Więcej

  W listopadzie wierni oddają się w opiekę Matce z Ostrej Bramy

  Tegoroczne uroczystości odpustu Opieki Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia rozpoczęły się w niedzielę 12 listopada w kaplicy ostrobramskiej, przy otwartym oknie. Opieki zainaugurował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis, który odprawił uroczystą mszę świętą w intencji archidiecezji wileńskiej.

  Czytaj również...

  Bóg przemawia do nas w naszym codziennym życiu poprzez różne wydarzenia, spotkania i rozmowy z innymi ludźmi. Inspiruje nas do pomagania ludziom i to jest znakiem bliskości Boga. Bądźmy czujni, aby rozpoznać momenty Bożej obecności z nami. Druga lekcja Ewangelii polega na tym, że musimy żyć w taki sposób, żeby Jezus rozpoznał nas jako swoich uczniów, a Chrystus rozpoznaje nas nie po naszych świadectwach chrztu świętego, ale po naszej wierze i dobry uczynkach – powiedział bp Darius Trijonis w homilii podczas mszy świętej.

  Czytaj więcej: Opieki Matki Boskiej wspominając o wizycie św. Jana Pawła II na Litwie

  Grzech pierwszych rodziców

  Odpust Opieki Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie to jedna z najważniejszych uroczystości religijnych na Litwie. Co roku przyjeżdża na nią do Wilna kilka tysięcy wiernych.

  W czasie odpustu codziennie w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia odprawiane są msze, adorowany jest Najświętszy Sakrament, wierni odmawiają różaniec. Modlitwy przez obrazem Matki Bożej łączą mieszkające na Litwie osoby różnych narodowości.

  – Na początek przypomnijmy sobie zapisane w Biblii wersety o stworzeniu człowieka (Rdz 1, 26–27). Człowiek posiadał wszystko, miał wolność i cieszył się obecnością Boga w życiu, lecz tego było mu mało – sam zechciał być jak Bóg. Popełnił uczynek, który sprowadził grzech, a na niego Bożą sprawiedliwość za nieposłuszeństwo. Chodziło o nakaz: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2, 16–17). Człowiek sam uległ pokusie i popełnił zło, teraz nosi ranę grzechu pierworodnego i jest skłonny do zła oraz podatny na błąd (por. KKK nr 1707). Nie możemy winić Boga za to, co sami uczyniliśmy – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Edgar Jan Szostak, wikary kościoła św. Teresy w Wilnie.

  Jak zaznacza duchowny, powinniśmy sobie uświadomić, że popełnienie grzechu przynosi skutki. Praktykowanie grzechu nakłada karę, a obecność grzechu ciężkiego na sumieniu pozbawia nas łączności z Bogiem, przez to zamykając dostęp do życia wiecznego. Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do odpokutowania

  Odpuszczenie kary

  Podczas Opiek w sposób szczególny została przypomniana wizyta papieża Jana Pawła II na Litwie sprzed 30 lat. Papież wskazał wówczas Ostrą Bramę jako szczególne miejsce spotkania z Matką Chrystusa i Matką Kościoła oraz jako miejsce jedności wiernych całego kraju.

  W trakcie Opiek były rozważane teksty pieśni „Magnificat” (Łk 1, 47–55), w której Maryja wychwala Boga za udzielone jej łaski i za wywyższenie, które uczyniło ją Matką Zbawiciela, a tym samym Matką wszystkich, którzy do niego należą.

  W poszczególne dni Opiek podczas mszy świętych różne grupy, organizacje społeczne i kościelne trwały na modlitwie za pracowników służby zdrowia, oświaty i nauki, za urzędników państwowych oraz za wszystkich, którzy troszczą się o dobro wspólne, społeczeństwa i państwa. 

  – Co to jest odpust? Zwyczajną i głęboką odpowiedź podaje Katechizm Kościoła katolickiego: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości” (KKK nr 1471). Odpowiedź na to, kto może uzyskać odpusty, znajdujemy w Katechizmie i konstytucji apostolskiej o odpustach „Indulgentiarum doctrina” z 1967 r. Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych – mówi wikary.

  Tradycja od XVII w.

  Święto Opieki Matki Najświętszej, które stało się główną uroczystością ostrobramską, zaczęto obchodzić od 16 listopada 1735 r. Wzmianki o łaskach i cudach zdziałanych za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Pani Ostrobramskiej sięgają już połowy XVII w. Z biegiem czasu rozwijały się tradycje i kult Matki Bożej Ostrobramskiej. 

  Obchodzone po dziś dzień Opieki Matki Miłosierdzia są jednymi z najbardziej wymownych uroczystości w archidiecezji wileńskiej. Tradycja tego odpustu sięga 1735 r., kiedy w drugim tygodniu listopada odbyła się uroczystość Opieki Najświętszej Maryi Panny. W 1761 r. założono Bractwo Opieki Najświętszej Maryi Panny. W 1773 r. papież Klemens XIV nadał temu bractwu dwa przywileje. Pierwszy polegał na udzieleniu członkom odpustów w dniu przystąpienia do bractwa i w święto Opieki Matki Boskiej. Drugi przywilej odpustowy wiązał się z mszą za zmarłych członków bractwa. Od tego czasu święto Opieki Matki Boskiej rozrosło się w ośmiodniowy odpust. 

  Opieki Matki Boskiej obchodzone są obecnie przez osiem dni w tym tygodniu listopada, w którym przypada 16. dzień tego miesiąca.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej: „Miłosierdzia chcę, a nie ofiary”


  Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej

  O Pani moja, Święta Maryjo! Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam; wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twego woli. Amen.


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 46 (133) 18-24/11/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Powrót niedźwiedzi do lasów Litwy to przywrócenie sprawiedliwości historycznej

  Pojawiały się również doniesienia o niedźwiedziach atakujących zwierzęta w rejonie Onikszt. A ostatnia wiadomość niestety jest smutna. W Kupiszkach na torach znaleziono niedźwiedzia martwego. Przyrodnik Selemonas Paltanavičius przekonuje nas, abyśmy pogodzili się z myślą, że będziemy mieli coraz więcej...

  Grecja wydłużyła tydzień pracy, a Litwa myśli, jak skrócić

  Najbogatsze kraje UE mają inny kierunek — Litwa zmierza bardziej w kierunku czterodniowego tygodnia pracy. Greckie rozwiązanie jest trochę jak biała wrona, wyróżnia się z ogólnego kontekstu. Jak tłumaczą urzędnicy, głównym celem tej reformy jest walka z szarą strefą i...

  Czego nie można robić na zwolnieniu lekarskim, żeby nie stracić zasiłku

  — Codziennie składanych jest kilka wniosków o sprawdzenie, czy osoba z zaświadczeniem lekarskim jest rzeczywiście chora, czy też wykorzystuje zwolnienie lekarskie jako dodatkowe dni wolne. Ważne jest, aby wiedzieć, że istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać podczas otrzymywania zasiłku...

  Chemiczne zwalczanie kleszczy: więcej szkody dla przyrody i ludzi niż pożytku

  — Usługa ta jest nielegalna na Litwie z kilku powodów. Głównym powodem jest to, że w naszym kraju nie ma zalegalizowanych akarycydów i insektycydów, które mogą być stosowane na terenach otwartych do zwalczania kleszczy. Ponieważ produkty te nie tylko...