołaja pracuję już 30 lat. Jest to praca...

  Plaga narkotyków w szkołach. MSW rozpoczyna walkę w trzech rejonach

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz uważa, że problem narkomanii w szkołach jest aktualny na całej Litwie, i jeżeli istnieje pakiet propozycji, jak z tym walczyć, to chętnie weźmie udział w tym projekcie. — Samorząd Rejonu Wileńskiego bardzo chętnie współpracuje ze wszystkimi instytucjami....

  „Symulowana integracja”. Szanse zatrudnienia ma tylko co trzecia osoba niepełnosprawna

  Ignas Mačiukas przewodniczący Litewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ubolewa, że integracja ludzi niepełnosprawnych na Litwie jest często tylko symulowana; Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nie jest wdrażana, a w społeczeństwie nadal dominują negatywne nastawienia. —...