Zwycięstwo i Klęska. Lwów 1920-1939

4 listopada w Warszawie miała miejsce dyskusja panelowa pt. „Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939”.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Kurier Galicyjski”, Fundacja Joachima Lelewela oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

Dyskusja on-line była częścią projektu, który pierwotnie dotyczył organizacji międzynarodowej konferencji naukowej we Lwowie. Epidemia COVID-19 oraz niespodziewana śmierć Mirosława Rowickiego, wielkiego orędownika spraw polskich na Ukrainie, założyciela i redaktora naczelnego „Kuriera Galicyjskiego”, który był inicjatorem tego projektu, uniemożliwiły organizację wydarzenia w zaplanowanym formacie.